Przegląd Urologiczny 2013/1 (77) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2013/1 (77) > Sprawozdanie z 2. Kongresu Sekcji Badań...

Sprawozdanie z 2. Kongresu Sekcji Badań Obrazowych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego


W dniach 19− 20 października br. odbył się w Berlinie 2. Kongres Sekcji Badań Obrazowych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU Section of Urological Imaging − ESUI). Poprzedni, pierwszy kongres tej sekcji odbył się w 2003 roku w Trieście. Przestronne sale hotelu Ramadan z łatwością zmieściły około 120 uczestników.

Spośród wielu prezentowanych na kongresie zagadnień dotyczących różnych form obrazowania w urologii najwięcej uwagi poświęcono diagnostyce i leczeniu raka stercza. W tym dziale dominowała ultrasonografia wraz z nowoczesnymi narzędziami umożliwiającymi zwiększenie zarówno jej czułości, jak i specyficzności. Wśród kilku interesujących prelekcji wymienić można prezentację wyników dużego prospektywnego badania określającego przydatność C−TRUS (computer−based analysis of transrectal ultrasound signal − analiza komputerowa obrazów otrzymanych z ultrasonografii przezodbytniczej), którą przygotował dr T. Loch z Niemiec, oraz doświadczenia z użycia kontrastu w trakcie biopsji stercza pod kontrolą TRUS (transrectal ultrasound − ultrasonografia przezodbytnicza), którymi podzielił się dr H. Wijkstra z Holandii. Wykłady wygłosili również lekarze używający na co dzień elastografii (dr G. Salomon) i histoskaningu (dr L. Simmons).

Kolejną wiodącą tematyką było zastosowanie w urologii najnowszych metod obrazowania. Tu prezentowano zarówno nowe sposoby wykorzystania powszechnie używanych metod, jak zwiększenie czułości limfografii MRI przez użycie nanocząstek w diagnostyce przerzutów węzłowych omówione przez dr. A. Fortuina z Holandii, oraz zupełnie innowacyjne narzędzia, a mianowicie wykorzystanie spektroskopii Ramana w diagnostyce raka pęcherza omówione przez dr. R. Dragi z Holandii.

W tematyce kongresu dominowały zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii wymagających specjalistycznego sprzętu oraz prac wskazujących kierunki rozwoju metod obrazowania urologicznego. Obok nich przedstawiono również prace podsumowujące i porównujące obecne w użyciu techniki diagnostyki urologicznej. Jedną z nich był wykład dr. Ferreira Coelho z Portugalii na temat dostępnych badań obrazowych w obserwacji po radykalnym leczeniu raka stercza.

Drugą część kongresu poświęcono nowotworom nerki. Omawiano obrazowanie poprzedzające i towarzyszące chirurgii nerkooszczędnej. Przykładem może być wykorzystanie ultrasonograficznych środków kontrastujących w śródoperacyjnej ocenie zakresów unaczynienia tętnic segmentalnych, celem wykonania bezkrwawej heminefrektomii, bez konieczności zamykania szypuły nerkowej. Doświadczeniami z tak przeprowadzonych zabiegów podzielił się Brytyjczyk, dr A. R. Rao. W tym dziale zaprezentowano również tematykę obrazowania towarzyszącego biopsjom małych guzów nerki wykonywanym zarówno w diagnostyce poprzedzającej zabiegi mało inwazyjne, jak i w kwalifikacji do ewentualnego leczenia zachowawczego u chorych z oczekiwanym krótkim czasem przeżycia. Temat ten poruszyli dr A. Volpe z Włoch i dr H.−C. Klinger z Austrii.

Przedstawicielami naszego kraju na 2. Kongres ESUI była delegacja z Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w składzie: Piotr Maciukiewicz, Włodzimierz Klima i Maciej Rzepecki. Zaprezentowaliśmy plakat zatytułowany „The 3D laser scanner imaging of the porcine kidney tumor lodge”, przedstawiający możliwości odwzorowania trójwymiarowego powierzchni operowanej nerki w porównaniu do obrazów uzyskanych w przedzabiegowej tomografii komputerowej, a także fuzji porównywanych obrazów nieobecnego Tomasza Drewniaka.

W porównaniu do innych kongresów organizowanych przez EAU liczba uczestników nie poraża. Należy jednak zwrócić uwagę, że było to dopiero drugie spotkanie organizowane przez Sekcję Badań Obrazowych EAU i organizatorzy czynili wszystko, aby uczynić je interesującym nie tylko dla diagnostów, ale przede wszystkim dla praktykujących urologów.


lekarz Maciej Rzepecki
Oddział Urologii Szpitala Specjalistycznego
im. L. Rydygiera w Krakowie

ordynator oddziału: dr n. med. Piotr Maciukiewicz