Przegląd Urologiczny 2005/3 (31) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/3 (31) > Kandydaci do godności Członka Honorowego...

Kandydaci do godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego - 2005 r.

Profesor Imre Romics

Fotografia 1
 

Profesor Imre Romics M.D., Ph.D., D.Sc. urodził się w Érd na Węgrzech.
Dyplom lekarza i stopień naukowy MD uzyskał w Medical University w Budapeszcie w 1971 roku. W latach 1971-1974 pracowa ł jako Assistant Professor w Instytucie Patofizjologii Uniwersytetu Semmelveisa w Budapeszcie, a w latach 1974-1989 piastował takie samo stanowisko w Department of Urology tej uczelni. Pracę w tym oddziale zakończył na stanowisku Associate Professor w 1995 roku. Przez kolejne dwa lata był kierownikiem Oddziału Urologii Narodowego Instytutu Reumatologii i Fizjoterapii w Budapeszcie, a od 1997 roku jest kierownikiem Kliniki Urologii Uniwersytetu Semmelveisa.

Profesor Imre Romics jest specjalistą patofizjologii i urologii - tytuł specjalisty w "naszej" dziedzinie uzyskał nie tylko na Węgrzech, ale także w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Jest znakomitym, wszechstronnie wykształconym, wybitnym urologiem oraz nadzwyczaj aktywnym naukowcem i nauczycielem akademickim. Jego dorobek naukowy stanowi 265 artykułów wydrukowanych w węgierskich i zagranicznych czasopismach medycznych, 46 rozdziałów w książkach oraz 12 podręczników, a także 337 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych. Wielokrotnie był zapraszany jako Visiting Professor do klinik urologii w Europie. Jest członkiem sześciu węgierskich towarzystw naukowych oraz kilkunastu towarzystw i organizacji naukowych za granicą. Godność członka honorowego nadały Mu towarzystwa urologiczne w Niemczech, Rumunii i Słowacji.

Profesor Romics, pełniąc szereg najważniejszych funkcji w urologii węgierskiej, m.in.: prezesa Board of Urology (1999-2004), narodowego koordynatora kształcenia i doskonalenia podyplomowego (od 1999 r.), członka Komitetu Kwalifikacji Naukowych Węgierskiej Akademii Nauk (od 1996 r.), przyczynił się do rozkwitu tej dziedziny na Węgrzech w ostatnich latach.

Profesora Romicsa znam osobiście od kilkunastu lat. Często spotykaliśmy się na kursach i kongresach urologicznych oraz na posiedzeniach European Board of Urology. W czasie wieloletniej znajomości miałem możność przekonać się, że Imre Romics jest nadzwyczaj umotywowanym i niezmiernie pracowitym urologiem. W ubiegłym roku z wielkim powodzeniem uczestniczył jako wykładowca w przygotowanej w większości przez urologów polskich sesji na kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego (SIU). W tym roku będzie przewodniczył kursowi European School of Urology EAU, który odbędzie się podczas 35. Kongresu PTU w Lublinie.

Profesor Romics zawsze darzył polskich urologów niezwykłą sympatią i przyjaźnią. Jest oddanym nam kolegą, rozumiejącym nasze kłopoty i dostrzegającym z satysfakcją nasze sukcesy. Mimo oddania się urologii, znakomicie zna historię ostatnich wieków Europy Środkowej i jest w stanie znaleźć trochę wolnego czasu, aby doznawać wrażeń płynących z malarstwa, muzyki, literatury i narodowego folkloru.

Jego żoną jest Eva Görbe, MD, PhD, ordynator Oddziału Noworodków Kliniki Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Semmelveisa. Państwo Romics mają dwoje dzieci - Katalinę, absolwentkę germanistyki i Miklósa, przygotowującego się do egzaminu maturalnego.

Profesor Imre Romics, ilekroć spotyka urologów z Polski, mówi: "Polak, Węgier - dwa bratanki, do różańca i do szklanki". Jest sprawdzonym przyjacielem polskiej urologii.