Przegląd Urologiczny 2009/5 (57) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/5 (57) > Zebranie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia...

Zebranie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych

Z wielką przyjemnością pragniemy podzielić się z Koleżankami i Kolegami dobrą wiadomością. W czerwcu 2009 r. pomyślnie zakończył się proces sądowej rejestracji Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych (PSPU).

Dzięki uprzejmości i życzliwości władz Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Urologicznych ma swoją siedzibę w Warszawie przy ulicy Łowickiej 19. Profesor Marek Sosnowski, prezes PTU, zaprosił członków Zarządu PSPU na spotkanie do Warszawy. Dnia 4 września 2009 r. odbyło się pierwsze zebranie Zarządu PSPU, w którym uczestniczyły:
Jolanta Pokocka - prezes
Renata Dądela - wiceprezes
Beata Pilarska - sekretarz
Alina Dąbrowska - skarbnik
Edyta Domańska - członek.

Głównym celem spotkania były przygotowania do 1. Walnego Zgromadzenia PSPU. Jednogłośnie ustalono, że 1. Walne Zgromadzenie PSPU odbędzie się 5 grudnia 2009 r. w Gdańsku. Na 1. Walne Zgromadzenie PSPU serdecznie zapraszamy do Gdańska przedstawicielki wszystkich placówek urologicznych w Polsce. Bardzo miłą częścią naszego spotkania było poznanie pracowników różnych działów biura PTU. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy miały przyjemność z nimi współpracować, a także korzystać z ich pomocy i doświadczenia.

Wszystkie osoby, które zainteresowane są działalnością PSPU, chciałabym poinformować, iż Statut Stowarzyszenia, Deklaracje Członka Wstępującego i wszelkie informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia będą dostępne na stronie internetowej PTU www.pturol.org.pl. Zostanie zainstalowany link odsyłający do Stowarzyszenia Pielęgniarek.

Ponadto redaktor naczelny "Przeglądu Urologicznego" prof. Zbigniew Wolski zapewnia, iż łamy dwumiesięcznika PTU są do dyspozycji pielęgniarek i Stowarzyszenia. Zatem serdecznie zachęcam Koleżanki do publikowania w "Przeglądzie Urologicznym" streszczeń prac licencjackich, magisterskich, sprawozdań z sympozjów, kursów i konferencji.

Zarządowi PTU za dotychczas okazaną pomoc i życzliwość w imieniu środowiska pielęgniarek urologicznych serdecznie dziękuję, żywiąc nadzieję na dalszą doskonałą i owocną współpracę. Jednocześnie Zarząd PSPU uprzejmie prosi o rozpropagowanie idei Stowarzyszenia i zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.
Na pytania związane z działalnością Stowarzyszenia odpowiedzi udzielą:
prezes Jolanta Pokocka (tel. 42 639 35 31)
wiceprezes Renata Dądela (tel. 52 585 44 03)
sekretarz Beata Pilarska (tel. 52 365 53 06,
e-mail: beata.pilarska@biziel.pl)
skarbnik Alina Dąbrowska (tel. 22 473 53 87)

mgr Renata Dądela
pielęgniarka oddziałowa
Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej
Szpital Uniwersytecki nr 1
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy