Przegląd Urologiczny 2009/4 (56) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/4 (56) > 39. Kongres Naukowy PTU w 60-lecie Polskiego...

39. Kongres Naukowy PTU w 60-lecie Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Poznań, 18-20 czerwca 2009 r.

W dniach 18-20 czerwca br. w Poznaniu odbył się 39. Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Miejscem obrad było Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Tegoroczny, 39. Kongres Naukowy PTU przypadł w 60. rocznicę za-łożenia naszego stowarzyszenia. W kwietniu 1949 roku członkowie-założyciele powołali po długich staraniach Polskie Towarzystwo Urologiczne. Z okazji tej rocznicy Zarząd Główny PTU oraz Komitet Naukowy Kongresu zaplanowali bardziej okazały i uroczysty program naukowy i socjalny tegorocznego kongresu.

Czwartek, 18 czerwca 2009 r.

Część naukową rozpoczęto tradycyjnie w czwartek przed południem sesją zorganizowaną przez Łódzki Oddział PTU, poświęconą problemowi przeszczepiania nerek. Prof. Józef Matych, przewodniczący tej sesji, kieruje Oddziałem Urologii i Transplantologii Nerek w WSS im. M. Pirogowa w Łodzi i jako jedyny w polskich urologów zajmuje się z powodzeniem tym problemem od 11 lat. Zaprezentowane w tej sesji ciekawe wykłady przypomniały urologom o stałych związkach urologii z transplantologią. Dziewiąty Kurs Szkoły Urologii Komitetu Edukacji PTU, którego tematem było "ESWL i endourologia w leczeniu kamicy górnych dróg moczowych", został perfekcyjnie przygotowany i zorganizowany przez jego przewodniczącego, prof. Andrzeja Borówkę. Do współprzewodniczenia tej sesji prof. A. Borówka zaprosił znakomitego europejskiego urologa, prof. TheodeReijke,któryodlatzajmujesięrównieżopracowywaniem egzaminów europejskich z urologii w ramach EBU. Zaproszeni do tej sesji wykładowcy wyczerpująco i ciekawie omówili problemy związane z aktualnymi sposobami leczenia kamicy górnych dróg moczowych. Żywa i interesująca dyskusja panelowa nad przedstawionymi przypadkami uzupełniła tę ważną sesję szkoleniową, która cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko adeptów i specjalizujących się lekarzy, ale też wielu doświadczonych urologów. Należy podkreślić, że cała sesja odbyła się w języku angielskim.

W tym roku Zarząd Sekcji ESWL i Endourologii PTU zaproponował Komitetowi Naukowemu Kongresu przedstawienie własnej sesji naukowej podczas obrad kongresu. Przygotowana przez tę sekcję sesja została poświęcona laparoskopowemu usunięciu guza nerki z zachowaniem niezmienionego miąższu nerkowego. Członkowie sekcji w pięciu wykładach zaprezentowali całość tej złożonej tematyki, przybliżając wielu adeptom laparoskopii swoje doświadczenie w wykonywaniu tego zabiegu i nie szczędząc cennych rad.

Zgodnie z propozycją przewodniczącego Komitetu Naukowego PTU, Komitet Naukowy Kongresu zrezygnował po raz pierwszy w tym roku z sesji referatowych, a sesje plakatowe uzupełniono obowiązkowym, ustnym przedstawieniem prezentowanej pracy oraz dyskusją. Taką formę prezentowania prac przyjęły już wszystkie regionalne spotkania EAU i większość sesji naukowych na największych kongresach światowych. W czwartek w sali "B" kongresu prezentowano prace na sesjach plakatowych, dotyczące nowotworów układu moczowego, oraz kontynuowano obrady na sesji wideo poświęconej filmomoróżnejtematyce.

Wykład prof. Zbigniewa Kwiasa pt. "60 lat Polskiego Towarzystwa Urologicznego" przybliżył nam historyczne już aspekty powołania naszego stowarzyszenia w kwietniu 1949 roku w oparciu o nieliczne oddziały urologii i małe grono działających czynnie urologów. Zachwyciła nas staranność i obiektywizm przedstawionych faktów oraz pieczołowitość zebranej dokumentacji i ikonografii.Wieletych historycznych dokumentów, tak ważnych dla naszego stowarzyszenia, zostało zachowanych dzięki staranności ostatniego żyjącego członka-założyciela - prof. Stefana J. Wesołowskiego. Na zakończenie swojego pięknego wykładu prof. Z. Kwias zaproponował zebranym umieszczenie na stałe w przyszłych programach naukowych kongresów PTU wykładu im. Wacława Lilpopa, poświęconego historii naszego stowarzyszenia.

