Przegląd Urologiczny 2015/2 (90) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/2 (90) > Porównanie przeżywalności chorych z rakiem...

Porównanie przeżywalności chorych z rakiem stercza leczonych prostatektomią radykalną lub radioterapią: badania obserwacyjne przeżywalności chorych

Comparative effectiveness of radical prostatectomy and radiotherapy in prostate cancer: observational study of mortality outcomes

Sooriakumaranp 1,2, Nyberg T3, Akre O4, Haendler L1, Heus I5Olsson M1, Carlsson S1, Roobol MJ5, Steineck G3,6, Wiklund P1

1Department of Urology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden

2Surgical Intervention Trials Unit, Nuffield Department of Surgical Sciences, University of Oxford, Oxford, UK

3Clinical Cancer Epidemiology, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

4Clinical Epidemiology Unit, Department of Medicine (Solna), Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

5Department of Epidemiology, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Netherlands

6Division of Clinical Cancer Epidemiology, Department of Oncology, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Sweden


W badaniach nad rakiem stercza nadal trwają dyskusje na temat sposobu prowadzenia badań przesiewowych, ryzyka zbyt agresywnego leczenia chorych na raka stercza (overtreatment) oraz optymalnego sposobu leczenia tej grupy chorych. W przedstawionym artykule autorzy porównują przeżywalność chorych z rakiem stercza leczonych chirurgicznie lub radioterapią. Dane te uzyskano jako wynik analizy obserwacyjnej chorych z rakiem stercza leczonych w Szwecji w latach 1996–2010. Łącznie przeanalizowano dane 34 515 chorych leczonych pierwotnie prostatektomią radykalną (n = 21 533) i radioterapią (n = 12 982). Chorych podzielono na podgrupy w zależności od stopnia ryzyka raka stercza (niskie, pośrednie i wysokie oraz rak stercza w przerzutami odległymi), wieku i oceny chorób współistniejących w skali Charlsona. W analizie statystycznej oceniono w badanych grupach częstość zgonu z powodu raka stercza i z innych przyczyn. Częstość zgonu w grupie chirurgii vs radioterapii porównano tradycyjnymi metodami statystycznymi oraz po analizie propensity score matching. Celem metody propensity score matching jest korekta oceny efektu spowodowanego nielosowym doborem do grupy badanej i kontrolnej. Korekta ta odbywa się poprzez odpowiednie dopasowanie do każdego przypadku z grupy badanej przypadku z grupy kontrolnej. Dopasowanie to przeprowadza się tak, aby rozkład cech analizowanych w obu grupach był jak najbardziej zbliżony. W tak przeprowadzonym statystycznie porównaniu obu grup stwierdzono, że śmiertelność zależna od raka stercza rośnie wraz ze wzrostem grup ryzyka raka stercza zarówno w grupie chirurgii, jak i radioterapii. W grupie bez przerzutów odległych wykazano mniejszą śmiertelność zależną od raka stercza w grupie leczonych chirurgicznie (HR 1,76), podczas gdy w grupie z przerzutami odległymi nie wykazano tej różnicy.

Po analizie wyników podgrup wydaje się, że prostatektomia radykalna jest korzystniejsza dla młodszych chorych w lepszym stanie ogólnym z grupy pośredniego i wysokiego ryzyka. Wyniki tego dużego obserwacyjnego badania ze średnim czasem obserwacji do 15 lat sugerują, że chirurgia w grupie chorych bez przerzutów odległych zapewnia dłuższą przeżywalność niż radioterapia, zwłaszcza w podgrupie chorych młodszych i obciążonych mniejszą liczbą chorób współistniejących.


Oprac.: dr hab. n. med. Tomasz Drewniak