Przegląd Urologiczny 2013/4 (80) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2013/4 (80) >  Trendy w leczeniu, praktyka kliniczna oraz...

Trendy w leczeniu, praktyka kliniczna oraz wyniki leczenia w USA kamicy górnych dróg moczowych powikłanej zakażeniem

Temporal Trends, Practice Patterns, and Treatment Outcomes for Infected Upper Urinary Tract Stones in the United States

Jesse D. Sammonaa, Khurshid R. Ghaniaa, Pierre I. Karakiewiczbb, Naeem Bhojanicc, Praful Ravidd, Maxine Sunbb, Shyam Sukumaraa, Vincent Q. Trinhabab, Keith J. Kowalczykee, Simon P. Kimff, James O. Peabodyaa, Mani Menonaa, Quoc-Dien Trinhabab

aVattikuti Urology Institute, Henry Ford Health System, Detroit, MI, USA
bCancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal Health
cCenter, Montreal, Canada
dDepartment of Urology, University of Indiana, Indianapolis, IN, USA
eDepartment of Urology, University of Cambridge, Cambridge, UK
fDepartment of Urology, Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA
gDepartment of Urology, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

Kamica dróg moczowych może przebiegać bezobjawowo powodując, że jej częstość występowania w badanej populacji jest jedynie szacowana. W USA wynosi ona ponad 8,8%, a obserwowany wzrost zachorowalności w ostatnich dekadach związany jest z częstszym występowaniem otyłości, zespołu metabolicznego oraz cukrzycy. Częstość kamicy nerkowej powikłanej zakażeniem oraz sposoby jej doraźnego leczenia stanowiły przedmiot badania prezentowanej pracy. Autorzy analizowali trendy w częstości występowania zakażo- nej kamicy nerkowej, a także leczenie chorych przez sondowanie moczowodu lub wytworzenie przezskórnej punkcyjnej nefrostomii. Analizie poddano także częstość powikłań w zależności od sposobu leczenia. Retrospektywnie na podstawie bazy danych Nationalwide Inpatient Sample autorzy pracy analizowali postępowanie u 396 385 pacjentów leczonych w latach 1999?2009 z powodu kamicy górnych dróg moczowych powikłanej zakażeniem. Potwierdzono wzrost zachorowalności na powikłaną zakażeniem kamicę nerkową z 11,8 do 20,1 przypadków na 100 000 dorosłych na rok. W grupie kobiet częstość kamicy nerkowej powikłanej zakażeniem wzrosła z 15,5 do 27,6/100 000, a u mężczyzn z 7,8 do 12,1/100 000. W tym samym czasie odsetek uogólnionego zakażenia wzrósł z 6,9% do 8,5% (p=0,013), a ciężkiego zakażenia z 1,7% do 3,2% (p <0,001) przy niezmienionym odsetku śmiertelności (0,25%). Wśród chorych tej grupy 28,6% poddano sondowaniu moczowodów lub wytworzeniu nefrostomii. W badanym przedziale czasu częstość wytwarzania nefrostomii obniżyła się z 16,1% do 11,2% (p = 0,001). W grupie chorych, u których wytworzono nefrostomię, stwierdzono wyższy odsetek uogólnionego zakażenia, ciężkiego uogólnionego zakażenia, przedłużony pobyt w szpitalu wraz ze wzrostem kosztów leczenia oraz ponad 3-krotnie wyższą śmiertelność. W latach 1999–2009 kobiety z kamicą nerkową były obciążone dwukrotnie większym prawdopodobieństwem wystąpienia zakażenia. W analizie sposobów leczenia powikłanej zakażeniem kamicy nerkowej wykazano zmniejszenie częstości wytwarzania nefrostomii z jednoczesnym wzrostem sondowa- nia moczowodu oraz to, że wytworzenie nefrostomii związane jest z wyższym odsetkiem powikłań (uszkodzenia jelit, klatki piersiowej, wystąpienia krwiaka okołonerkowego). Obecnie 87,7% pacjentów wymagających odprowadzenia moczu z nerki jest zaopa- trywanych poprzez założenie sondy moczowodowej. Mniejszy odsetek wytwarzanych nefrostomii może być związany z brakiem obecności radiologa interwencyjnego w mniejszych ośrodkach. Pacjenci, u których wytworzono nefrostomię, częściej pochodzą z mniejszości narodowych w USA oraz rzadziej mają ubezpieczenie zdrowotne. Wykazano, że sondowanie moczowodów wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na leki przeciwbólowe oraz ze zmniejszoną jakością życia. Mimo iż wzrasta częstość występowania kamicy powikłanej zakażeniem, to śmiertelność pozostaje na stałym poziomie, co świadczy o lepszym postępowaniu w stanach zagrażających życiu.

Oprac.: dr n. med. Paweł Pilch