Ceremonia uroczystej inauguracji 39. Kongresu PTU odbyła się w pięknej sali Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. W imieniu Zarządu Głównego PTU i własnym uczestników powitał i kongres otworzył prezes PTU, Marek Sosnowski, podkreślając jego rocznicowy charakter oraz nieprzypadkowy wybór Poznania na miejsce tegorocznych obrad. Marek Sosnowski podziękował też prof. Z. Kwiasowi za pomoc w organizacji kongresu.

Szczególne słowa powitania skierował do licznie przybyłych gości z zagranicy i przewodniczących czterech towarzystw naukowych: prof. Per-Anders Abrahamssona - sekretarza generalnego European Association of Urology, prof. Joachima W. Thüroffa - prezydentaelekta Societe Internationale d`Urologie, prof. Jerzego Gajewskiego - prezesa elekta Canadian Urological Association oraz prof. Andrzeja Stelmacha - prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Znakomity wykład inauguracyjny na temat przemijania w urologii i nowych wyzwań przedstawiony po polsku przez prof. Zeva Wajsmana z Florydy, Członka Honorowego PTU i wieloletniego przyjaciela polskich urologów, zawierał też osobiste refleksjeiradydlaprzyszłegomłodegopokoleniaurologów.

Podczas ceremonii nadano tytuły Członków Honorowych PTU: prof. Per-Anders Abrahamssonowi, prof. Andrzejowi Borówce, prof. Markowi Krawczykowi i prof. Janowi Lubińskiemu. Tradycyjnie wręczono też Nagrodę im. prof. Tadeusza Krzeskiego, ufundowaną przez firmęAstraZeneca,najważniejsząnagrodęnaukowąPTU za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2008 roku. Otrzymał ją, na podstawie decyzji Kapituły Nagrody powołanej przez ZG PTU, dr n. med. Maciej Salagierski, a dr n. med. Bartosz P. Misterek i dr n. med. Łukasz Pokrywka otrzymali specjalne wyróżnienia. Członkom Wspierającym PTU, firmomfarmaceutycznym-AstellasPharma, AstraZeneca i SanofiAventis-dyplomyimedalewręczyłprezes PTU, który podziękował za zrozumienie dla idei wspierania stowarzyszenia i wytrwałość w tej wieloletniej współpracy. Podziękowania przekazano również firmomIpsenPolandiZentivaPL za wsparcie po raz pierwszy w tym roku specjalnego Funduszu Badań Naukowych PTU. Prezes PTU przekazał też dyplomy i podziękowania członkom Kolegium Ordynatorów za ich dotychczasową pracę i reprezentowanie społeczności urologicznej w rozmowach z NFZ nad wdrażaniem wyceny procedur urologicznych oraz dr. med. Bolesławowi Kuzace za dotychczasową działalność na rzecz stowarzyszenia.

Wyjątkową atmosferę całej uroczystości podkreślił dyrektor Teatru Wielkiego Sławomir Pietras, który wprowadził zebranych w piękny artystyczny program ze świata opery. Zaprezentowane nam przez zespół Teatru Wielkiego arie ze znanych utworów operowych wzbudziły powszechny aplauz i zachwyt uczestników ceremonii otwarcia.

Piątek, 19 czerwca 2009 r.

