Przegląd Urologiczny 2010/6 (64) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/6 (64) > Amerykanie w Krakowie

Amerykanie w Krakowie

W dniach 03-09.10.2010 r. w Krakowie, w szacownych murach Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyło się pierwsze spotkanie urologów amerykańskich i polskich, a ściślej biorąc nowojorskich i krakowskich. Było ono połączone ze 108. sesją wyjazdową Nowojorskiej Sekcji Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego.

Plan zorganizowania takiego spotkania istniał już wcześniej, bo w 1997 roku, ale wówczas wybór strony amerykańskiej ostatecznie padł na czeską Pragę. Tym razem prof. Ihor Sawczuk, prezydent elekt Nowojorskiej Sekcji Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego, a zarazem kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu w New Jersey, na którym pełni funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego, przyjął propozycję. Być może powodował nim sentyment - jego rodzinne korzenie tkwią gdzieś we wschodniej Polsce, prawdopodobnie na dawnych kresach, a jego teść studiował medycynę w Krakowie. Ze strony polskiej oferta zyskała akceptację Zarządu PTU i prezesa, prof. Marka Sosnowskiego.

Program naukowy był przygotowywany przez 1,5 roku, wspólnie przez prof. dr. hab. n. med. Zygmunta Dobrowolskiego, kierownika Katedry i Kliniki Urologii CM UJ oraz prof. Ihora Sawczuka.

Profesor Dobrowolski wysłał propozycję wygłoszenia referatów kilkudziesięciu polskim urologom. Następnie polskie wystąpienia były wcześniej omawiane na Zimowych Spotkaniach Urologicznych w Zakopanem, które krakowska placówka uniwersytecka organizuje od 12 lat (z 60 pierwotnie złożonych prac specjalnie powołana komisja wybrała 21).

Fotografia 1
Prof. Joachim Thüroff
Fotografia 2
Od prawej siedzą: prof. Tomasz Szociński, dr Ryszard Herbeć, prof. Zygmunt Dobrowolski, doc. James McKiernan i prof. Ravi Munver
Fotografia 3
Ceremonia otwarcia w teatrze im. Juliusza Słowackiego. Prof. Ihor Sawczuk, przewodniczący sekcji nowojorskiej AUA, wita Tadeusza Jakubowicza, przewodniczącego Gminy Żydowskiej w Krakowie
Fotografia 4
Dr Wacław Lipczyński i prof. Wiesław Urbanowicz

Ostatecznie przygotowano 14 sesji naukowych, każda prowadzona była przez dwie osoby: przedstawiciela urologii nowojorskiej w randze profesora i przedstawiciela Polski, również w randze profesora. Każda sesja kończyła się konferencją okrągłego stołu, podczas której analizowano szczególnie trudne przypadki zachorowań oraz dyskutowano kierunki rozwoju konkretnej jednostki chorobowej lub metod jej leczenia. Łącznie wygłoszono 100 referatów, z czego 21 polskich i 79 amerykańskich.

Posiedzenia naukowe odbywały się codziennie od godziny 7.10 do 13.00 i były, jak wszystkie kongresy Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego, bardzo interesujące i intensywne. Liczba uczestników wynosiła 200 osób, z czego 150 z USA i 50 osób z Polski.

Opłata kongresowa dla uczestników z Polski wynosiła 100 dolarów, czyli 300 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że obrady trwały przez 5 dni po 6 godzin dziennie, cena za jedną godzinę dydaktyki podyplomowej na najwyższym światowym poziomie wynosiła 10 zł, a więc taniej niż bilet na przeciętnej jakości film.

Kongres uświetnili swoją obecnością: prezydent Światowego Towarzystwa Urologicznego SIU, a zarazem kierownik Katedry Urologii Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji - prof. Joachim Thüroff; prezydent Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego AUA - prof. Datta Wagle oraz sekretarz AUA prof. Gopal Badlani. W obradach uczestniczyli ponadto zaproszeni goście, ze strony amerykańskiej Leonard Gomella i Michael Manyak oraz prof. Rolf Ackermann z Niemiec. Gdy dodamy do tego całą plejadę gwiazd urologii światowej z Columbia University, State University of New York, Berth Israel Hospital, Albert Einstein Medical Center, New Jersey University, to należy przyznać, że jakość wykładów i prezentacji była bardzo wysoka. Wysokiemu poziomowi kolegów z Nowego Jorku sekundowali polscy wykładowcy.

Fotografia 5
Prof. Tomasz Grodzicki, dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w rozmowie z dr. Januszem Plawnerem (po prawej)
Fotografia 6
Od lewej: pani Bożena Dobrowolska, prof. Zygmunt Dobrowolski, prof. Franciszek Ziejka oraz prof. Ryszard Borowiecki z małżonką podczas ceremonii otwarcia kongresu
Fotografia 7
Od lewej: prof. Carl Olsson, prof. Darrracotta Vanghana i prof. Zygmunt Dobrowolski
Fotografia 8
Prowadzący obrady III sesji prof. Marek Sosnowski oraz dr Pramod Sogani i prof. Tomasz Demkow
Fotografia 9
Doc. Marcin Słojewski i dr Paul Russo
Fotografia 10
Rozmowa w kuluarach: prof. Ihor Sawczuk, prof. Ernest Sosa i prof. Zygmunt Dobrowolski
Fotografia 11
II sesja. Od lewej siedzą: Tomasz Maliszewski, Steven Kaplan, Stanisław Stępień, Jaspreet Sandhu, Iwan Grunberger, Tomasz Borkowski
Fotografia 12
Jaspreet Sandhu i Steven Kaplan

