Przegląd Urologiczny 2011/5 (69) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2011/5 (69) > Sprawozdanie z 41. Kongresu Naukowego...

Sprawozdanie z 41. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Gdańsk, 8-10 września 2011 r.

W dniach 8-10 września br. w Gdańsku odbył się 41. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Miejscem obrad była Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Filharmonia mieści się w dawnym budynku elektrowni z końca XIX w. na wyspie Ołowianka. Dzisiejszy wygląd budynek otrzymał po przeprowadzonej w latach 1998-2005 nowatorskiej rewitalizacji tego poprzemysłowego obiektu.

Czwartek, 8 września 2011 r.

Część naukową rozpoczęła tradycyjnie już w czwartek przed południem sesja zorganizowana przez Północno-Zachodni Oddział PTU, poświęcona osiągnięciom naukowym i klinicznym oddziałów i klinik z północnej części Polski. W sesji tej, której przewodniczyli koledzy Piotr Jarzemski i Krzysztof Szkarłat, zaprezentowane zostały ciekawe wykłady i doniesienia z dziedziny chirurgii laparoskopowej, nerkooszczędzającego leczenia raka nerki i konwersji chirurgicznej płci typu M/K. Jedenasty Kurs Szkoły Urologii Komitetu Edukacji PTU, którego tematem było leczenie hormonalne chorych na raka stercza, został perfekcyjnie przygotowany i zorganizowany przez jego przewodniczącego, prof. Andrzeja Borówkę. Do uczestniczenia w tej sesji prof. Andrzej Borówka zaprosił znakomitych polskich urologów i onkologów, a tematyka wykładów przybliżyła słuchaczom problemy związane z tym trudnym zagadnieniem. Profesor Andrzej Borówka jako konsultant krajowy w dziedzinie urologii przedstawił dane epidemiologiczne dotyczące raka stercza w Polsce (w 2008 roku przekroczyliśmy próg 8200 nowych zachorowań) oraz statystyczne z próbą oceny kosztów leczenia hormonalnego tego nowotworu. Profesor Tomasz Drewa spróbował przybliżyć nam trudne, nowe spojrzenie na zagadnienia związane z hormonowrażliwością i hormonoopornością raka stercza. W trzecim wykładzie tej sesji prof. Piotr Chłosta precyzyjnie omówił obecne zasady hormonoterapii w leczeniu raka stercza, odnosząc się do zaleceń najnowszych EAU Guidelines z 2011 roku. Dwa następne znakomicie przygotowane wykłady znanych dobrze naszemu środowisku onkologów - dr Elżbiety Senkus-Konefki i dr Iwony Skonecznej - wzbogaciły naszą wiedzę na temat leczenia skojarzonego w raku stercza oraz postępowania w przypadku progresji raka stercza w toku leczenia hormonalnego z punktu widzenia onkologicznego. W ostatnim wykładzie tej sesji dr Jakub Dobruch precyzyjnie i wyczerpująco omówił wszystkie powikłania i działania niepożądane hormonalnego leczenia raka stercza.

W tym roku Zarząd Sekcji ESWL i Endourologii PTU już po raz trzeci zaproponował Komitetowi Naukowemu kongresu przedstawienie kolejnej własnej sesji naukowej podczas obrad kongresu. Przygotowana przez tę sekcję sesja została poświęcona laparoskopowej prostatektomii radykalnej. Członkowie sekcji w pięciu wykładach zaprezentowali całość tej złożonej tematyki, dzieląc się z wielomaadeptami laparoskopii swoim doświadczeniem w wykonywaniu tego zabiegu. Profesor Andrzej Sikorski w dyskusjach panelowych z dr. Piotrem Jarzemskim dodatkowo omówili argumenty za i przeciw wykonywania dwóch zabiegów: otwartej nadłonowej i laparoskopowej prostatektomii radykalnej.

Po przerwie obiadowej, wprowadzonej po raz pierwszy od wielu lat dla zwiększenia frekwencji w sesjach popołudniowych, obrady naukowe rozpoczęła sesja wykładów zaproszonych gości kongresu. Pierwszym wykładowcą był dr Joerg Seibold z Kliniki Urologii w Tübingen (Niemcy), który omówił techniki operacyjne spodziectwa prąciowego u dzieci. Praca ta została nagrodzona przez ZG PTU i redakcję CEJU jako najlepsza praca opublikowana w 2010 roku na łamach naszego czasopisma naukowego „Central European Journal of Urology” (CEJU). Następnie prof. Andrzej Stelmach przedstawił opcje postępowania w przypadku wznowy po leczeniu radykalnym raka stercza, a prof. Romuald Zdrojowy zalety denosumabu w leczeniu przerzutowego raka stercza.

