Przegląd Urologiczny 2009/1 (53) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/1 (53) > Program stypendialny Polskiego Towarzystwa...

Program stypendialny Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Wznowienie programu stypendialnego dla młodych urologów i adeptów urologii jest jednym z zadań Zarządu Głównego PTU w obecnej kadencji, przedstawionym już wstępnie w programie działania PTU, zamieszczonym na łamach "Przeglądu Urologicznego" 2008/9/4. Obserwując z prawdziwym zadowoleniem coraz większą samodzielną działalność młodych urologów i adeptów, doszliśmy do wniosku, że należy popierać rozsądne i uzasadnione inicjatywy zwiększenia ich aktywności naukowej na zagranicznych kongresach i zjazdach naukowych. W tym celu opracowano wspólnie z Zarządem Sekcji Adeptów Urologii PTU zasady programu stypendialnego oraz regulaminu konkursu na to stypendium. Coroczne zagraniczne stypendium naukowe dla młodych urologów i adeptów umożliwi dłuższy pobyt (6 miesięcy lub dłużej) w renomowanym zagranicznym ośrodku klinicznym lub w zakładzie nauk podstawowych. Pobyt ten pozwoli stypendystom zdobyć większe doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych oraz ich prezentacji, jak również nawiązać bliższe kontakty z zagranicznymi środowiskami urologicznymi. W listopadzie 2008 roku, po uzgodnieniach z firmą AbbottLaboratories Poland, podpisano zasady wieloletniej współpracy dotyczącej sponsoringu zagranicznego stypendium naukowo-szkoleniowego dla urologów. W dniu 5 listopada 2008 roku przedstawiciele Zarządu Głównego PTU przedstawili i przedyskutowali na spotkaniu z członkami Sekcji Adeptów zasady i regulamian takiego stypendium naukowego. Organizacja konkursu oraz wybór ośrodka dla odbycia stypendium naukowo-szkoleniowego należeć będzie do Zarządu Głównego PTU po powołaniu do tego celu Komisji Konkursowej.

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego PTU w grudniu 2008 roku powołano Komisję Konkursową w następującym składzie: prezes i skarbnik PTU, opiekun naukowy Sekcji Adeptów i przewodniczący Sekcji Adeptów ex officio, przewodniczący Komitetu Naukowego PTU, przewodniczący Komitetu Edukacji PTU i przewodniczący Komisji Urologicznej PAN.

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa spotka się z zainteresowaniem ze strony młodszego pokolenia urologów. Do 1 maja bieżącego roku oczekujemy zgłoszeń kandydatur na wyżej wymienione stypendium według zasad zamieszczonego poniżej regulaminu.

W imieniu Zarządu Głównego PTU
prezes Marek Sosnowski