Przegląd Urologiczny 2004/6 (28) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/6 (28) > Regulamin Sekcji Adeptów Urologii (SAU)...

Regulamin Sekcji Adeptów Urologii (SAU) Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Sekcja Adeptów Urologii (SAU) Polskiego Towarzystwa Urologicznego jest organizacją zrzeszającą lekarzy, którzy mają otwartą specjalizację w dziedzinie urologii. Uczestnictwo w SAU jest bezpłatne, warunkiem włączenia w poczet członków jest przesłanie do Zarządu SAU karty zgłoszenia oraz bycie członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

 1. Sekcja Adeptów Urologii jest niezależną, non-profit, jednostką powołaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU).

 1. W skład SAU wchodzą członkowie zwyczajni PTU, którzy rozpoczęli specjalizację z urologii. Z chwilą uzyskania tytułu urologa automatycznie następuje wypisanie ich z sekcji.

 1. Każdy członek SAU zobowiązany jest przestrzegać praw i obowiązków przewidzianych Statutem PTU.

 1. Uczestnictwo w SAU jest dobrowolne. Warunkiem włączenia w poczet członków jest przesłanie do Zarządu SAU zgłoszenia dostępnego na www.sau.pl

 1. W skład Zarząd SAU wchodzą:
  – przewodniczący
  – przewodniczący elekt
  – rzecznik ds. Mediów
  – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 1. Przewodniczący elekt wybierany jest w tajnym głosowaniu podczas zebrania SAU na roczną kadencję, po zakończeniu której zostaje przewodniczącym SAU. Rzecznik do spraw mediów zostaje wybrany na zebraniu SAU na dwuletnią kadencję.

 1. Członkowie Zarządu SAU wybierają dwóch reprezentantów w ESRU (European Society of Residents in Urology)
  - National Communication Officers (NCO).

 1. Reprezentanci SAU w ESRU zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia w pracach ESRU, m.in. w zebraniach roboczych ESRU. Zobowiązani są do zdania sprawozdania na koniec swojej kadencji.

 1. Zarząd SAU odpowiada przed Zarządem Głównym PTU, współpracując równocześnie z Zarządem ESRU.

 1. Członkowie SAU uzyskują obniżenie rocznej składki członkowskiej w PTU oraz obniżenie opłaty wpisowej w corocznym kongresie naukowym.

 1. Celem SAU jest:
  – poprawa jakości i równorzędności kształcenia urologów
  – promowanie kontaktów pomiędzy ośrodkami urologicznymi
  – promocja polskich adeptów w Europie
  – zachęcanie adeptów do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu programów specjalizacyjnych i szkoleniowych
  – promowanie aktywnego udziału adeptów w urologicznych spotkaniach naukowych

 1. Spotkania członków SAU (zebranie SAU) będą się odbywać podczas corocznego kongresu naukowego PTU na sesji SAU, która będzie obejmować:
  – wykład zaproszonego gościa
  – część referatową
  - część sprawozdawczą

 1. Zarząd SAU zobowiązany jest do zdania sprawozdania ze swojej działalności na koniec kadencji podczas zebrania SAU.

 1. Kandydaci do Zarządu SAU mogą być zgłaszani przez członków SAU.

 1. Podczas zebrania SAU członkowie SAU mogą zgłaszać honorowe członkostwo dla osób wybitnie zasłużonych w rozwoju SAU. Przyznanie członkostwa honorowego odbywa się w formie jawnego głosowania.