Przegląd Urologiczny 2005/1 (29) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/1 (29) > Warsztaty laseroterapii gruczolaka stercza....

Warsztaty laseroterapii gruczolaka stercza. Pierwsza w Polsce enukleacja laserem tulowym o fali ciągłej

Kierownik Klinicznego Oddziału Urologicznego Wojskowego
Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy

Kliniczny Oddział Urologiczny Wojskowego Szpitala Klinicznego po raz drugi w tym roku, a Bydgoszcz po raz trzeci, byli organizatorem ogólnopolskiego spotkania urologów. Poprzednio odbyły się: XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojskowych i tradycyjne już Warsztaty Laparoskopowe, organizowane przez kolegów ze Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Biziela.

Bydgoszcz, w opinii wyrażonej przez prezesa PTU, prof. Andrzeja Borówkę na otwarcie warsztatów, stała się znaczącym ośrodkiem, kształtującym nowe trendy w działalności urologicznej w Polsce.

Pomysł zorganizowania warsztatów powstał w rozmowie z Panem Markiem Pociaskiem, dyrektorem firmy, która jest dystrybutorem laserów i sponsorem spotkania. Od roku użytkujemy bowiem laser holmowy wysokiej mocy 80W i współpracujemy z tą firmą.

Producent nowego typu lasera tulowego zdecydował się przyjąć zaproszenie i zorganizowaliśmy prezentacje.
W ramach Sekcji Urologów Wojskowych i Sekcji Endourologii i ESWL PTU w dniu 8.12.2004 roku odbyła się pierwsza w Polsce operacja enukleacji gruczolaka stercza nowym laserem o fali ciągłej.

Fotografia 1
Zespół Oddziału Urologicznego

Po oficjalnych powitaniach zebranych przez gospodarza szpitala, komendanta płk. dr. Andrzeja Wiśniewskiego i organizatora, kierownika Klinicznego Oddziału Urologicznego płk. dr. Stanisława Stępnia, warsztaty rozpoczęły się prezentacją przedstawioną przez autora sprawozdania. Ilustrując wystąpienie slajdami, przedstawiłem istotę działania lasera, jego zastosowania medyczne, a w szczególności urologiczne. Następnie omówiłem metody laseroterapii i innych mało inwazyjnych metod leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.
Kolejno przedstawiłem techniki laseroterapii z wykorzystaniem lasera holmowego, które opisano w doniesieniach zamieszczonych w najnowszym piśmiennictwie.

Fotografia 2
Płk dr med. Stanisław Stępień
Największe doświadczenia z użytkowania nowych generacji laserów w Polsce ma zespół dr. Wiesława Dudy ze Specjalistycznego Szpitala Urologicznego w Katowicach, który ma laser holmowy od 2002 roku i dwukrotnie organizował prezentacje resekcji i enukleacji gruczolaka stercza z udziałem prof. Kuntza z Berlina. Laser holmowy posiada także zespół prof. Zygmunta Dobrowolskiego z Kliniki Urologii w Krakowie, gdzie pierwszą enukleację laserem holmowym o fali impulsowej wykonano wiosną 2004 roku. Techniką waporyzacji z wykorzystaniem lasera KTP posługują się prof. Leszek Jeromin z Kliniki Urologii w Łodzi i dr Wojciech Cieślikowski z NZOZ w Poznaniu.

Fotografia 3
Maciej Stranc i Graham Watson

Laser tulowy jest najnowszym produktem, obecnie znajduje się zaledwie w pięciu ośrodkach urologicznych w Europie. Dlatego podjęliśmy się pionierskiej prezentacji, pierwszej w warunkach polskich, chcąc przybli żyć temat gronu zainteresowanych problematyką polskich urologów. Operacje transmitowano z sali endoskopowej oddziału do sali konferencyjnej szpitala, gdzie kilkadziesiąt osób z Polski i za granicy podziwiało mistrzowskie wykonanie dwóch enukleacji gruczolaka. Dzięki nowym możliwościom i właściwościom lasera tulowego obserwowaliśmy enukleacje gruczolaków przebiegające bezkrwawo, stosunkowo szybko i doszczętnie w wykonaniu Mr Grahama Watsona z Anglii.

Graham Watson okazał się świetnym operatorem i bardzo sympatycznym człowiekiem. Jest ordynatorem Oddziału Urologicznego w Regionalnym Szpitalu w Eastbourne w East Sussex w Anglii, nad kanałem La Manche. Wcześniej pracował w Klinice prof. Wickhama w Londynie.

Fotografia 4
Graham Watson, Stanisław Stępień i Andrzej Borówka

Mr Watson komentował na bieżąco wykonywane przez siebie enukleacje i odpowiadał na pytania w czasie interaktywnej dyskusji prowadzonej, jak zwykle sprawnie, przez prof. Andrzeja Borówkę. Po operacjach gość podzielił się bezpośrednio swoimi doświadczeniami, a trzeba podkreślić, że Mr Watson ma już dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z laserami. Wcześniej stosował je do kruszenia złogów w drogach moczowych, co przedstawiał w publikacjach jeszcze w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.

Przed 12 laty Mr Graham Watson gościł w Warszawie na jednym z pierwszych sympozjów nowo utworzonej Sekcji Endourologii i ESWL PTU, co przypomniał prezes PTU.

Gość w sposób przekonujący udowadniał wyższość nowoczesnej techniki laserowej nad TURP. Posługując się od roku, jako trzeci urolog w Europie, nowym laserem tulowym o fali ciągłej (Revolix), wykonał około 200 operacji. Przekonywał, że technika enukleacji z użyciem nowego lasera (TmLEP) jest znacznie bardziej użyteczna dla operatorów i korzystna dla pacjentów w porównaniu nie tylko z TURP, ale także w stosunku do dotychczas stosowanych technik z użyciem laserów holmowych (HoLEP) i KTP (PVP – fotoselektywna waporyzacja).

Zabiegi wykonano przy użyciu sprzętu endoskopowego, także z prezentacj ą urządzenia zwanego morcelatorem, którym posłużono się do rozdrabniania i ewakuacji tkanki gruczołu.
Uczestnicy mogli ponadto obejrzeć pomieszczenia funkcyjne oddziału i podejrzeć unikalne rozwiązania, np. system połączonych zbiorników do płukania w sali pooperacyjnej.
Dodam, że po zabiegach pacjenci nie krwawili, cewniki usunięto następnego dnia rano, po czym swobodnie oddawali mocz. Oddział opuścili dzień później, zatrzymani specjalnie w celu wykonania badań kontrolnych.

W opiniach osób obserwujących zabieg i przedstawianych "na bieżąco" w tym także przez prezesa PTU, wyrażano uznanie dla inicjatywy i podkreślano dobrą organizację spotkania. Na oceny złożył się wysiłek całego mojego zespołu Klinicznego Oddziału Urologicznego, za co serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom.

Mam nadzieję, że dołożyliśmy małą cegiełkę do propagowania i wdra- żania nowoczesnych technik operacyjnych w Polsce, a swoje doświadczenia z użytkowania najnowszego lasera tulowego będziemy mogli zaprezentować w przyszłości.