Przegląd Urologiczny 2011/4 (68) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2011/4 (68) > Profesor Eduardo Austoni

Profesor Eduardo Austoni

Profesor Eduardo Austoni ukończył z wyróżnieniem Wydział Medyczny Uniwersytetu w Mediolanie w 1972 roku. Z wyróżnieniem uzyskał również w roku 1997 specjalizację z zakresu urologii oraz w roku 1983 z chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Kariera zawodowa profesora Eduardo Austoniego jest związana z Uniwersytetem w Mediolanie, gdzie zatrudniony jest obecnie na stanowisku profesora. Równocześnie był wykładowcą i konsultantem Uniwersytetu w Pizie i Szpitalu Bakhsh Iedda (Arabia Saudyjska).

W latach 1995-2007 pełnił funkcję ordynatora oddziału urologii w Szpitalu Giuseppe Polo w Mediolanie, a następnie prowadził oddziały w szpitalach Salus Hospital Reggio Emilia i Mangioni Hospital Lecco.

Szczególnym obszarem zainteresowania profesora Eduardo Austoniego jest chirurgia męskich narządów rozrodczych oraz urologia rekonstrukcyjna. Może również poszczyć się imponującym dorobkiem naukowym. Jest autorem 452 publikacji naukowych, 4 monografii, 2 atlasów zabiegów chirurgicznych oraz 32 filmów poświęconych technikom operacyjnym. Na szczególne podkreślenie zasługuje jego aktywność naukowa na zjazdach urologicznych. Uczestniczył w 621 spotkaniach, 302 razy biorąc udział w konferencjach okrągłego stołu, wygłaszając 396 referatów i przewodnicząc 208 sesjom. Renoma doskonałego, innowacyjnego operatora spowodowała, że brał udział w 39 sympozjach połączonych z pokazami live surgery, wykonując zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii prącia, cewki moczowej, prostatektomii kroczowej czy implantacji protez prąciowych.

Profesor Eduardo Austoni jest członkiem 17 towarzystw naukowych. Pełnił funkcję prezydenta: European Society Female Genital Surgery (1994), European Society of Genito Urinary Reconstructive Surgery (2002) oraz Societe Italiana di Andrologia (2002). Od roku 2010 jest wykładowcą Europejskiej Szkoły Urologii.

Profesor Eduardo Austoni ma ścisłe kontakty z polskimi urologami. Dwukrotnie uczestniczył w spotkaniach naukowych Uroneptunalia, na których wygłaszał wykłady oraz wykonywał pokazowe operacje w chorobie Peyroniego oraz prostatektomię z dostępu kroczowego. Chętnie zapraszał gdańskich urologów na staże w prowadzonych przez siebie oddziałach urologii, zapewniając bezpłatne zakwaterowanie. Powierzał również polskim urologom wygłaszanie wykładów i prowadzenie sesji na organizowanych przez siebie kongresach Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Układu Moczowo- Płciowego w Mediolanie (2003 i 2006).

Z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że profesor Eduardo Austoni przyczynił się do rozwoju chirurgii prącia w Polsce.

prof. dr hab. med. Kazimierz Krajka