Przegląd Urologiczny 2009/6 (58) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/6 (58) > Laparoskopowe usunięcie guza nerki z...

Laparoskopowe usunięcie guza nerki z zachowaniem niezmienionego miąższu nerkowego (LAP NSS)

Sprawozdanie z pierwszej sesji Sekcji Endourologii i ESWL podczas 39. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

W dniu 18 czerwca 2009 roku, podczas 39. Kongresu Naukowego PTU w Poznaniu odbyła się pierwsza w historii kongresów krajowych sesja przygotowana przez Sekcję Endourologii i ESWL, poświęcona laparoskopowemu usunięciu guza nerki z zachowaniem niezmienionego miąższu nerkowego (LAP NSS). Pomysłodawcą i głównym organizatorem sesji, który jak zawsze przygotował się perfekcyjnie, był przewodniczący sekcji, dr n. med. Piotra Chłosta ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Pod jego kierunkiem wystąpili koledzy urolodzy z całego kraju, doskonale zaznajomieni z tematem od strony teoretycznej i praktycznej.

Pierwszy wystąpił dr n. med. Marcin Słojewski z Kliniki Urologii w Szczecinie, który mówił na temat techniki laparoskopowych operacji organooszczędzających nerki. Po wprowadzeniu w rys historyczny i przedstawieniu danych statystycznych, które przemawiają za zbyt rzadkim wykonywaniem tych operacji w guzach nerki, przedstawił on aspekty techniczne zabiegu, omawiając szczegółowo dostępy do nerki, kluczowe momenty operacji, metody zamknięcia szypuły naczyniowej, sposoby hemostazy po wycięciu guza i zamknięcia otwartego układu kielichowo-miedniczkowego. Doktor Słojewski dysponuje dużym doświadczeniem w tym zakresie i największym materiałem w kraju (ponad 80 wykonanych LAP NSS), dzięki czemu doskonale naświetlił temat od strony praktycznej.

Następny wykład wygłosił dr n. med. Artur Antoniewicz z Kliniki Urologii Szpitala w Międzylesiu, którego oprócz wieloletniej przyjaźni z dr. Chłostą łączy wspólne "urologowanie" również w zakresie laparoskopii. Przedstawił on wyniki wczesne po częściowym wycięciu nerki w technice laparoskopowej i retroperitoneoskopowej. Świetnie przedstawił temat w oparciu o zebrane i usystematyzowane piśmiennictwo światowe z ostatnich lat. We wnioskach podkreślił, że jeszcze długo LAP NSS pozostanie wybraną operacją dla wybranych chorych i wybranych ośrodków, mimo iż zasługuje na miano standardowej procedury leczniczej zabezpieczającej chorego i niosącej korzyści onkologiczne.

Dr n. med. Tomasz Borkowski z Kliniki Urologii w Warszawie przedstawił wyniki odległe. Doktor Borkowski jest przedstawicielem najmłodszego pokolenia urologów, ale mającego już duże doświadczenie praktyczne. Jest doskonale zaznajomiony z piśmiennictwem, często popartym doświadczeniami i wypowiedziami czołowych urologów światowych, z którymi stykał się na licznych stażach i kongresach. Z przedstawionych obserwacji 5-letnich można wywnioskować, że wyniki LAP NSS są bardzo zachęcające i porównywalne do operacji klasycznych. Jednak zaznaczył również, że są to operacje bardzo trudne technicznie, a wskazania do nich rozszerzane wraz z nabytym doświadczeniem.

Fotografia 1
Sesja Endourologii i ESWL na Kongresie PTU w Poznaniu

Kolejny temat, na który zawsze najbardziej oczekują ci, którzy wykonują dane operacje, czyli "Powikłania laparoskopowych operacji organooszczędzających nowotworów nerek", zaprezentował dr med. Piotr Jarzemski ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy. Jak powszechnie wiadomo, to właśnie koledzy z tego szpitala rozpropagowali laparoskopię i dysponują niemal 15-letnim doświadczeniem praktycznym w tym zakresie. Można im pogratulować i pozazdrościć. Temat powikłań dr Jarzemski omówił bardzo szczegółowo, posługując się swoimi doświadczeniami. W podsumowaniu przytoczył olbrzymi materiał z Cleveland Clinic w Ohio (Gill, Kavoussi), w którym porównano 771 laparoskopowych NSS z 1028 operacjami otwartymi. Dłuższy czas niedokrwienia i większa liczba powikłań wypadły po stronie LAP NSS, jednak mniejsza utrata krwi, krótszy czas hospitalizacji i porównywalne wyniki odległe przemawiają na korzyść laparoskopii.

Jako ostatni na tej sesji wystąpił dr n. med. Tomasz Szydełko z Kliniki Urologii we Wrocławiu, omawiając wskazania i porady do LAP NSS. Przedstawił ryzyko związane z tymi operacjami, zasady kwalifikacji i dostępu operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji guza, a następnie omówił najistotniejsze elementy praktyczne przy kolejnych etapach zabiegu. Jest to kolejny lekarz, którego wykład był bardzo "wyważony" i poparty olbrzymim doświadczeniem praktycznym w zabiegach laparoskopowych. Na zakończenie sesji jej przewodniczący, dr Piotr Chłosta zadawał ekspertom pytania i poprowadził dyskusję, która była dopełnieniem przedstawionych referatów.

Temat LAP NSS został wyczerpany w najdrobniejszych szczegółach, żadne pytania nie zostały bez odpowiedzi.

W podsumowaniu pozwolę sobie na osobistą refleksję,doktórejczuję się upoważniony. Miałem i mam niepowtarzalną przyjemność uczyć się laparoskopii od Marcina Słojewskiego i Piotra Chłosty. Widziałem też operacje prezentowane przez Tomka Szydełkę i Piotra Jarzemskiego, odbywając u nich staże laparoskopowe. Doskonale się stało, że taka sesja i ten temat zostały przygotowane i poprowadzone przez kolegów, którzy w niczym nie ustępują czołówce europejskiej, bardzo chętnie uczą innych i szkolili już łącznie dziesiątki adeptów w laparoskopii. Nasze środowisko może być dumne z tego, że mamy w swoim gronie specjalistów tej klasy i możemy nauczyć się od nich więcej niż w niejednym czołowym ośrodku europejskim.

Są to pasjonaci, którzy żyją tym, co robią i wkładają ogrom pracy na rzecz Polskiego Towarzystwa Urologicznego z jego agendami, takimi jak Sekcja Endourologii i ESWL. Chylę przed nimi czoło i darzę ich największym szacunkiem.

lek. med. Marcin Miklas
Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
10. Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy
ordynator oddziału: ppłk lek. med. Waldemar Dudzic