Przegląd Urologiczny 2011/4 (68) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2011/4 (68) > Profesor Hassan Abol-Enein

Profesor Hassan Abol-Enein

Profesor Hassan Abol-Enein urodził się 10 września 1958 roku. Wydział Medyczny Uniwersytetu w Mansoura (Egipt) ukończył w 1982 roku, specjalizację z zakresu urologii uzyskał w 1992 roku. Habilitował się w roku 2011 na Uniwersytecie Katolickim w Nijmegen (Holandia).
Równolegle kształcił się w organizacji i zarządzaniu służbą zdrowia, w 2000 roku uzyskał dyplom Akademii Zarządzania A. Sadata, a w roku 2006 dyplom Wydziału Zarządzania Służbą Zdrowia i Opieką Społeczną Amerykańskiego Uniwersytetu w Kairze.

Pracę zawodową rozpoczął w 1983 roku w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu w Mansoura, gdzie pracuje do dzisiaj. Od roku 2004 pełni funkcję dyrektora Centrum Urologiczno-Nefrologicznego. W latach 1995-1996 pracował jako docent i instruktor operacyjny w Klinice Urologii Uniwersytetu w Moguncji (Niemcy). Od roku 2006 zatrudniony jest również jako Visiting Professor w Vattikuti Urology Insitute Henry Ford Hospital (USA).

Tytuł doktora urologii uzyskał na podstawie pracy „Role of chemoterapy in Treatment of Invasive Bladder Cancer”, tematem pracy habilitacyjnej była rozprawa „Serous Lined Extramural Valve for Reflux Prevention and Continent Cutaneous Urinary Diversion”.

Szczególnym przedmiotem zainteresowania prof. H. Abol-Eneina jest leczenie raka pęcherza moczowego, a zwłaszcza ponadpęcherzowe odprowadzenie moczu po cystektomii. Jest autorem nowatorskich rozwiązań technicznych w tworzeniu pęcherzy odbytniczych, szczelnych zbiorników moczowych oraz antyrefluksowych zespoleń moczowodowo-jelitowych. Większość nowych typów operacji poprzedzały badania eksperymentalne na zwierzętach z oceną odległych wyników, jak również wnikliwa analiza metabolicznych następstw ich klinicznego zastosowania.

Większość z 102 publikacji zamieszczonych w najbardziej renomowanych czasopismach urologicznych jest wynikiem współpracy naukowej z czołowymi ośrodkami urologicznymi świata. Stąd ich współautorami są urolodzy tej miary, co: R. Hohenfellner, W. Mansson, R. Stein, M. Madersbacher, E.A. Tanagho, M. Fisch, R. Hautmann, I.D. Montie, H. Sagalowski.

Profesor H. Abol-Enein jest niezwykle aktywnym wykładowcą. Wygłosił już 88 referatów na międzynarodowych zjazdach urologicznych. W 19 przypadkach był zaproszonym mówcą, a w 6 wykonywał pokazowe operacje (w Grecji, Holandii, Włoszech, Kuwejcie, Niemczech, Polsce).

Jest członkiem 7 międzynarodowych towarzystw naukowych, recenzentem 6 czasopism naukowych oraz przewodniczącym Komisji Stypendialnej S.I.U.
Jak dotąd jest Honorowym Członkiem jedynie Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego.

Profesor Hassan Abol-Enein utrzymuje ścisłe kontakty naukowe z polskimi urologami. Dwukrotnie był wykładowcą i operatorem podczas Uroneptunalii w Gdańsku, przeprowadził operacje wytwarzania pęcherza odbytniczego i szczelnego zbiornika moczowego opracowaną przez siebie metodą. Prowadzone przez niego Centrum Urologii i Nefrologii Uniwersytetu Mansoura organizuje co roku kilka tygodniowych kursów z zakresu urologii rekonstrukcyjnej, laparoskopii, nietrzymania moczu. Uczestniczyło w nich 8 urologów z Gdańska. Wszyscy otaczani byli specjalną opieką profesora, wyrażającą się bezpłatnym zakwaterowaniem w pokojach gościnnych i uwzględnianiem w rozpisach operacyjnych.

prof. dr hab. med. Kazimierz Krajka