- To był pierwszy polsko-amerykański kongres urologiczny zorganizowany w Polsce wspólnie z prof. Zygmuntem Dobrowolskim - na gorąco komentował spotkanie prof. Ihor Sawczuk. - Jego niezwykłość podkreślało miejsce obrad - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Naukowa współpraca z polskimi kolegami dała znakomite rezultaty. Prezentacje były bardzo dobrze przygotowane i cenne od strony merytorycznej. Dotyczyły ważnych i aktualnych problemów urologicznych, problemów, którymi zajmuje się urologia we wszystkich krajach. Przedstawiano wiele przypadków klinicznych. W dyskusjach po prezentacjach mówiono o najistotniejszych zagadnieniach i zadawano trafne pytania. Komentarze w języku angielskim były doskonałe pod względem językowym. Amerykańscy koledzy nie mieli problemu ze zrozumieniem i porozumieniem się z polskimi. Prof. Dobrowolski, kierownik Katedry Urologii Collegium Medicum, jest znakomitym naukowcem i lekarzem, dokonał wspaniałego wyboru w zakresie tematów omawianych zagadnień. Jestem bardzo szczęśliwy z powodu uczestnictwa w tym kongresie, to było znakomite doświadczenie - powiedział prof. Ihor Sawczuk. Podobnie wysoko ocenił polskie prezentacje prof. Carl A. Olsson z Colombia University w Nowym Jorku.

Tematyka sesji w 50 proc. dotyczyła zagadnień z zakresu onkologii urologicznej, z czego 3 sesje poświęcono rakowi stercza, 2 sesje rakowi nerek, na kolejnych posiedzeniach zajmowano się leczeniem łagodnego rozrostu stercza za pomocą metod minimalnie inwazyjnych, urologii kobiecej, kamicy dróg moczowych, procesowi starzenia się mężczyzn, jedna sesja dotyczyła wykorzystania robota w operacjach urologicznych, a jedna nowych technologii praktycznie wykorzystywanych w urologii. Szczegółowe omówienie każdej sesji wymagałoby kilkustronicowego streszczenia, co przekracza ramy niniejszego sprawozdania.

Oczywiście kongresy i spotkania towarzystw naukowych to nie tylko posiedzenia naukowe. Goście z USA zwiedzili Kraków i okolice, poza miejscami w samym sercu Krakowa, takimi jak Wawel, Muzeum Narodowe, Stare Miasto, Kazimierz, zwiedzili również: Wieliczkę, Oświęcim, Ojców, Pieskową Skałę. Odbyły się spotkania towarzyskie, między innymi w Sali Warszawskiej w Wieliczce, gdzie w rytm Baka Jazz Band tańczono nie tylko standardy Glenna Millera, ale również nasze tańce. Odbyła się lekcja krakowiaka, a wyróżniający się uczestnicy otrzymali czapki krakowskie.

- Kocham Kraków - mówił prof. Ihor Sawczuk. - Pierwszy raz byłem tutaj dwa lata temu. Wędrowaliśmy z żoną śladami jej ojca, który studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim medycynę. W domu znaleźliśmy jego dyplom ukończenia studiów. A ponadto rodzice żony właśnie tutaj się poznali, w restauracji Hawełka. Będąc poprzednio w Krakowie zwiedziliśmy miasto, a także Wieliczkę i okolicę. Gdy zostałem prezydentem elektem i planowano wyjazdowe spotkanie amerykańskich urologów uznałem, że Kraków będzie wymarzonym miastem na taką imprezę.

Fotografia 13
Prof. Daniel Petrylak i prof. Carl Olsson
Fotografia 14
Konferencja "okrągłego stołu" - dyskusja nad specjalnie trudnymi przypadkami raka nerki. Od lewej siedzą: doc. Marcin Słojewski, prof. Michael Palese, prof. Joachim Thüroff, prof. Zygmunt Dobrowolski, prof. Paul Russo, doc. Arieh Shslhav i prof. Daniel Petrylak
Fotografia 15
Od lewej: prof. Steven Kaplan, prof. Zygmunt Dobrowolski i prof. Nicholas Romas
Fotografia 16
II sesja. Prowadzący prof. Nicholas Romas oraz prof. Zygmunt Dobrowolski

Inni uczestnicy, choć nie mają tak osobistych związków z Krakowem, też byli pełni podziwu dla tego miasta i jego historii. Aula Collegium Maius, w której odbywały się wykłady, zrobiła na nich ogromne wrażenie. Była dla amerykańskich gości wykładnikiem historii polskiej edukacji. Wszak to gmach jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie. Reakcje świadczyły o zachwycie.

Chwalono także organizację kongresu. Profesor Dobrowolski z prawdziwą przyjemnością odbierał od profesorów amerykańskich gratulacje i opinie na temat wysokiego poziomu naukowego polskich prezentacji. Obok wysokich wartości merytorycznych kongres pozwolił na szeroką promocję najstarszego polskiego uniwersytetu i jego miasta, zadzierzgnęły się przyjaźnie, nawiązano kontakty w sprawie stypendiów AUA dla wyróżniających się polskich urologów.

Czy można było uzyskać więcej? Z pewnością tak, ale i to, co uzyskaliśmy, to nie jest mało - podsumowuje prof. Zygmunt Dobrowolski.

Na podstawie informacji prof. Zygmunta Dobrowolskiego
opracowała Małgorzata Skarbek