Podczas gdy w sali głównej toczyły się obrady, w sali „B” prezentowano bardzo ciekawe filmy poświęcone nowym metodom i technikom operacyjnym. Cztery najlepsze filmy zostały przedstawione w sobotę na sesji nagrodowej. W czwartek rozpoczęto też obrady sesji Sekcji Adeptów PTU i sesje plakatowe.

O godzinie 17.00 prezes PTU rozpoczął zgodnie z planem obrady Walnego Zgromadzenia Członków PTU w pierwszym terminie, a o godzinie 17.10 w drugim terminie. Przewodniczącym WZC wybrano w głosowaniu jawnym prof. Wojciecha Pypno, a sekretarzem prof. Tomasza Demkowa, którzy poprowadzili dalsze obrady WZC. Zgodnie z programem WZC wybrano Komisję Skrutacyjną WZC, a następnie przedstawiono 3 kandydatów ZG PTU na Członków Honorowych naszego stowarzyszenia: prof. Margit Fisch z Hamburga, prof. Hassana Abol-Eneima z Mansoura (Egipt) i prof. Edoardo Austoniego z Mediolanu. Wszyscy kandydaci zostali zaakceptowani znakomitą większością głosów WZC na Członków Honorowych PTU. Kontynuując program zgromadzenia, Zarząd Główny oraz redaktorzy naczelni czasopism przedstawili sprawozdania ze swojej działalności w roku 2010. Następnie przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w swoim wniosku końcowym bez zastrzeżeń zaakceptował działalność Zarządu Głównego.

Ceremonia uroczystej inauguracji 41. Kongresu PTU również odbyła się w pięknej sali Filharmonii Bałtyckiej. Profesor Kazimierz Krajka w imieniu gospodarzy otworzył kongres i przywitał gości oraz członków PTU. W imieniu Zarządu Głównego PTU i własnym uczestników kongresu powitał prezes PTU, Marek Sosnowski. Podkreślił nieprzypadkowy wybór Gdańska na miejsce tegorocznych obrad oraz podziękował prof. Kazimierzowi Krajce za pomoc i wsparcie w organizacji kongresu. Szczególne słowa powitania skierował do gości z zagranicy, profesorów: Michaela Marbergera, Guido Barbaglego, Igora Korneyeva, Margit Fisch, Edoardo Austoniego i Hassana Abol-Eneima. Znakomity wykład inauguracyjny pt. „Chemoprewencja w raku stercza” wygłosił prof. Peter Hammerer z Kliniki Uniwersyteckiej w Braunschweig. Podczas ceremonii otwarcia kongresu nadano tytuły Członków Honorowych PTU: prof. Margit Fisch, prof. Hassanowi Abol-Eneimowi oraz prof. Edoardo Austoniemu. Tradycyjnie wręczono też Nagrodę im. Prof. Tadeusza Krzeskiego, ufundowaną przez firmę AstraZeneca, najważniejszą nagrodę naukową PTU za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2010 roku. Otrzymali ją ex aequo na podstawie decyzji Kapituły Nagrody powołanej przez ZG PTU: dr n. med. Bartosz Dybowski z Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej w Warszawie oraz dr n. med. Stanisław Szempliński z Kliniki Urologii CMKP i Oddziału Urologii ECZ w Otwocku (kierownik kliniki: prof. A. Borówka). Członkom Wspierającym PTU w roku 2011 - firmom farmaceutycznym Astellas Pharma, AstraZeneca i GSK - dyplomy wręczył prezes PTU, który podziękował też za zrozumienie dla idei wspierania stowarzyszenia i wytrwałość w tej wieloletniej współpracy. Podziękowania przekazano również firmom Ipsen Poland i Sanofi za wsparcie po raz drugi specjalnego Funduszu Badań Naukowych PTU. Prezes PTU złożył podziękowania i przekazał dyplomy uznania ZG PTU: prof. Barbarze Darewicz - za wieloletnie wspieranie idei wspólnych spotkań polskich i białoruskich urologów, prof. Piotrowi Radziszewskiemu - za wspaniałe reprezentowanie PTU w naukowych stowarzyszeniach międzynarodowych: EAU i ICS oraz prof. Jerzemu Lorenzowi, prof. Romualdowi Zdrojowemu i dr. hab. Januszowi Dembowskiemu - za wieloletnie wspieranie idei wspólnych spotkań ukraińskich i polskich urologów. W tym roku z inicjatywy firmy Ipsen Poland wręczono również po raz pierwszy nagrody za publikacje naukowe: dr. n. med. Joergowi Seiboldowi za najlepszą pracę opublikowaną na łamach CEJU w 2010 roku i dr. n. med. Maciejowi Salagierskiemu za najlepszą publikację polskiego urologa w zagranicznym czasopiśmie. Tę ostatnią prestiżową nagrodę również ufundowała firma Ipsen Poland.

