Przegląd Urologiczny 2010/5 (63) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/5 (63) > Powstało Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej

Powstało Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej

Fotografia 1
Uczestnicy zebrania założycielskiego

W dniu 1 lipca 2010 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej stowarzyszenie pod nazwą: Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej. Zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej odbyło się w dniu 26 listopada 2009 roku. Uczestniczyło w nim 32 urologów dziecięcych z terenu całego kraju (patrz fotografia). Wybrano pierwsze władze Towarzystwa. Prezesem Towarzystwa została Małgorzata Baka-Ostrowska, zastępcą prezesa - Wojciech Apoznański, sekretarzem - Piotr Gastoł, skarbnikiem - Piotr Stępień, a członkiem Zarządu Towarzystwa - Tomasz Koszutski.