Przegląd Urologiczny 2004/5 (27) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/5 (27) > Zasady przyznawania nagród na kongresach...

Zasady przyznawania nagród na kongresach naukowych PTU

Przewodniczący Komitetu Naukowego PTU

W związku z wprowadzeniem na kongresie w Krakowie w 2004 roku sesji poświęconej pracom nominowanym do nagród docierają do mnie liczne komentarze i informacje, które świadczą, iż dla większości naszych kolegów system ten jest w pełni przejrzysty.

W związku z powyższym na zebraniu Zarządu Głównego PTU, które odbyło się 18.09.2004 r. w Grudziądzu, postanowiono przedstawić w „Przeglądzie Urologicznym” zasady przyznawania nagród. Oto one:

  1. Streszczenie każdej pracy przysyłanej na kongres (prezentacja ustna, plakat, film) wysyłane jest do czterech recenzentów. Recenzenci nie znają nazwisk autorów ani ośrodka, z którego pochodzi praca. Recenzenci nie otrzymują oczywiście do oceny prac nadesłanych z ich ośrodka.
  2. Każdy z recenzentów ocenia pracę i stwierdza, czy kwalifikuje się ona na kongres. Jeżeli tak, to przyznaje pracy ocenę (w skali od 1-10 punktów).
  3. Dwie skrajne oceny zostają odrzucone, pozostałe dwie są sumowane.
  4. Trzy lub cztery prace (w zależności od tematu i liczby prac zgłoszonych na dany temat) z najwyższą liczbą punktów zostają automatycznie zakwalifikowane do sesji prac nominowanych do nagród. Niektóre z nich pojawią się podczas tej sesji po raz pierwszy, inne (np. prace adeptów urologii, filmy, postery czy prace wchodzące w program konferencji okrągłego stołu) zostaną podczas tej sesji powtórzone.
  5. Każdy z członków Komitetu Naukowego, który będzie obecny na kongresie i zechce wziąć udział w tej sesji, na specjalnie przygotowanych formularzach opatrzonych jego nazwiskiem będzie typować zwycięzcę do każdej nagrody. Praca, która uzyska największą liczbę głosów, zostanie automatycznie nagrodzona. Członek jury nie bierze udziału w głosowaniu na pracę z ośrodka, który reprezentuje. Podczas kongresu w Krakowie prace oceniane były przez Komitet Nagród powołany przez prezesa PTU. Ponieważ ten punkt budził sporo zastrzeżeń, począwszy od zjazdu w 2005 r. Komitet Nagród złożony będzie z wszystkich członków Komitetu Naukowego zjazdu.
  6. Na wniosek każdego członka PTU Komisja Rewizyjna PTU będzie miała dostęp zarówno do oceny recenzentów, jak i do sprawozdania z głosowania podczas sesji i będzie w stanie rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości, jeżeli takie się pojawią.