Wyjątkową atmosferę całej uroczystości podkreśliła swoim występem w części artystycznej orkiestra kameralna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, podczas którego mieliśmy możliwość wysłuchania koncertu wirtuoza skrzypiec Konstantego Andrzeja Kulki. Zaprezentowany przez artystów program wzbudził powszechny aplauz uczestników ceremonii otwarcia.

Piątek, 9 września 2011 r.

Piątkowe obrady naukowe rozpoczęliśmy czterema wykładami zaproszonych gości. Profesor Hassan Abol-Eneim przybliżył w ciekawym wykładzie problemy związane z chirurgicznym leczeniem raka pęcherza moczowego i nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu. Następnie profesor Igor Korneyev z Kliniki Urologii w Petersburgu zapoznał nas z XIX-wieczną metodą operacji zwężeń cewki moczowej w Rosji z pobieraniem przeszczepu tkanki błony śluzowejz jamy ustnej - doświadczenia Sapieżki. Profesor Jack Schalken z Nijmegen jak zwykle w przystępny sposób przedstawił najnowsze teorie związane z nowymi markerami w diagnostyce raka stercza. Szczególnie zwrócił uwagę na osiągnięcia swojej kliniki i zakładu w oznaczaniu markera PCa-3 wykrywanego w moczu badanych mężczyzn z podejrzeniem raka stercza. Kolejny wykładowca, dr Faiz Mumtaz z Londynu, podzielił się swoimi doświadczeniami i ciekawymi spostrzeżeniami z zakresu chirurgii laparoskopowej nowotworów nerek.

Druga sesja programowa dnia i główny temat kongresu były poświęcone w tym roku leczeniu zwężeń cewki moczowej u mężczyzn. Sesji przewodniczyła prof. Margit Fisch z Hamburga, wybitna znawczyni tego tematu, która kilkakrotnie gościła już w Polsce ze swoimi wykładami. Współprzewodniczącym był prof. Kazimierz Krajka, który przygotował i przedstawił ciekawe przypadki nawrotowych, ciężkich zwężeń cewki moczowej u mężczyzn do interaktywnej dyskusji. Profesor Fisch w wykładzie state-of-the-art przedstawiła w przystępny sposób współczesne zasady postępowania ze zwężeniami cewki u mężczyzn. Z kolei prof. Guido Barbagli zapoznał nas ze swoimi osiągnięciami z zakresu chirurgii naprawczej i zabiegów rekonstrukcyjnych wad wrodzonych prącia i cewki u mężczyzn leczonych z niepowodzeniem w dzieciństwie.

Europejska Szkoła Urologii w tym roku była poświęcona zagadnieniom postępowania z małymi guzami nerek. Z wykładami EAU przyjechali do nas prof. Pilar Laguna z Amsterdamu i prof. Francesco Porpiglia z Turynu. Profesor P. Laguna przedstawiła wskazania do postępowania obserwacyjnego i techniki ablacyjne, a prof. Francesco Porpiglia zabiegi operacyjne z zachowaniem nerki - NSS. Ze strony polskiej ciekawe przypadki przedstawili doc. Marcin Słojewski z Kliniki Urologii w Szczecinie i doc. Marcin Matuszewski z Kliniki Urologii w Gdańsku, którzy wzięli też udział w dyskusji. Godny podkreślenia jest fakt, że w tej skanowanej sesji wzięło udział najwięcej uczestników kongresu.

