Przegląd Urologiczny 2014/4 (86) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/4 (86) > Raporty CME-CPD (EU-ACME) 2013

Raporty CME-CPD (EU-ACME) 2013

Do systemu CME-CPD (EU-ACME) w 2013 roku należało 306 polskich urologów zarejestrowanych za pośrednictwem PTU. Raporty roczne i dyplomy PTU otrzymało 88,2% uczestników, czyli 270 aktywnych urologów. Raporty są wykazem punktów uzyskanych za udział w akredytowanych wydarzeniach naukowych oraz za indywidualną aktywność naukową. W roku 2013, mimo mniejszej liczby osób należących do systemu CME-CPD w porównaniu z latami 2010-2012, wzrósł odsetek aktywnych uczestników systemu (tab. 1).

Na podstawie analizy raportów rocznych (tab. 2) można stwierdzić, że w 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej osób (53) uzyskało od 21 do 100 punktów. Do grupy liderów należy zaliczyć tych uczestników CME-CPD, którzy w ciągu roku uzyskali ponad 200 punktów. Jest ich 5. Gratulacje! Gratulacje należą się także grupie 18 osób, które zgromadziły od 101 do 200 punktów w ciągu roku.

Tabela 1
Ogólna liczba uczestników CME-CPD, liczba aktywnych uczestników oraz ich odsetek w latach 2010-2013
Tabela 2
Liczba i odsetek uczestników CME-CPD w latach 2010-2013 a uzyskane punkty

Dyplomy pięcioletnie, przedstawiające liczbę punktów CME oraz liczbę punktów CPD uzyskaną w latach 2009-2013, otrzymało 27 osób. Wyróżnienia za aktywny udział w CME-CPD w kolejnym pięcioletnim okresie rozliczeniowym otrzymały trzy osoby.

W 2013 roku 36 osób nie uzyskało żadnych punktów. Z systemu CME-CPD (EU-ACME) koordynowanego przez PTU zostało wyrejestrowanych 13 osób, które przez kolejne dwa lata nie zgromadziły żadnych punktów kredytowych i/lub nie opłaciły składki członkowskiej PTU. Obecnie do systemu CME-CPD za pośrednictwem PTU należy 293 urologów.

Zmiany w systemie CME-CPD

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w „Przeglądzie Urologicznym” nr 2/2014 i nr 3/2014 w systemie CME-CPD zachodzą istotne zmiany, które są konsekwencją zmian we współpracy European Board of Urology i UEMS. Do końca 2014 roku system CME-CPD koordynowany przez PTU będzie działał na dotychczasowych zasadach. Każde wydarzenie naukowe z dziedziny urologii planowane na 2015 rok, ubiegające się o rejestrację w programie EU-ACME, będzie musiało wcześniej uzyskać akredytację izby lekarskiej. Zmianie ulegnie też sposób naliczania punktów za indywidualną aktywność naukową. Obecnie trwają prace nad opracowaniem nowych zasad funkcjonowania systemu CME-CPD.

W związku z planowanymi zmianami w systemie CME-CPD dokumenty potwierdzające aktywność naukową w 2014 roku należy przysyłać na bieżąco do Biura CME-CPD PTU. Umożliwi to naliczenie należnych punktów kredytowych do dnia 31 grudnia 2014 roku.


Ela Ziółkowska
CME-CPD Project Manager
e-mail:cmecpd@ptu.net.pl