Obrady naukowe w piątek rozpoczęliśmy od sesji gości zagranicznych: dr Hanna Romanska z Uniwersytetu w Birmingham oraz prof. P-A Abrahamsson z Uniwersytetu w Lund wygłosili podobne tematycznie wykłady dotyczące coraz większego postępu w badaniach nauk podstawowych w raku stercza z "komórkami macierzystymi", PSA i antygenu PCA3. Prof. Abrahamsson przedstawił też w swoim wykładzie wyniki leczenia raka stercza w Szwecji i wnioski z międzynarodowych badań skriningowych F. Schroedera nad rakiem stercza, opublikowane po raz pierwszy podczas Kongresu EAU w marcu 2009 roku w Sztokholmie. Nowe spojrzenie na leczenie zaawansowanych postaci raka gruczołu krokowego przedstawił w swoim wykładzie prof. Paul Abel z Imperial College w Londynie. Dotyczyło ono wyników badań klinicznych trialu MRC - PATCH Study, w którym zastosowano przezskórne podawanie estrogenów w porównaniu z analogami LHRH. Uzyskane wyniki badań II fazy są według profesora bardzo obiecujące. Prof. Joachim W. Thüroff w swoim wykładzie podjął się omówienia trudnego i szerokiego tematu dotyczącego roli limfadenektomii w leczeniu nowotworów układu moczowego. Wspaniały wykład prezydenta elekta SIU był przedstawiony również na Kongresie AUA w Chicago w maju 2009 roku. Prof. Arnulf Stenzl z Uniwersytetu w Tybindze w swoim wykładzie zaprezentował wyniki prospektywnych, wieloośrodkowych, randomizowanych badań z zastosowaniem Hexvixu w diagnostyce fotodynamicznej nawrotowych raków pęcherza moczowego po elektroresekcji przezcewkowej. Podany dopęcherzowo preparat Hexvix? zwiększa o 17% wykrywalność brodawczakowatej postaci nowotworu pęcherza Ta/T1 oraz o 46% CIS, co daje możliwość ich skuteczniejszego leczenia przy wzroście fałszywie dodatnich wyników o 12%. Wyżej wymienione wyniki spowodowały znaczną redukcję nawrotów choroby, potwierdzoną statystycznie.

Wspólna, polsko-amerykańska sesja programowa poświęcona diagnostyce i leczeniu nienaciekającego raka pęcherza moczowego była możliwa do zorganizowania dzięki pomocy prof. Zeva Wajsmana. Wystąpili trzej znakomici wykładowcy. Andrzej Borówka - nasz Konsultant Krajowy w dziedzinie urologii, przedstawił problemy związane z leczeniem tego nowotworu w Polsce; Wiliam Murphy - patolog z Florida University, zapoznał nas z obecnym stanem wiedzy z zakresu diagnostyki patologicznej tej postaci nowotworu, a Harry Herr z MSKCC w Nowym Jorku przybliżył nam aktualne zasady postępowania w USA z tego rodzaju nowotworem. Dyskusja polsko-amerykańskiego panelu nad przygotowanymi przez prof. Zeva Wajsmana przypadkami uzupełniła tę niezwykle ciekawą sesję, która cieszyła się największym zainteresowaniem uczestników kongresu.

Dwugodzinny kurs European School of Urology, Education Office of EAU, był poświęcony w tym roku wybranym zagadnieniom z zakresu leczenia raka stercza ograniczonego do narządu. Wykładowcami byli dr R.J.A. Van Moorselaar z Holandii i Alberto Bossi z Francji. W dyskusji nad przygotowanymi przypadkami ze strony PTU wzięli udział: Tomasz Demkow, Piotr Chłosta, Andrzej Sikorski i Romuald Zdrojowy. Równie ciekawa była następna sesja wykładów zaproszonych gości: Andrzej Depko omówił ze swadą zaburzenia seksualne związane z niedoborem testosteronu, Aleksander Mottrie z Belgii przedstawił własne, szerokie doświadczenie z zastosowaniem robota da Vinci w operacjach urologicznych, a prof. Bertrand Tombal z Brukseli przybliżył nowe zagadnienia stosowania analogów LHRH w leczeniu raka gruczołu krokowego, zwracając uwagę na objawy uboczne towarzyszące temu leczeniu i przeciwdziałanie ich występowaniu. Podczas sesji plakatowych w tym dniu przedstawiano prace z zakresu badań podstawowych i chorób stercza, uroginekologii oraz urologii dziecięcej.

Sesja Adeptów Urologii w tym roku na prośbę Zarządu sekcji odbyła się w piątek po południu, aby umożliwić adeptom uczestnictwo we wszystkich sesjach szkoleniowych i programowych podczas dwóch dni kongresu. Uczestnicy tej sesji mieli możliwość prezentacji swoich prac w formie referatów w obszernej pierwszej części i w formie plakatów w części drugiej.

