Przegląd Urologiczny 2005/2 (30) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/2 (30) > Zarys programu naukowego XXXV Kongresu PTU

Zarys programu naukowego XXXV Kongresu PTU

przewodniczący Komitetu Naukowego PTU
Klinika Urologii AM w Warszawie

Kryteria i etapy konstrukcji programu

Komitet Naukowy XXXV Kongresu Naukowego PTU stanął w tym roku przed nadzwyczaj trudnym zadaniem. Musiał bowiem pogodzić stałe punkty programu, o których zadecydowano podczas zebrań Zarządu Głównego PTU w czasie minionego roku, z wykładami zaproszonych gości z zagranicy i rekordową - jak na nasze warunki - liczbą 182 prac zgłoszonych z ośrodków polskich i zagranicznych. Stałymi punktami odniesienia był czas, jaki przeznaczono na kongres oraz liczba sal, którymi będziemy dysponować.

Wstępny zarys programu zjazdu przedstawiamy poniżej. Warto w tym miejscu wyjaśnić reguły, którymi kierowano się przy konstrukcji programu.

Anonimowe wersje wszystkich zgłoszonych na kongres prac wysłano do czterech recenzentów. Każdy z nich oceniał prace w skali od 1 do 10 punktów bądź sugerował odrzucenie pracy. Do prezentacji na kongresie nie zakwalifikowano: 3 prac, których odrzucenie sugerowało 4 recenzentów, 6 prac, których odrzucenie sugerowało 3 recenzentów i 24 prac, których odrzucenie sugerowało 2 recenzentów; w sumie nie zakwalifikowano 33 prac.

Pozostałe prace zostały zakwalifikowane do prezentacji. Po odrzuceniu najlepszej i najgorszej opinii (w tym opinii sugerującej odrzucenie przez jednego recenzenta) pozostałe dwie oceny sumowano i dzielono przez 2, aby uzyskać średni wynik. Najlepiej oceniona praca, zakwalifikowana do prezentacji, uzyskała średnią 8,5, najgorsza - 3,0 punkty.

Najwyżej ocenione prace zostały zakwalifikowane do prezentacji w sesji "Nominacje do nagród": 7 w kategorii najlepsza praca kongresu (średnia 8,0-8,5), 3 w kategorii najlepsza praca kongresu spoza ośrodków akademickich (tutaj oprócz prac z klinik nie włączano również prac z centrów onkologii), 3 w kategorii najlepszy film wideo, 3 w kategorii "endourologia" oraz 3 najlepsze prace zgłoszone przez adepta urologii; te prace (z wyłączeniem filmów) pojawią się na kongresie jedynie podczas sesji nagród. Warto wspomnieć, że podczas tej sesji członkowie szerokiego Komitetu Naukowego kongresu, wypełniwszy imienne karty do głosowania, będą wybierać najlepsze prace w poszczególnych kategoriach.

Tabela 1
 

Pozostałe prace zakwalifikowano do prezentacji ustnej, jeżeli uzyskały co najmniej 6 punktów (chyba, że autor wyraźnie sugerował formę plakatu) lub do przedstawienia w formie plakatu, jeżeli uzyskały mniej niż 6 punktów. Pozwoliło to skonstruować program, w którym autorzy wygłoszą 27 referatów: (sesja historyczna - 3 prace, uroonkologia - 10 prac, nauki podstawowe - 10 prac, miscellanea - 4 prace), zaprezentują 7 filmów oraz 68 plakatów.

W tym roku postanowiono nadać nową formę sesjom plakatowym. Kierując się chęcią pełniejszego przedstawienia najlepszych prac (nie tylko 3-minutowego, jak dotychczas), Komitet Naukowy proponuje, aby autorzy dostarczyli plakaty do Biura Kongresowego już w czwartek przed południem (23 czerwca), aby wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z ich treścią. Następnie autorzy plakatów są proszeni o obecność przy swoich pracach w piątek (24 czerwca), między 8.15 a 9.00. W tym czasie komisja, składająca się z 3 osób, wyznaczona przez Zarząd Główny PTU, wskaże 12 najlepszych plakatów (po 3 z każdej z 4 grup tematycznych) - zostaną one przedstawione najpierw przez autorów w formie ustnej podczas sesji plakatowych (piątek, sala B), a następnie przez przewodniczących w czasie "sesji nagród" (sobota, 25 czerwca). Jak już wspomniałem, plakaty podzielono na 4 grupy tematyczne: (I) rak stercza, (II) nowotwory nerki i pęcherza, (III) badania podstawowe, nietrzymanie moczu, guzy jądra, miscellanea, (IV) zakażenia, BPH, badania obrazowe, laparoskopia, zaburzenia erekcji, techniki operacyjne.

W powyższym zestawieniu nie podano danych liczbowych dotyczących prac zgłoszonych przez adeptów, ponieważ o kształcie programowym tej sesji decyduje jej opiekun naukowy - prof. Romuald Zdrojowy. Wspomnę jedynie, że adepci zgłosili 34 prace.

Gorąco zachęcam Czytelników do aktywnego udziału w obradach zbliżającego się XXXV Kongresu PTU w Lublinie.