Przegląd Urologiczny 2014/4 (86) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2014/4 (86) > Profesor Marko Babjuk

Profesor Marko Babjuk

Kandydat do godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w 2014 roku

Profesor Marko Babjuk

Profesor Marko Babjuk jest prezesem Czeskiego Towarzystwa Urologicznego oraz kierownikiem Kliniki Urologii 2. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Karola w Pradze.

Urodził się w 1961 roku w Pradze, gdzie w 1985 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola.

W 1992 roku uzyskał tytuł specjalisty z urologii, a w 1997 roku z onkologii.

Dalszą karierę naukową i lekarską związał z Uniwersytetem Karola w Pradze, gdzie obecnie jest prodziekanem Wydziału Lekarskiego.

W 2001 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Fotodynamiczne leczenie powierzchownego raka pęcherza moczowego przy użyciu syntetycznej porfiny in vitro”.

W 2007 roku, na podstawie rozprawy „Nowoczesne, nieinwazyjne i endoskopowe rozpoznanie raka pęcherza moczowego”, otrzymał tytuł doktora habilitowanego.

Profesor Marko Babjuk odbył liczne staże i szkolenia zagraniczne w Niemczech i USA.

Jego głównym naukowym i klinicznym zainteresowaniem jest rak pęcherza moczowego, w którego leczeniu jest światowym ekspertem. Dowodem na uznanie, jakim się cieszy, jest przewodniczenie grupie ekspertów Europejskiego Towarzystwa Urologicznego przygotowującego i publikującego Zalecenia EAU dotyczące powierzchownego raka pęcherza.

Profesor Babjuk jest również uznanym wykładowcą Europejskiej Szkoły Urologii. Łącznie opublikował 90 prac w czasopismach z listy filadelfijskiej i 4 książki, a jego Index Hirscha wynosi 12. Jest członkiem komitetów naukowych renomowanych czasopism urologicznych: „European Urology”, „World of Urology”, „Urologia Internationalis”.

Profesor Marko Babjuk od lat współpracuje z PTU, wielokrotnie podczas kongresów i sympozjów naukowych wygłaszał interesujące naukowo i wartościowe klinicznie wykłady.

Nawiązana przed dwoma laty oficjalna współpraca między naszymi Towarzystwami oraz podczas Central European Meetings owocuje wymianą szkoleniową lekarzy oraz stałym uczestnictwem w kongresach i sympozjach. Mam nadzieję, że będzie się nadal rozwijała dla obopólnej korzyści.

Zainteresowania pozazawodowe profesora Marko Babjuka to: narciarstwo zjazdowe, snowboard i gra w squasha.

Zbigniew Wolski