Po południu odbyły się sesje satelitarne firm Ipsen Poland, GSK, MSD i Pfizer. W sesji Ipsen Poland ciekawy wykład na temat wyników działań edukacyjnych wśród mężczyzn w grupie ryzyka i z rakiem gruczołu krokowego przedstawił prof. Zbigniew Wolski. Badaniom edukacyjnym prowadzonym przez grupę 367 lekarzy-edukatorów poddano około 16 tys. pacjentów, wśród których było około 5000 chorych na raka gruczołu krokowego. Z badań tych wypływają ciekawe wnioski. Okazuje się, że najlepszy sposób edukacji to rozmowa interaktywna, edukacyjne działania pomogły zmniejszyć stres związany z chorobą u 40% badanych na RGK. Edukacja powinna być prowadzona w ciągu 4 lat od rozpoznania nowotworu, a materiały informacyjne powinny być dostosowane do poziomu wykształcenia pacjenta.

Firma GSK zaprosiła na swoją sesję znanego na całym świecie urologa i znawcę problemów klinicznych leczenia BPH, prof. Michaela Marbergera z Wiednia. Razem z profesorem Andrzejem Borkowskim przedstawili świetne wykłady i poprowadzili dyskusję na temat nowych opcji leczenia BPH. Gość PTU, doc. Piotr Milecki z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, w swoim wykładzie przybliżył nam nowe, rewelacyjne technologie w radioterapii raka gruczołu krokowego.

Tradycyjnie w piątek odbyła się też sesja pielęgniarek urologicznych, przygotowana i poprowadzona przez Zarząd Główny PSPU.

Zarząd Główny PTU reprezentował już tradycyjnie dr n. med. Krzysztof Szkarłat. Podczas sesji świetne warsztaty poprowadziła dr psychologii Mariola Kosowicz z Instytutu Onkologii z Warszawy. Na sesji prac naukowych spośród wygłoszonych prac nagrodzono panią Beatę Pilarską za interesujące przedstawienie tematu „Nietrzymanie moczu a jakość życia z partnerem”. Wykład urologiczny z PTU - „Leczenie raka nerki” na prośbę zainteresowanych przedstawiła dr n. med. Magdalena Mikulska-Jovanović.

W piątek odbyły się także sesja Sekcji Adeptów oraz sesje plakatowe i wideo. Autorzy plakatów nadal chętnie akceptują tę formę przedstawiania swoich prac i dyskusji. Sesje plakatowe cieszyły się również dużym zainteresowaniem uczestników kongresu - przeglądano prace na 6 telebimach, a na poszczególnych sesjach była dobra frekwencja.

Licznie reprezentowane (w liczbie 58) na kongresie były firmy farmaceutyczne i sprzętowe. Należy podkreślić, że scenografia i pomysły wystroju wielu stoisk wystawienniczych były ciekawe i intrygujące. Uczestnicy kongresu mieli świetne możliwości zapoznania się z najnowszymi lekami nie tylko urologicznymi i nowinkami sprzętowymi, jak również wieloma promocjami specjalnie przygotowanymi z tej okazji. Firma Medim przyjechała ponownie z robotem da Vinci i umożliwiła podczas swoich warsztatów wielu chętnym zapoznanie się z tym cudem techniki. Ciekawe warsztaty zaproponowały: firma Hitachi z zakresu elastografii, poprowadzone przez dr. med. Lukasa Manka z Braunschweig oraz dr. med. Tomasza Deję z Poznania oraz firma Meden-Innmed z zakresu histoskanningu, poprowadzone przez dr. med. Artura Lemińskiego ze Szczecina. Pojawiły się też nowe lasery, ultrasonografy i inne tego typu urządzenia.

Po pracowitym dniu obrad prawie wszyscy uczestnicy kongresu udali się na wieczór PTU przygotowany przez Biuro Kongresowe, który odbył się w historycznej już Hali Stoczni Gdańskiej. Uświetniły go występy artystów teatru Buffo z Warszawy. Spektakl „Hity Buffo” w reżyserii Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy z gwiazdą tego teatru Nataszą Urbańską dostarczył nam wielu niezapomnianych artystycznych wrażeń i umożliwił nabranie oddechu po wyczerpujących obradach.

Sobota, 10 września 2011 r.

