Przegląd Urologiczny 2009/5 (57) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/5 (57) > Rok 2008 w punktach

Rok 2008 w punktach

Raporty EU-ACME 2008

Raporty roczne podsumowujące aktywność naukową za rok 2008 oraz dyplomy PTU otrzymało 331 aktywnych uczestników CME-CPD. Oznacza to, że 10,5% uczestników nie uzyskało żadnych punktów. Dziewięć osób, dla których rok 2008 był kolejnym rokiem bez punktów, będzie automatycznie wyrejestrowanych z systemu. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba osób, które uzyskały punkty w przedziale od 1 do 20 (aż 13 z nich zgromadziło mniej niż 10 punktów). Liczby te jednak nie wskazują na zmniejszenie zainteresowania systemem punktacji kredytowej. Grupa polskich urologów jest nadal jedną z aktywniejszych grup w systemie EU-ACME. Nadal liczna jest grupa, która zgromadziła punkty w przedziale od 21 do 100. Gratulacje należą się liderom, którzy uzyskali ponad 200 punktów - 8 osób, a także 15 uczestnikom, którzy zgromadzili powyżej 100 punktów. Warto zaznaczyć, że większość uczestników systemu weszła już w kolejny pięcioletni okres rozliczeniowy.

Tabela 1
 

Zmiana punktacji

Zgodnie z zaleceniami EBU i EU-ACME okresem rozliczeniowym jest 5 lat, w którym uczestnik powinien zgromadzić 300 punktów kredytowych (250 punktów CME - aktywności zaliczone do kategorii 1. i 2. oraz 50 punktów CPD za aktywności naukowe zaliczone do kategorii 3., 4. i 5.). W broszurce na temat systemu wydanej w styczniu 2009 r. zamieszczono tabelę punktacji za określone aktywności naukowe. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmieniły się niektóre zasady przyznawania punktów. Oto kilka przykładów:
- udział w radach, komitetach, grupach badawczych (kategoria 5.)
- 2 punkty na rok (maksymalnie 10 punktów); było 10 punktów
- dodano do tabeli aktywności: członek rady redakcyjnej czasopisma medycznego - 10 punktów
- dodano do tabeli aktywności: recenzent czasopisma medycznego - 5 punktów (maksymalnie 10 punktów na rok)
- wizyty naukowe; staże szkoleniowe w kraju lub za granicą
- 1 punkt za dzień (maksymalnie 50 punktów na 5 lat); było 6 punktów za dzień
- wykładowca na kursie ESU - 1 punkt za wykład; było,1,5 punktu
- dodano do tabeli aktywności: uzyskanie stopnia naukowego profesora - 50 punktów

Barcelona za punkty

Trwa akcja promująca gromadzenie punktów kredytowych on-line. Uczestnicy systemu EU-ACME, którzy w okresie od 01.07.2009 do 31.12.2009 r. rozwiążą poprawnie najwięcej testów MCQs zamieszczonych w "European Urology", "European Urology Supplement". "EAU-EBU Update Series", mają szansę wygrać bezpłatną rejestrację na 25. Kongres EAU w Barcelonie (więcej szczegółów na: www.eu-acme.org/europeanurology).

Ela Ziółkowska
CME-CPD Project Manager