Sesja pielęgniarek urologicznych była zorganizowana i prowadzona przez panie z Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych, które uzyskało już rejestrację w warszawskim KRS i ma odrębną od naszego tożsamość prawną. Obrady PSPU organizatorki podzieliły na 4 części: warsztaty, sesje zaproszonych gości, sesję referatową i zebranie organizacyjne stowarzyszenia. Ze strony PTU, na prośbę Zarządu PSPU, swoich rad i pomocy organizacyjnej podczas kongresu udzielili prof. Zbigniew Wolski i dr med. Krzysztof Szkarłat. Zarząd Główny PTU będzie udzielał nadal potrzebnego wsparcia i pomocy organizacyjnej nowo utworzonemu stowarzyszeniu pielęgniarek urologicznych.

Na zakończenie tego pracowitego dnia w 11. Pawilonie MTP Biuro Kongresowe PTU i nieoceniona dyrektor Iwona Sribniak przygotowali wieczór PTU. Coroczne spotkanie naszego całego środowiska urologicznego, jakim jest kongres, jest okazją nie tylko do prezentacji swoich prac i osiągnięć zawodowych czy naukowych, poznania nowości i kierunków rozwoju urologii, ale także daje sposobność do miłego, wspólnie spędzonego czasu. Występ estradowy i show, jaki przygotowała z zespołem pierwsza dama polskiej piosenki Maryla Rodowicz pozostawiły u wszystkich uczestników niezapomniane wrażenia.

Sobota, 20 czerwca 2009 r.

W ostatnim dniu kongresu w porannej pierwszej sesji przedstawiono "Highlights" z sesji plakatowych, będące podsumowaniem przedstawianych prac. Zaprezentowali je przewodniczący poszczególnych sesji: prof. Tomasz Demkow, prof. Andrzej Paradysz, dr n. med. Tomasz Drewa i dr n. med. Magdalena Mikulska-Jovanović.

Na następną sesję, im. prof. Tadeusza Krzeskiego, składała się prezentacja nagrodzonej pracy doktorskiej laureata Nagrody im. prof. Tadeusza Krzeskiego, dr. n. med. Macieja Salagierskiego, pt. "Ocena związku antagonisty receptora adrenergicznego (doksazosyny) ze szlakiem PI3-kinazy (PI3K) w progresji raka gruczołu krokowego; badania mechanizmów komórkowych in vitro", oraz wykład zaproponowany przez przedstawiciela International Continence Society (ICS), wygłoszony przez prof. Jerzego Gajewskiego. Profesor przedstawił w nim najnowsze wytyczne dotyczące standaryzacji badań urodynamicznych według zaleceń ICS. W sesji nagrodowej przedstawiono prace nominowane do nagród przez recenzentów Komitetu Naukowego, które uzyskały największą liczbę punktów wśród prac nadesłanych przed kongresem. Podczas tej sesji przyznano nagrody ufundowane przez Zarząd Główny PTU.

Nagrodę Zarządu Głównego PTU za najlepszy film,pt."Technikawytworzenia pęcherza jelitowego u chorych poddanych radykalnej cystektomii laparoskopowej", otrzymał zespół w składzie: Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz, Jarosław Jaskulski, Mateusz Ojrzanowski, Paweł Olejniczak, Jakub Dobruch i Andrzej Borówka.

Nagrodę Zarządu Głównego PTU za najlepszą pracę zgłoszoną przez adepta urologii, pt. "Zastosowanie dojamistych iniekcji PGE1 we wczesnym okresie po prostatektomii radykalnej ogranicza rozwój pooperacyjnych zaburzeń przepływu krwi w prąciu", otrzymał Piotr Pietrasz wraz z zespołem z Kliniki i Katedry Urologii Pomorskiej AM w Szczecinie.

Nagrodę Zarządu Głównego PTU za najlepszy plakat z dziedziny urologii klinicznej, pt. "Reoperacje rekonstrukcyjne prącia u pacjentów z zespołem wynicowania i wierzchniactwa", otrzymali Małgorzata Baka-Ostrowska, Piotr Gastoł i Karolina Felberg z Kliniki Urologii Dziecięcej Instytutu Pomnika-Centrum Zdrowia Dziecka z Warszawy.

