Przegląd Urologiczny 2014/4 (86) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/4 (86) > 35 lat działalności Oddziału Urologicznego...

35 lat działalności Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Ostrołęce

W dniu 5 marca 2014 roku minęła 35. rocznica otwarcia Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Ostrołęce.

Historia

W dniu 26 marca 1979 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Oddziału Urologii w Szpitalu Wojewódzkim w Ostrołęce. Na uroczystości obecny był konsultant krajowy ds. urologii, prof. Tadeusz Krzeski, wielu gości z innych oddziałów szpitala, zaproszeni goście z całej Polski oraz władze administracyjne i polityczne województwa.

Pierwszym ordynatorem Oddziału Urologii był doktor Edward Pogodski, drugim - dr n. med. Zbigniew Tański. Obecnie kierownikiem Oddziału jest lek. med. Marek Załęski.

Pierwszą pielęgniarką oddziałową była Janina Milewska. Następnie kolejno: Bożena Lipka, Małgorzata Abramska, Wioletta Piersa.

Działalność specjalistyczna

Na Oddziale przeprowadzane są operacje urologiczne oraz operacje z innych dziedzin chirurgii i urologii dziecięcej.

Janina Milewska (od lewej) - pierwsza pielęgniarka oddziałowa

Działalność naukowa od 1979 roku do chwili obecnej

Pracownicy Oddziału Urologii są autorami i współautorami co najmniej 60 prac naukowych. Wygłaszali też referaty na posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

W 1999 roku miała miejsce obrona pracy doktorskiej dr. Zbigniewa Tańskiego pt. „Zespół niskiej trijodotyroniny u chorych na gruczolaka typu jasnokomórkowego. Zależność od rozmiaru guza i stopnia jego zróżnicowania”.

Praca została wyróżniona I nagrodą w Konkursie im. prof. T. Krzeskiego na najlepszą pracę doktorską w danym roku, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Urologiczne. Autor pracy, dr Zbigniew Tański, otrzymał dyplom i tygodniowy pobyt na Kongresie AUA w Atlancie w USA. Nagroda była sponsorowana przez firmę AstraZeneca.

Rok 2003
Nagroda zespołowa została przyznana przez Polską Akademię Nauk, Wydział Nauk Medycznych za cykl prac pt. „Badania nad potencjalną rolą trijodotyroniny i jądrowych receptorów hormonów tarczycy w raku jasnokomórkowym nerki”.

Rok 2010
Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia za publikację pt. „Distrubed Expression of Type I Iodothyronine Deiodinase Splice Variants in Human Renal Cancer”.

Rok 2011
Nagroda Ministra Zdrowia za publikację pt. „Distarbed expression of splicing factors in renal cancer affects alternative splicing of apoptosis regulators, oncogenes and tumor suppressors”.

Teraźniejszość

Obecnie Oddział Urologii zatrudnia ośmiu lekarzy, w tym siedmiu ze specjalizacją z urologii (jednego urologa i chirurga). Jeden lekarz jest w trakcie specjalizacji. W Oddziale pracuje 14 pielęgniarek, dwie z tytułem magistra pielęgniarstwa, prawie wszystkie ze specjalizacją chirurgiczną, cztery z licencjatem z pielęgniarstwa.
W Oddziale wykonywane są operacje onkologiczne i większość operacji mało inwazyjnych. Od lipca 2009 roku kierownikiem Oddziału jest lek. Marek Załęski. Położono nacisk na rozwój technik endoskopowych leczenia kamicy moczowej (szczególnie uretroskopii i PCNL).

W założeniach Oddziału jest rozwój technik leczenia laparoskopowego chorób dróg moczowych. Przyczynił się do tego norweski grant, dzięki któremu bardziej dostępny będzie zakup sprzętu laparoskopowego. Grant ten będzie służył również rozwijaniu profilaktyki oraz leczeniu nowotworów dróg moczowych na terenie Ostrołęki i okolic.

Obecny skład zespołu medycznego (będący połączeniem doświadczenia i nowoczesności) zapewnia - jak nam się wydaje - optymalne warunki leczenia urologicznego, stanowiącego kompromis między tradycyjnymi i sprawdzonymi metodami leczenia operacyjnego i nowymi, mniej inwazyjnymi metodami endoskopowymi.

W 2013 roku hospitalizowaliśmy w Oddziale 2399 pacjentów. Operacyjnie leczonych było 1621 chorych.

W Poradni Urologicznej udzielonych zostało 6569 porad, lecząc 2200 pacjentów.

Lekarze z Oddziału Urologicznego szpitala pracują również w Poradniach Urologicznych w Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowie, Kolnie, Piszu i Ciechanowie.

Przez 35 lat, pomimo różnych zawirowań wewnątrzi zewnątrzoddziałowych, Oddział kieruje się jedyną słuszną zasadą - niesienia pomocy chorym.

Oddział jest wyposażony w specjalistyczną aparaturę diagnostyczną i leczniczą, korzysta również z pomocy Zakładu Radiologii.

Ten ogromny wysiłek byłby niemożliwy bez zaangażowania personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego.

Wysiłek ten nie byłby również możliwy bez pomocy dyrekcji Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce oraz sąsiednich oddziałów i zakładów, do których należą: Zakład Biochemii Klinicznej i Cytologii Komórki CMKP w Warszawie, Zakład Anestezjologii z Oddziałem Intensywnej Terapii, Zakład Radiologii, Oddział Chirurgii, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pulmonologii, Oddział Chorób Zakaźnych, Oddział Dziecięcy, Oddział Kardiologii, Blok Operacyjny, Laboratorium, Stacja Krwiodawstwa, Stacja Dializ, jak również innych oddziałów i klinik spoza naszego szpitala, które pomagają nam w diagnostyce i leczeniu chorych.

W imieniu kierownika Oddziału Urologii, własnym i współpracowników składam wszystkim gorące podziękowania. Mamy nadzieję, że Oddział będzie istniał i rozwijał się nadal tak dynamicznie, pacjenci będą właściwie diagnozowani i leczeni, a personel znajdzie zadowolenie z pracy i zostanie doceniony.

dr n. med. Zbigniew Tański