Przegląd Urologiczny 2010/3 (61) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/3 (61) > Porozumienie pacjent-lekarz jest istotnym...

Porozumienie pacjent-lekarz jest istotnym elementem efektywnego leczenia

EAU i Europa Uomo: lepsze relacje z pacjentami

Podpisana niedawno umowa między European Association of Urology (EAU) a European Prostate Cancer Coalition (Europa Uomo) o współpracy ma na celu nie tylko wzmocnienie relacji między tymi dwoma stowarzyszeniami, ale także pomoc urologom w Europie w doskonaleniu kontaktów z pacjentami.

- Fakt, że pacjenci zadają lekarzom pytania nie świadczy o ich niechęci i braku zaufania, ale jest oczywistym przejawem zainteresowania swoim stanem zdrowia - powiedział Louis Denis, sekretarz Europa Uomo, jednego z największych stowarzyszeń w Europie, które reprezentuje chorych z problemami gruczołu krokowego, a w szczególności pacjentów z rakiem.

- Lepsze porozumienie to szanowanie chorego, dzielenie się informacjami, udzielanie wskazówek przez lekarzy, a także szeroko rozumiane wsparcie. Tego aspektu „leczenia” nie uczy się na uniwersytetach. Gdyby lekarze „zeszli na ziemię” i traktowali chorych jak partnerów, dałoby to pacjentom więcej pewności - dodał L. Denis.

- Dzięki tej niezwykłej współpracy z EAU stowarzyszenie Europa Uomo będzie miało dostęp do aktualnych informacji na temat najlepszych sposobów leczenia w zakresie urologii, o czym będzie mogło informować na bieżąco swoich członków - powiedział sekretarz generalny EAU, Per-Anders Abrahamsson po podpisaniu formalnej umowy o współpracy stowarzyszeń w grudniu 2009 roku. W opinii Abrahamssona i Denisa współpraca ta pomoże obu stowarzyszeniom współdziałać w przedsięwzięciach, które będą miały na celu rzetelne informowanie zarówno chorych, jak i lekarzy na temat technik efektywnego komunikowania się i wyboru najlepszych sposobów leczenia.

Louis Denis wyjaśnił, że Europa Uomo potrzebuje wszelkiego rodzaju wsparcia ze strony różnych sektorów i dyscyplin medycznych. - Potrzebujemy EAU jako naszego najważniejszego źródła kluczowych, rzetelnych i obiektywnych informacji z dziedziny urologii - powiedział. Podkreślił także wieloletnie wsparcie ze strony Zarządu EAU oraz zwrócił uwagę na to, że regularny i bezpośredni kontakt z organizacjami pacjentów może być cenny dla członków EAU. Dzięki temu będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób chorzy korzystają z informacji przekazanych przez lekarzy i jak na nie reagują. Dodał też, że np. chorzy z nowotworem szukają nie tylko informacji na temat choroby, ale także sposobów, jak radzić sobie z emocjami i potrzebami psychologicznymi. - Na przykład wielu chorych chciałoby rozmawiać godzinami i oczywiste jest, że lekarze nie mają tyle czasu, by udzielić im wyczerpujących odpowiedzi. Istnieje jednak szereg metod, dzięki którym lekarz może nauczyć się radzić sobie w takich sytuacjach - powiedział L. Denis.

Na 25. Kongresie EAU w Barcelonie, w kwietniu 2010 roku, stowarzyszenie Europa Uomo po raz pierwszy zorganizowało forum dla lekarzy i pacjentów. Umowa o współpracy zapewnia także, że EAU będzie informowało swoich członków o działalności Europa Uomo. Przykładem są odniesienia do Europa Uomo umieszczane przy informacjach np. na temat Tygodnia Urologii (organizowanego corocznie we wrześniu przez EAU).

Po raz pierwszy EAU podpisało umowę o współpracy z organizacją pacjentów. Oba stowarzyszenia mają na celu wspieranie się w osiąganiu swoich celów; żadne ze stowarzyszeń nie jest częścią struktury organizacyjnej drugiego. - W efekcie dążymy do wspólnego celu, jakim jest podniesienie poziomu opieki urologicznej w Europie. Dzięki wymianie informacji możemy wzajemnie sobie pomóc - powiedział Abrahamsson. Partnerskie stowarzyszenie może zwrócić się do Biura EAU o wsparcie logistyczne i organizacyjne przy przygotowywaniu spotkań i konferencji. Ponadto może liczyć na wsparcie EAU w zakresie doradztwa w relacjach zewnętrznych, np. z władzami i urzędami.

Ze swojej strony Denis dodał, że wspólnym celem jest zapewnienie najlepszego poziomu leczenia i całościowej opieki medycznej. - Edukowanie lekarzy w zakresie opieki, współpraca w ramach studiów europejskich, zwiększanie dostępności opieki zdrowotnej - oto powszechne korzyści. Zaangażowanie chorego przestało być marginalne i powinno być zauważone. Jeśli się go nie zlekceważy, może przynieść korzyść opiece zdrowotnej i medycynie - stwierdził sekretarz Europa Uomo.

Tekst opublikowany na łamach European Urology Today, Vol. 22, No. 1;
przedruk za zgodą European Association of Urolog.

Tłumaczenie: Ela Ziółkowska
CME-CPD Project Manager