Nagrodę Zarządu Głównego PTU za najlepszy plakat z dziedziny nauk podstawowych otrzymała praca pt. "Profilekspresjiselenobiałek u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego", przedstawiona przez zespół w składzie: Edyta Reszka, Zbigniew Jabłonowski, Jolanta Gromadzińska, Ewa Jabłońska, Marek Sosnowski i Wojciech Wąsowicz z Instytutu Medycyny Pracy oraz I Kliniki Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Do nagrody Zarządu Głównego PTU za najlepsze prace przedstawione podczas sesji pielęgniarek urologicznych prowadzący obrady w tej sesji wytypowali dwie prace: "Laparoskopowe operacje pęcherza moczowego - omówienie zabiegów i nowości w instrumentarium" Marzeny Tusk i Marioli Zientarskiej oraz pracę pt. "Ekspozycja zawodowa pielęgniarki operacyjnej w zabiegach urologicznych prowadzonych pod kontrolą promieniowania rentgenowskiego" Beaty Łuczak i Doroty Dziuby.

Walne Zgromadzenie Członków PTU odbyło się tradycyjnie w dwóch częściach. Podczas pierwszej części, w czwartek, 18 czerwca, zatwierdzono propozycje kandydatów Zarządu Głównego na Członków Honorowych PTU. Druga część zgromadzenia, która odbyła się w sobotę, 20 czerwca, zawierała w swoim programie sprawozdania sekretarza, skarbnika, redaktora naczelnego i przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Prezes PTU w swoim wystąpieniu zapoznał zebranych z propozycjami przyszłych zmian w statucie PTU, które głównie dotyczyły:

  • skrócenia kadencji władz stowarzyszenia, jego oddziałów i sekcji;
  • wyznaczenia statutowego zastępstwa w sytuacji braku możliwości pełnienia tej funkcji przez skarbnika;
  • uprawomocnienia statutowego istniejących biur i agend PTU;
  • przekazania decyzji o wyborze miejsc kongresów Zarządowi Głównemu PTU.

Ponieważ prezes przekazał również opinię prawną mecenasa W. Kasprzyckiego, aby propozycję zmiany skrócenia kadencji władz PTU uchwalić dopiero na następnym kongresie, ze względu na procedury KRS, prof. A. Borówka zgłosił wniosek, by nie zmieniać co roku statutu i nie dokonywać bardziej szczegółowych zapisów, lecz wszelkie propozycje podać do wiadomości członkom PTU na stronie internetowej i wszystkich zmian w statucie dokonać na następnym kongresie. Wniosek został przyjęty przez większość zgromadzonych. Prof. K. Krajka zgłosił wniosek, by Walne Zgromadzenie Członków przekazało Zarządowi Głównemu upoważnienie do wyboru miejsca kongresu w roku 2011. Również i ten wniosek został przyjęty przez znaczną większość zebranych. Walne Zgromadzenie Członków zakończył prezes M. Sosnowski, dziękując wszystkim za udział w kongresie PTU w Poznaniu.

W czasie kongresu odbyło się wiele sesji plakatowych, wykładów zaproszonych gości, jak również ciekawych sesji sponsorowanych przez firmyfarmaceutyczne.Niesposóbomówićichwszystkich w tym sprawozdaniu. Wszystkie ważne aktualności i wiadomości były przedstawiane na bieżąco w ukazujących się codziennie "Wiadomościach Kongresowych" - gazetce, która od lat towarzyszy kongresom PTU, przygotowywanej przez firmę IWENT - Conference & Consulting Agency, dzięki sponsoringowi firmySolvayPharma.

Kongres zakończył się w sobotę po południu. Podsumowując go, należy podkreślić, że był bardzo udany zarówno pod względem naukowym - tak twierdzili jego uczestnicy, jak i organizacyjnym; na miarę 60-lecia PTU. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o wspaniałej wielomiesięcznej pracy nie tylko Biura Kongresowego PTU, ale również wszystkich pozostałych biur i agend PTU włożonej w przygotowanie tego kongresu. Zorganizowanie tegorocznego kongresu wymagało też aktywności i pracy wielu osób - członków PTU, jest więc to sukces całego stowarzyszenia. Wszystkim składam serdeczne podziękowania za wkład w przygotowanie i pomyślne przeprowadzenie kongresu.

Marek Sosnowski
prezes PTU