Przegląd Urologiczny 2012/5 (75) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2012/5 (75) > Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,...

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Urologicznego

W czerwcu 2010 roku, podczas 40. Kongresu PTU w Bydgoszczy na Walnym Zgromadzeniu zostałem wybrany prezesem elektem. Walne Zgromadzenie Członków PTU 15 września 2012 roku, zamykające 42. Kongres w Łodzi, wybrało pozostałych członków Zarządu Głównego, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Dziękuję serdecznie za poparcie przedstawionych przeze mnie kandydatur w osobach kolegów: Krzysztofa Bara, Andrzeja Borkowskiego, Tomasza Demkowa, Waldemara Różańskiego i Romualda Zdrojowego.

Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa oraz z faktu, iż Zarząd będzie działał w trudniejszych niż dotychczas warunkach finansowych. Rekomendowałem kolegów, którzy do tej pory wykazali się wielką fachowością i pracowitością na rzecz Stowarzyszenia. Wiceprezesem został kolega Romuald Zdrojowy, skarbnikiem Waldemar Różański, sekretarzem Tomasz Demkow, przewodniczącym Komitetu Naukowego Andrzej Borkowski. Kolega Krzysztof Bar podjął się pracy polegającej na utrzymywaniu kontaktów z Towarzystwami Urologicznymi w państwach za naszą wschodnią granicą.

Fotografia 1
Prof. Marek Sosnowski − ustępujący prezes PTU, wręcza klucze nowemu prezesowi PTU, prof. Zbigniewowi Wolskiemu

Skład Komisji Rewizyjnej został ustalony w osobach: przewodnicząca − Barbara Darewicz, członkowie − Andrzej Potyka, Ryszard Hanecki. Osoby te gwarantują rzetelność ocen działalności Zarządu. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został wybrany kolega Andrzej Sikorski, a członkami − Sławomir Dutkiewicz, Marek Filipek, Sławomir Letkiewicz. Zostały więc wybrane, zgodnie z obowiązującym statutem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, wszystkie naczelne władze Stowarzyszenia, mające zapewnić ciągłość i stabilność pracy. Zgodnie ze statutem najpóźniej w ciągu 6 najbliższych miesięcy należy dokonać wyboru władz sekcji oraz oddziałów terenowych.

Fotografia 2
Prof. Zbigniew Wolski wręcza pamiątkową grafikę prof. Markowi Sosnowskiemu

Podczas kongresu w Łodzi także Stowarzyszenie Pielęgniarek Urologicznych dokonało wyboru nowego Zarządu. Przewodniczącą SPU została magister pielęgniarstwa Kwiryna Kijak. Naczelnym zadaniem prezesa i nowego Zarządu jest utrzymanie zakresu działań wynikających ze statutu jak i dotychczasowej działalności wydawniczej, szkoleniowej, naukowej, stypendialnej, wspieranie sekcji PTU, Fundacji im. dr. Wojciecha Husiatyńskiego i Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych poprzez przemyślane i sprawne poczynania finansowe.

Fotografia 3
Nowo ukonstytuowany Zarząd PTU, na kadencję 2012−2015

Nie należy zapominać o niezmiernie ważnym ustawowym obowiązku, także finansowym, który ciąży na Polskim Towarzystwie Urologicznym, a mianowicie od 2012 roku PTU organizuje egzamin specjalizacyjny EBU/PTU z urologii. Egzamin ten będzie nadal prowadzony przy ścisłej współpracy z konsultantem krajowym, prof. Markiem Sosnowskim oraz przewodniczącym Komitetu Edukacyjnego, prof. Andrzejem Borówką.

Naszym zamiarem jest zapewnienie stabilności finansowej PTU, dalszy rozwój współpracy z zagranicznymi towarzystwami urologicznymi oraz z krajowymi towarzystwami innych specjalności.

Zapewne najbliższe lata przyniosą konieczność angażowania się Polskiego Towarzystwa Urologicznego w proces unowocześniania organizacji pracy zawodowej i naukowej polskich urologów, zwrócenie uwagi mediów i decydentów na wagę właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu moczowo-płciowego w starzejącym się polskim społeczeństwie. PTU planuje również szerszą współpracę z organizacjami pacjenckimi.

42. Kongres PTU w Łodzi, z interesującym i wartościowym programem naukowym, był dowodem na stale utrzymujący się wysoki poziom naszych kongresów. Wygłoszono wiele interesujących wykładów, odbyły się ciekawe sesje oraz dyskusje naukowe. Prestiżu na arenie międzynarodowej dodali PTU kolejni mianowani członkowie honorowi − wybitni urolodzy z zagranicy.

Mam nadzieję, że kolejny, 43. Kongres PTU, który odbędzie się w 2013 roku, również nie zawiedzie Waszych oczekiwań.

Rozpoczynając nową kadencję pragnę serdecznie podziękować ustępującemu prezesowi, prof. Markowi Sosnowskiemu za pełną zaangażowania pracę podczas minionej kadencji, której znakomite dokonania zostały przedstawione w szczegółowym sprawozdaniu „Bilans kadencji 2008−2012”.

Mam nadzieję, że następna kadencja Zarządu w latach 2012−2015 również będzie dobrze oceniona przez Koleżanki i Kolegów.

prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Zbigniew Wolski

Warszawa, 25.09.2012 r.