Przegląd Urologiczny 2005/3 (31) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/3 (31) > Kandydaci do godności Członka Honorowego...

Kandydaci do godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego - 2005 r.

Profesor Sava Perović

kierownik Zespołu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządów Moczowo-Płciowych
Szpitala Damiana w Warszawie
Fotografia 1
 

Profesor Sava Perović urodził się 21.02.1947 roku w Belgradzie.
Studia lekarskie na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Belgradzkiego ukończył w 1973 roku. Z tym Uniwersytetem związał całą swoją karierę zawodową i naukową, uzyskując kolejne stopnie naukowe i specjalizacje: specjalizację w zakresie chirurgii (1978), w zakresie urologii (1980), doktorat (1982), tytuł profesora chirurgii i urologii oraz stanowisko kierownika Kliniki Urologii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym (1991).

Profesor Sava Perović jest wybitnym i wyjątkowo twórczym urologiem, który w ogromnym stopniu przyczynił się do rozwoju chirurgii narządów moczowo-płciowych - leczenia ciężkich postaci spodziectwa, wynicowania pęcherza moczowego, wierzchniactwa, zdwojenia prącia, skrzywienia prącia, chirurgii wytwórczej prącia, operacyjnego leczenia transseksualizmu. Profesor Perović operuje z wielką precyzją i delikatnością, posiada wspaniałą technikę chirurgicznę i dokładną znajomość anatomii.

O wielkiej pomysłowości i innowacyjności profesora Perovicia najlepiej świadczą nowe metody operacyjne, które wprowadził do praktyki klinicznej:

 • ureteroneocystostomia pozapęcherzowa z tunelizacją mięśnia wypieracza pęcherza;
 • autoaugmentacja pęcherza z wykorzystaniem mięśnia prostego brzucha do podparcia pęcherza i pokrycia ubytku w mięśniu wypieraczu;
 • augmentacja pęcherza z wykorzystaniem moczowodu;
 • jelitowe odprowadzenie moczu z mechanizmem trzymającym mocz, wytworzonym ze skóry napletka prącia lub łechtaczki (pierwsza nagroda EUA, Paryż 2000);
 • jednoetapowe leczenie transpozycji prąciowo-mosznowej;
 • rozdzielanie żołędzi i trzonu prącia z możliwością wykorzystania tej techniki w leczeniu spodziectwa, wierzchniactwa, skrzywienia prącia (pierwsza nagroda EUA, Bruksela 2002);
 • plastyka prącia z wykorzystaniem uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych;
 • waginoplastyka z użyciem skóry prącia i płata z cewki moczowej, stosowana u transseksualistów męskich;
 • metoidioplastyka jako wariant falloplastyki u transseksualistów żeńskich;
 • wydłużenie prącia;
 • powiększanie i modelowanie małej oraz zdeformowanej żołędzi;
 • "pseudospongioplastyka" w operacjach uchyłków cewki moczowej;
 • połączenie prącia w leczeniu szerokiego rozstawienia obu części zdwojonego prącia.

Profesor Perović publikuje (74 prace naukowe) tylko w najlepszych czasopismach urologicznych i chirurgicznych (J Urol, Brit J Urol Int, Urology, Eur Urol, Current Urol Opinion, J Plast Reconstr Surg, Aktuelle Urol). Jest autorem unikalnego w skali światowej Atlasu wad wrodzonych zewnętrznych narządów płciowych, który zawiera ogromną dokumentację fotograficzną wraz z interesującymi komentarzami, opartymi na własnych przemyśleniach.

Profesor Perović jest często zapraszany na wykłady i operacje pokazowe do wielu renomowanych uczelni na całym świecie. Jest również często moderatorem i prelegentem na liczących się światowych i europejskich kongresach urologicznych. Jego prace były wielokrotnie nagradzane na kongresach Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego. Profesor Perović jest Członkiem Honorowym Niemieckiego, Rumuńskiego i Węgierskiego Towarzystwa Urologicznego.
Jest Członkiem Zwyczajnym Serbskiej Akademii Nauk.

Dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu profesora Perovicia powstał w Belgradzie wiodący w Europie ośrodek chirurgii rekonstrukcyjnej prącia i cewki moczowej, w którym w ramach tzw. Europejskiej Szkoły Chirurgii Andrologicznej odbywają się szkolenia pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i Włoskiego Towarzystwa Andrologicznego.

Profesor Sava Perović wielokrotnie zapraszany był na kongresy i sympozja urologiczne w Polsce. Przedstawiał interesujące prace, bogato ilustrowane materiałem klinicznym i operacyjnym. Pomagał polskim lekarzom zainteresowanym chirurgią rekonstrukcyjną narządów moczowo-płciowych w zawodowym doskonaleniu się. Profesor Perović wykonał w Polsce wiele trudnych operacji.

Żona Profesora Perovicia, Jolanta, jest Polką, osobą bardzo serdeczną i prawdziwą patriotką, która bardzo przeżywa wszystko, co dzieje się w naszym kraju. Zawsze podkreśla i udowadnia na co dzień swoje głębokie do niego przywiązanie. W podobnym duchu są wychowane córki Profesora - Jovana i Ivana.

W uznaniu wielkiego dorobku naukowego Profesor Sava Perović zostanie wyróżniony na XXXV Kongresie Naukowym PTU zaszczytnym tytułem Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.