Przegląd Urologiczny 2011/4 (68) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2011/4 (68) > Profesor Margit Maria Fisch

Profesor Margit Maria Fisch

Profesor Margit Maria Fisch ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Saarland w Hamburgu w 1986 roku. Po stażu podjęła pracę w kierowanej przez prof. Rudolfa Hohenfellnera Klinice Urologii Uniwersytetu w Moguncji, gdzie w roku 1992 uzyskała specjalizację z urologii. W roku 1987 obroniła doktorat na podstawie pracy pt. „The epidemiology of renal cell carcinoma in the Saar region”. Przez kolejne lata związana była z tą placówką, w tym czasie jednym z czołowych ośrodków urologicznych w Europie. Pracowała w tej klinice do 1999 roku, w tym od 1997 jako zastępca kierownika, którym w międzyczasie został prof. Joachim Thuroff.

W roku 2000 przeniosła się do Hamburga, gdzie najpierw była ordynatorem pododdziału urologii dziecięcej, a od 2001 oddziału urologii w szpitalu Harburg. W tym okresie ściśle współpracowała z kierownikiem Kliniki Urologii Uniwersytetu w Hamburgu, prof. Friedhelmem Schreiterem. Kolejnym etapem rozwoju zawodowego profesor Margit Fisch było objęcie w roku 2008 stanowiska kierownika w Klinice Urologii Uniwersytetu w Hamburgu, które piastuje do dzisiaj.

Profesor Margit Fisch jest autorką 280 prac (w 94 jako pierwszy autor), opublikowanych w niemieckich i międzynarodowych recenzjowanych czasopismach naukowych. Głównymi tematami jej zainteresowań są urologia dziecięca, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z leczeniem wynicowania pęcherza moczowego, wierzchniactwem i spodziectwem, oraz urologia rekonstrukcyjna. W tej ostatniej szczególne zainteresowanie poświęca ponadpęcherzowym odprowadzeniom moczu po usunięciu pęcherza, co zaowocowało napisaniem w roku 1995 rozprawy habilitacyjnej pt. „Optimization of Ureterosigmoidostomy, creation of the Sigma- -Rectum Pouch”.

Profesor Margit Fisch jest też wybitną specjalistką z zakresu chirurgii zwężeń cewki i skrzywienia prącia. Na wybór tematów badań naukowych miały niewątpliwie wpływ lata współpracy z jej wybitnymi nauczycielami, takimi jak profesorowie Hohenfellner i Schreiter, jednak umiała zdobyć własną niezależną wysoką pozycję i nadal twórczo rozwija pracę swoich mistrzów.

Jej niezwykła pracowitość i wysoki poziom intelektualny zostały wielokrotnie docenione i uhonorowane przez międzynarodowe gremia urologiczne. Profesor Fisch od roku 2008 jest członkiem zarządu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, pełniąc w nim też funkcję sekretarza Sekcji Urologii Dziecięcej. Na niwie międzynarodowej wielkim sukcesem było pełnienie w latach 2002-2008 funkcji przewodniczącej European Society of Genitourinary Reconstructive Surgeons.

Bliższe związki z Polską profesor Margit Fisch zaczęła rozwijać w roku 2003, współpracowała z Kliniką Urologii Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie razem z prof. Schreiterem rozpoczęła współpracę z Kliniką Urologii w Gdańsku. Nawiązane kontakty utrzymuje do dziś. Wielokrotnie odwiedzała Gdańsk. Kilka razy czynnie uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach Uroneptunalia organizowanych w Gdańsku przez prof. Kazimierza Krajkę. Konsultowała trudne przypadki i przyjeżdżała wykonywać pokazowe operacje trudnych zwężeń cewek, wad wrodzonych układu moczowego i ponadpęcherzowego odprowadzenia moczu. Wiele razy gościnnie przyjmowała delegacje przyjeżdżające na każdą z organizowanych przez nią konferencji IMORU (International Meeting on Reconstructive Urology) w Hamburgu, włączając w to szkolenie dla pielęgniarek. Pani profesor przyjęła na kilkumiesięczny staż dr Teresę Gawlik-Jakubczak.

Dzięki tym kontaktom możliwe było zapoznanie się przez wielu polskich urologów z dorobkiem profesor Fisch, i to w dziedzinach, które na całym świecie obejmują najtrudniejsze zagadnienia urologii i sprawiają najwięcej trudności w naszej pracy.

Tak więc współpraca profesor Margit Fisch z polskimi urologami wymaga szczególnego uhonorowania, zwłaszcza że cały czas się rozwija i przybiera nowe formy.

dr n. med. Marcin Matuszewski