Przegląd Urologiczny 2005/2 (30) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/2 (30) > Komitet Patofizjologii Klinicznej Polskiej...

Komitet Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

Klinika Urologii Akademii Medycznej w Poznaniu

W dniu 11 marca 2005 roku we wnętrzach Słodowni Starego Browaru w Poznaniu odbyło się zebranie Komisji Urologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk.

Lokalizacja wybrana została celowo, aby pokazać kolegom kompleks budynków zaprojektowany w nowoczesnym stylu, z wykorzystaniem pozostałości starej fabryki, pięknie wpisany w architekturę Poznania. Mimo że wciąż zagospodarowywany i rozbudowywany, już obecnie stanowi znaczące centrum handlowo-rozrywkowe. Wysoko oceniany przez środowiska artystyczne i projektantów, jest pięknym uzupełnieniem wizytówki Poznania. Chęć zaprezentowania najnowszej budowli, jak i zamiar umożliwienia gościom wyrobienia własnej opinii skłoniły organizatorów do wyboru miejsca obrad.

Spotkanie rozpoczął prof. Zbigniew Kwias, obecny przewodniczący Komisji Urologii, od przywitania zgromadzonych gości. Szczególnie wyróżnił: prof. Andrzeja Legockiego, przewodniczącego Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Tadeusza Tołłoczkę, przewodniczącego Komitetu Patofizjologii Klinicznej VI Wydziału Nauk Medycznych PAN. Mottem spotkania uczynił fragment wiersza najwybitniejszego polskiego filozofa XX wieku, także przewodniczącego PAN - prof. Tadeusza Kotarbińskiego:

"... lub czynić coś
kochaj kogoś,
żyj poważnie..."

Wystąpienia okolicznościowe

Prof. Kwias przywołał smutny fakt zgonu nestora polskiej urologii - prof. Ludwika Mazurka, który całe życie poświęcił urologii, chorym i kształceniu adeptów. Jego sylwetkę przypomniała dr med. Zofia Salska, uczennica i kontynuatorka działalności profesora. Pamięć Zmarłego uczczono chwilą ciszy.

Fotografia 1
 

Wystąpienia okolicznościowe rozpoczęły się od przemówień prof. Andrzeja Legockiego, który nie tylko życzył pomyślnej działalności komisji, ale także, zaskoczony rozmachem programu naukowego, obiecał pomóc w jego realizacji. Prof. Tadeusz Tołłoczko podkreślił znaczenie zebrań naukowych i zobowiązał się do wspierania działalności Komisji Urologii. Zwrócił uwagę na szczególne znaczenie codziennej pracy lekarskiej w ratowaniu życia chorego. Profesor stwierdził, iż jedno uratowane życie ludzkie ma wartość jednej pracy naukowej. Głos zabierali także profesorowie: Andrzej Borkowski i Andrzej Borówka. Prof. Borkowski zaznaczył wielką wagę działalności komisji i jej znaczenie dla środowiska naukowego. Prof. Borówka podkreślił konieczność propagowania osiągnięć naukowych w środowisku urologów.

Fotografia 2
 

Statuetka Honorowego Hipolita

Po tych wystąpieniach nastąpił najbardziej uroczysty moment zebrania. Przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król, prof. Józef Orczyk i prof. Andrzej Legocki w imieniu Kapituły wręczyli "Statuetkę Honorowego Hipolita" prof. Andrzejowi Borówce. Przybliżyli też zebranym sylwetkę Hipolita Cegielskiego, działalność Towarzystwa oraz zasady pracy organicznej. Nagroda przyznana została już w czerwcu 2004 roku, jednak wręczona dopiero na forum Komisji Urologii PAN w Poznaniu.

Prof. Borówka nie krył wzruszenia. Z właściwą sobie skromnością przyznał, iż jako poznaniak w Warszawie wielce docenia zaszczyt i fakt uznania go godnym nadania wyróżnienia, szczególnie, iż ma to miejsce w jego rodzinnym mieście i w tak niezwykłych okolicznościach. Prof. Legocki, gratulując laureatowi stwierdził, iż jest on typowym przykładem "Lidera Pracy Organicznej".

Prof. Kwias przypomniał założenia Komisji Urologii PAN, zwracając szczególną uwagę nie tylko na program naukowy, ale także możliwość integracji środowiska urologicznego, wychodząc z założenia: nie zawsze my i nie zawsze razem to znaczy solidarność. Przedstawił obecnych członków komisji, którymi są: prof. Andrzej Borkowski, prof. Andrzej Borówka, prof. Barbara Darewicz, prof. Zygmunt Dobrowolski, prof. Kazimierz Krajka, prof. Zbigniew Kwias, prof. Jerzy Lorenz, prof. Eugeniusz Miękoś, prof. Andrzej Sikorski, prof. Marek Sosnowski, prof. Zbigniew Wolski, prof. Romuald Zdrojowy, dr Artur Antoniewicz, dr Krzysztof Szkarłat, dr Marcin Matuszewski.

