Przegląd Urologiczny 2013/4 (80) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2013/4 (80) > Podsumowanie CME-CPD (EU-ACME) 2012

Podsumowanie CME-CPD (EU-ACME) 2012

Uczestnicy systemu CME-CPD (EU-ACME) otrzymali w czerwcu 2013 roku raporty prezentujące uzyskane przez nich punkty kredytowe w roku 2012 oraz przygotowane na ich podstawie dyplomy PTU (dyplomów nie otrzymały osoby, które uzyskały mniej niż 7 punktów). Raporty i dyplomy są ewidencją punktów przyznanych za uczestnictwo w akredytowanych imprezach naukowych (w roku 2012 odbyło się 20 polskich akredytowanych imprez naukowych) oraz za indywidualną aktywność naukową. Liczba przyznanych punktów zależy również od tego, czy udział we wszystkich akredytowanych aktywnościach został zgłoszony do Biura CME-CPD PTU.

CME-CPD 2012 w liczbach

W grudniu 2012 roku liczba uczestników systemu CME-CPD (EU-ACME) zarejestrowanych za pośrednictwem PTU wynosiła 332. Aktywnymi uczestnikami systemu CME-CPD (EU-ACME) w roku 2012 było 280 polskich urologów, co stanowi 84% uczestników zarejestrowanych za pośrednictwem PTU. 52 osoby nie uzyskały żadnych punktów. Spośród nich 16 osób zostało wyrejestrowanych z CME-CPD w styczniu 2013 roku z powodu nieopłacania składki członkowskiej lub/i braku zgromadzonych punktów przez kolejne dwa lata. Brak punktów w ciągu kolejnych dwóch lat jest podstawą do automatycznego wyrejestrowania z systemu CME-CPD (EU-ACME).

Tabela 1 przedstawia liczbę uczestników systemu CME-CPD (EU-ACME), liczbę aktywnych uczestników i ich odsetek w ciągu trzech ostatnich lat. Z przedstawionych danych wynika, że w porównaniu z poprzednimi latami, w roku 2012 została zarejestrowana nieco mniejsza aktywność naukowa uczestników CME-CPD.

Tabela 1
Ogólna liczba uczestników CME-CPD, liczba aktywnych uczestników oraz ich odsetek w latach 2010, 2011 i 2012

Tabela 2 przedstawia liczbę aktywnych uczestników systemu CME-CPD i uzyskane przez nich punkty z podziałem na przedziały liczbowe. Na podstawie danych można stwierdzić, że podobnie jak w latach 2010 i 2011, w roku 2012 najwięcej osób (53,6%) uzyskało od 21 do 100 punktów. Do grupy liderów należy zaliczyć tych uczestników CME-CPD, którzy w ciągu roku uzyskali ponad 200 punktów - jest ich 7. Gratulacje! Gratulacje należą się także grupie 12 osób, które zgromadziły od 101 do 200 punktów w ciągu roku.

Tabela 2
Liczba i odsetek uczestników CME-CPD w latach 2010, 2011 i 2012 a uzyskane punkty

Dyplomy pięcioletnie 2008-2012

W 2012 roku 56 uczestników systemu CME-CPD (EU-ACME) otrzymało dyplomy pięcioletnie przedstawiające uzyskaną przez nich liczbę punktów CME oraz liczbę punktów CPD w okresie rozliczeniowym 2008-2012.

Na uwagę zasługuje fakt, że 217 polskich urologów już od ponad dziesięciu lat aktywnie uczestniczy w systemie CME-CPD (EU-ACME). Liczbę tę stanowi 169 uczestników, którzy zapisali się do CME-CPD w pierwszym roku jego działania w Polsce, czyli w roku 2002, oraz 48 uczestników, którzy do systemu CME-CPD przystąpiło w roku 2003. Liczba 217 uczestników to 77,5% wszystkich aktywnych uczestników CME-CPD (EU-ACME) zarejestrowanych w europejskim systemie punktacji kredytowej za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Urologicznego!

Punkty CME-CPD za udział w 43. Kongresie PTU w Jachrance

43. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego jest akredytowany w systemie CME-CPD (EU-ACME). Uczestnicy kongresu, którzy należą do systemu punktacji kredytowej CME-CPD (EU-ACME), otrzymają 15 punktów CME za udział we wszystkich sesjach kongresu. Dodatkowe punkty CPD otrzymają prelegenci, autorzy prac oraz członkowie komitetu naukowego.


Ela Ziółkowska

Communication&CME-CPD
Project Manager
cmecpd@ptu.net.pl