Obrady rozpoczęliśmy sesją highlights ze wszystkich 6 sesji plakatowych. Następnie wysłuchaliśmy niezwykle ciekawego wykładu prof. Edoardo Austoniego na temat chirurgii rekonstrukcyjnej prącia, współczesnych teorii leczenia ciągotki, operacji nerve sparing raka pęcherza moczowego i raka stercza, leczenia choroby Peyroniego oraz operacji raka prącia. Profesor Austoni poruszył również tematykę leczenia zwężeń cewki moczowej męskiej i transseksualizmu typu M/K. Wykład został zilustrowany slajdami i zdjęciami wykonanymi przez prof. Austoniego podczas wyżej wymienionych operacji. Profesor Austoni jest autorem atlasu operacji chirurgicznych, rekonstrukcyjnych narządów płciowych męskich.

Sesja im. Prof. Tadeusza Krzeskiego była jak zwykle sesją nagrodową, podczas której przedstawili swoje prace laureaci Nagrody im. Prof. Tadeusza Krzeskiego za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2010 roku: doktorzy Bartosz Dybowski i Stanisław Szempliński. Zwycięzca konkursu na najlepszą publikację polskiego urologa w czasopiśmie zagranicznym, dr n. med. Maciej Salagierski, przybliżył zebranym założenia swojej pracy opublikowanej na łamach „The Prostate”, dotyczącej ekspresji genów PCA3 i PRUNE2 w raku gruczołu krokowego. W ostatnim wystąpieniu w tej sesji dr Artur Lemiński w bardzo ekspresyjny sposób zapoznał słuchaczy z realiami swojego pobytu naukowo-szkoleniowego w Klinice Urologii Imperial College w Londynie. Wykład kolegi Lemińskiego, jego wnioski i podsumowanie stażu naukowego wzbudziły wiele pozytywnych refleksji u słuchaczy i utwierdziły członków Zarządu Głównego PTU w przekonaniu, że należy nadal wspierać finansowo wszystkie inicjatywy umożliwiające młodym polskim urologom pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych.

W następnej sesji przedstawiono filmy naukowe kandydujące do nagrody ZG PTU za najlepszy film oraz prace nagrodzone przez Komitet Naukowy 41. Kongresu PTU w dziedzinach: za najlepszy plakat z nauk podstawowych, za najlepszy plakat z urologii klinicznej oraz za najlepszą pracę przedstawioną przez adepta urologii. Nagrodzeni koledzy to: prof. Piotr Chłosta (Oddział Urologii Onkologicznej, Kielce - film), dr med. Michał Pietrusiński (Zakład Genetyki Medycznej UM, Łódź - nauki podstawowe), dr n. med. Łukasz Nyk (Klinika Urologii CMKP, ECZ Otwock - urologia kliniczna) i dr Marek Zawadzki (Klinika Urologii CMKP, Warszawa - praca przedstawiona przez adepta).

Kongres zakończył prezes PTU, Marek Sosnowski krótkim podsumowaniem i refleksjami, podkreślając zadowolenie z faktu wysokiego zainteresowania tym wydarzeniem naukowym. Zgłosiło się ok. 800 urologów, 120 pielęgniarek i 350 przedstawicieli firm farmaceutycznych.

Szkoda tylko, że mimo ciekawego programu naukowego, interesujących wykładów zaproszonych gości i dobrze przygotowanych sesji satelitarnych, frekwencja na obradach nie była zadowalająca. Na skanowanych sesjach rzadko było więcej niż 200 słuchaczy. Mimo wprowadzenia przerwy w obradach, oczekiwania organizatorów nie potwierdziły się i frekwencja na sesjach popołudniowych była zdecydowanie mniejsza niż na sesjach przedpołudniowych. Sytuacja ta będzie przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Zarządu Głównego i oddziałów regionalnych.

Podsumowując miniony kongres, mimo powyższych refleksji, należy podkreślić, że był bardzo udany zarówno pod względem naukowym, jak i organizacyjnym. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o wspaniałej wielomiesięcznej pracy nie tylko Biura Kongresowego PTU pod kierownictwem nieocenionej pani dyrektor Iwony Sribniak, ale również wszystkich pozostałych biur, agend i Zarządu Głównego PTU. Zorganizowanie tego kongresu wymagało też aktywności i wysiłku wielu innych osób - członków PTU, jest więc sukcesem całego Stowarzyszenia. Wszystkim składam serdeczne podziękowania za ich wkład w przygotowanie i pomyślne przeprowadzenie kongresu.



Marek Sosnowski
prezes PTU