Wręczył także honorowe dyplomy pamiątkowe członkom komisji oraz skromny upominek - "urologiczną beletrystykę" autorstwa Dawida M. Friedmana "PAN Niepokorny - Kulturowa historia penisa".

Historia Komisji Urologii

W dalszej części zebrania prof. Andrzej Borkowski i dr Ryszard Hanecki przypomnieli historię powstania i cele podejmowane przez Komisję Urologii. Przedstawili historyczne protokoły zebrań i tematy referatów programowych. Prof. Kazimierz Krajka omówił ostatnie lata działalności komisji, przywołał zagadnienia podejmowane w trakcie zebrań połączonych z Uroneptunaliami.

Prof. Zbigniew Kwias omówił działalność i osiągnięcia komisji od połowy 2004 roku. Zaapelował o nadsyłanie prac naukowych - doktorskich i habilitacyjnych - tak, aby stworzyć bazę publikacji dostępną każdemu urologowi, a propagującą wiedzę i osiągnięcia poszczególnych klinik i oddziałów. Zaproponował również cykliczne prowadzenie spotkań naukowych, poświęconych prezentacji wiodących rozpraw doktorskich i wszystkich prac habilitacyjnych w zakresie urologii. Nie tylko celem zaznajomienia się z prowadzoną pracą naukową, ale również dla ukierunkowania prowadzonych prac. "Burza mózgów" wielkich nazwisk urologii polskiej, mimo iż z pewnością stresująca, pozwoli autorom poznać opinie i - być może - uniknąć niedopatrzeń. Prof. Kwias przedstawił również zbiór dotychczas otrzymanych publikacji. Baza sporządzona przez dr. Rolanda Dadeja ma charakter otwarty, uwzględnia tytuły rozpraw, ich autorów i promotorów, wymienia ośrodki powstania prac; zamieszczono również słowa kluczowe i klasyfikację tematyczną publikacji. Zaproponowano umieszczenie bazy na stronach internetowych PTU w celu modyfikacji i wykorzystania.

Pokaz prac artystycznych

Część okolicznościową spotkania uświetnił pokaz prac artystycznych - grafik - studentki poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na zakończenie prof. Ewa Wycichowska - dyrektor naczelny i artystyczny Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego, profesor na Wydziale Edukacji Akademii Muzycznej w Warszawie, jedna z nielicznych polskich tancerek odnoszących sukcesy na światowych scenach baletowych w repertuarze klasycznym i współczesnym, w pięknych słowach opisała związki człowieka z tańcem, odrywając wszystkich słuchaczy od codzienności i przenosząc w świat baletu i sztuki.

Fotografia 3
 

Część naukowa

Po krótkiej przerwie rozpoczęto część naukową spotkania, poświęconą dwóm pracom habilitacyjnym oraz dwóm wyróżniającym się pracom doktorskim.

Dr Artur Antoniewicz przedstawił założenia i wyniki badań nad wytwarzaniem jelitowego pęcherza ortotopowego równocześnie z dwóch fragmentów jelita - cienkiego i grubego. Metoda, mimo że zwiększa rozległość zabiegu, ma wiele zalet. Umożliwia m.in. przeciwodpływow ą implantację moczowodów, zmniejsza rozciągnięcie jelitowego pęcherza moczowego. Dr Piotr Chłosta omówił możliwości diagnostyczne zaawansowania guzów pęcherza moczowego za pomocą biopsji TRU-CUT wykonywanej endoskopowo. Metoda ta w warunkach klinicznych umożliwia ocenę stopnia naciekania i zaawansowania zmian w pęcherzu moczowym i u wybranych chorych może być skuteczna w kwalifikacji do cystektomii, a obarczona mniejszym ryzykiem niż rozległa elektroresekcja przezcewkowa guza. Obie prace wzbudziły wielkie zainteresowanie i spotkały się z gorącym przyjęciem.

Fotografia 4
 

W części poświęconej pracom doktorskim głos zabrali kolejno: dr Jolanta Hasiak, anestezjolog z Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz dr Michał Wróbel z Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dr Hasiak przedstawiła pracę poświęconą ocenie wczesnego okresu katabolizmu pooperacyjnego po rozległych operacjach urologicznych i skuteczności blokady neurogennej w zapobieganiu jego rozwojowi. Praca z pogranicza urologii i anestezjologii wzbudziła duże zainteresowanie. Dr Michał Wróbel omówił rozprawę pt.: "Badanie ploidii DNA i sICAM-1 markera adhezji komórkowej w raku nerki". Zagadnienia podjęte w pracy wiele wnoszą do wiedzy na temat rozwoju i progresji guzów nerek.

Część naukową zakończyła prezentacja prof. Wojciecha Müllera, rektora poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artysta przybliżył zebranym swój sposób odczuwania i odbierania świata w relacjach międzyludzkich. Fascynacja ciałem kobiecym, grafiki operujące światłem jak na obrazach mistrzów impresjonizmu, ale w nowoczesnym, często technicznym ujęciu pozwoliły zapomnieć o rzeczywistości. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób z wiodących ośrodków urologicznych w Polsce.