Przegląd Urologiczny 2009/1 (53) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/1 (53) > Powtórka z CME-CPD

Powtórka z CME-CPD

Rok 2009 jest już ósmym rokiem funkcjonowania systemu punktacji kredytowej CME-CPD (EU-ACME) w Polsce. To dobry czas na krótkie przypomnienie, czym jest i jak funkcjonuje ten popularny europejski system.

Podstawowe terminy

  • CME (Continuing Medical Education) - Ustawiczne Kształcenie Medyczne
  • Medyczne - CPD (Continuing Professional Development) - Ustawiczne Doskonalenie Zawodowe
  • System CME-CPD - system punktacji kredytowej adresowany do specjalistów urologów. Jest to system monitorujący uczestnictwo lekarzy w działaniach edukacyjnych oraz ich własną aktywność naukową.
  • EU-ACME (European Urology Accredited Continuing Medical Education) - to nazwa wspólnej inicjatywy europejskich stowarzyszeń: EBU (European Board of Urology) i EAU (European Association of Urology). W roku 2004 organizacje te podjęły decyzję o stworzeniu udoskonalonego systemu ustawicznego kształcenia medycznego. Celem tej inicjatywy jest usprawnienie działania systemu kształcenia ustawicznego na poziomie europejskim. Jest on w całości oparty na założeniach systemu CME-CPD.

Założenie:Uzyskanie specjalizacji nie zwalnia lekarzy z konieczności ciągłego kształcenia, gdyż wartość nieuaktualnianej wiedzy maleje wraz z upływem czasu, postępem nauk medycznych i rozwojem nowych technologii. Warunkiem koniecznym coraz skuteczniejszego ich rozpoznawania i leczenia jest stały dostęp do informacji na temat najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie medycyny.

Rejestracja w systemie CME-CPD:Warunkiem rejestracji jest fakt posiadania specjalizacji z urologii, opłacanie składki członkowskiej PTU oraz przysłanie formularza "Rejestracja w systemie CME-CPD" do Biura CME-CPD PTU. Uczestnictwo w systemie jest dobrowolne. Obecnie do CME-CPD (EU-ACME) należy 370 polskich urologów zapisanych przez PTU.

Kosztudziału w systemie CME-CPD (EU-ACME) polskich urologów wynosi 10 euro (plus podatek) za jednego uczestnika za rok. Od roku 2006 EAU pokrywa koszt uczestnictwa w systemie polskich urologów, którzy są aktywnymi członkami EAU.

Zasady funkcjonowania systemu:System punktacji kredytowej CME-CPD oparty jest na gromadzeniu punktów przyznawanych za uczestnictwo w akredytowanych aktywnościach edukacyjnych oraz własną aktywność naukową zaszeregowaną do jednej z wyodrębnionych przez EBU kategorii punktacji.

Indywidualne konto EU-ACME:Liczba uzyskanych punktów rejestrowana jest na indywidualnych kontach uczestników. Informacje na temat numeru konta, hasła dostępu każdy uczestnik otrzymuje w liście potwierdzającym jego przystąpienie do systemu. Na koncie można sprawdzić punkty gromadzone na bieżąco oraz uzyskane w latach poprzednich - jest to dokładna ewidencja aktywności naukowej danego uczestnika.

Punkty CMEmożna uzyskać za uczestnictwo w akredytowanych kongresach, zjazdach, spotkaniach naukowych, warsztatach (część punktów naliczana jest automatycznie, inne należy zgłaszać do Biura CME-CPD PTU przysyłając dyplom uczestnictwa oraz wypełniony formularz "Credit entry form").

Punkty CPDmożna uzyskać za własną aktywność naukową, np. wykład, publikację artykułu w piśmie medycznym, autorstwo książki (rozdziału), a także za udział w radach naukowych, komitetach orga-nizacyjnych i naukowych. Aby uzyskać punkty, każdy zainteresowany powinien zgłosić swoją aktywność do Biura CME-CPD PTU (wypełnić "Credit entry form" i dołączyć np. spis treści, kopię artykułu itp.).

Wymagana liczba punktów:5 lat to okres rozliczeniowy zalecany przez EBU. W tym czasie każdy uczestnik powinien zgromadzić 300 punktów (250 punktów CME i 50 punktów CPD).

Raport roczny:Każdy aktywny uczestnik otrzymuje raport na temat zgromadzonych punktów. Raport przygotowany jest przez Biuro EU-ACME w Holandii w oparciu o informacje Biura CME-CPD PTU w Warszawie.

Dyplom CME-CPD PTU:Na podstawie raportu EU-ACME Biuro CME-CPD PTU przygotowuje każdego roku dyplomy CME-CPD PTU dla wszystkich aktywnych uczestników systemu.

Akredytacja imprezy naukowej:O akredytację imprezy naukowej może ubiegać się jej organizator. Uzyskanie akredytacji EBU-PTU to umożliwienie uczestnikom zgromadzenia punktów za uczestnictwo, wykłady, udział w komitecie naukowym i organizacyjnym.

CME-CPD (EU-ACME) w internecie:Na stronie www.pturol.pl, w części "CME-CPD" zamieszczane są informacje na temat systemu, niezbędne formularze ("Rejestracja w systemie?", "Wniosek o przyznanie akredytacji"/"Application for accreditation, "Formularz uczestnictwa"/"Credit entry form"), lista akredytowanych imprez polskich, artykuły na temat CME-CPD zamieszczane w "Przeglądzie Urologicznym". Aby dotrzeć do swojego konta punktowego, każdy uczestnik musi otworzyć stronę www.eu-acme.org. Na tej stronie dostępny jest także "CME Events Calendar", czyli lista akredytowanych imprez zagranicznych oraz wiele innych ciekawych informacji na temat systemu.

Ela Ziółkowska
CME-CPD project manager, PTU