Przegląd Urologiczny 2008/4 (50) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/4 (50) > 38. Kongres Polskiego...

38. Kongres Polskiego TowarzystwaUrologicznegoWisła 19-21 czerwca 2008 r.

38. Kongres PTU odbył się w hotelu Gołębiewski w Wiśle. Wzięło w nim udział 1105 uczestników: 585 specjalistów urologów i adep tów urologii, 110 pielęgniarek urologicznych, 275 przedstawicieli firm medycznych, 135 osób towarzyszących.

Podczas 21 sesji (1 programowej, 5 referatowych, 4 plakatowych, 1 filmowej, 3 problemowych, 1 sesji pielęgniarek urologicznych, 6 satelitarnych) oraz 5 wykładów przedstawiono 154 prace: 92 referaty, 52 plakaty oraz 10 filmów wideo, przygotowanych przez 374 autorów i współautorów.

Najważniejszą nagrodę naukową im. prof. Tadeusza Krzeskiego przyznawaną przez Komitet Naukowy PTU za najlepszą rozprawę doktorską obronioną w roku ubiegłym kapituła przyznała Witoldowi Malendowiczowi.
Nagrodę sponsorowała, jak co roku, firma AstraZeneca - Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W sesji nagrodowej przedstawiono 21 prac.

Komitet Naukowy Kongresu przyznał następujące nagrody: za najlepszy referat wygłoszony na kongresie Piotrowi Chłoście, za najlepszy plakat Waldemarowi Białkowi, za najlepszy film Marcinowi Słojewskiemu, za najlepszą pracę Sesji Adeptów Urologii Maciejowi Salagierskie mu, za najlepszą pracę Sesji Pielęgniarek Urologicznych Krystynie Pikor i Elżbiecie Lisieckiej.

Podczas inauguracji Kongresu nadano godność Członka Honorowego PTU:

 • dr med. Zofii Salskiej
 • prof. dr. hab. Andrzejowi Sikorskiemu
 • prof. dr. hab. Zbigniewowi Wolskiemu

W czasie tej uroczystości złożyliśmy najgorętsze życzenia Profesorowi Stefanowi Jacentemu Wesołowskiemu z okazji setnych urodzin przypadających 16 sierpnia 2008 r.

Wielu członków PTU zostało wyróżnionych przez prezesa PTU dyplomami okolicznościowymi:

 • prof. dr hab. Zbigniew Kwias - "za nadanie właściwej rangi Komisji Urologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk i za owocną pracę dla dobra polskiego środowiska urologicznego"
 • prof. Andrzej Borkowski - "z okazji nadania zaszczytnej godności Członka Honorowego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego"
 • dr med. Artur Andrzej Antoniewicz, FEBU - "za godne i twórcze reprezentowanie Polskiego Towarzystwa Urologicznego na forum European Board of Urology"
 • dr med. Piotr Ludwik Chłosta, FEBU - "za godne i twórcze reprezentowanie Polskiego Towarzystwa Urologicznego na forum European Board of Urology oraz za dokonania na polu laparoskopii w uroonkologii"
 • prof. Marek Sosnowski - "za owocne pełnienie funkcji Redaktora Naczelnego Urologii Polskiej w kadencji 2004-2008"
 • dr med. Andrzej Buczyński, jedyny w naszym środowisku ortopeda i urolog - "za pionierski wkład w rozwój neurourologii w Polsce i reprezentowanie rodzimej neurourologii na forach międzynarodowych oraz za utworzenie i prowadzenie przez wiele lat Oddziału Neurourologii w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie koło Warszawy"
 • dr med. Tadeusz Zajączkowski - "za badania nad historią urologii oraz ogromny wkład w rozwój tej dziedziny w Polsce, propagowanie urologii polskiej w Niemczech, a także za wieloletnią owocną współpracę z Przeglądem Urologicznym"
 • dr med. Roman Sosnowski, FEBU - "za wkład w rozwój Komisji Historycznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego, promowanie historii urologii polskiej za granicą oraz za reprezentowanie urologii polskiej na forum Historical Office Europejskiego Towarzystwa Urologicznego"
 • dr Wojciech Rawski, emerytowany ordynator Oddziału Urologii w Suchej Beskidzkiej - "za pierwszą w Przeglądzie Urologicznym publikację na temat systemu ochrony zdrowia oraz za wieloletnią owocną pracę dla dobra urologii"
 • dr Bartosz Dybowski - "za owocną działalność na rzecz rozwoju Sekcji Adeptów Urologii PTU oraz za utworzenie i prowadzenie w "Przeglądzie Urologicznym" działu edukacyjnego pt. "Lekcje urologii"
 • mgr Iwona Sribniak, dyrektor Biura PTU - "za ogrom pracy i poświęcenie dla Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz za owocne prowadzenie Biura Kongresowego PTU"

W ostatnim dniu Kongresu odbyła się druga część Walnego Zgromadzenia Członków PTU, w której prof. Andrzej Borówka, prezes kończący kadencję 2004-2008, przekazał urząd prof. Markowi Sosnowskiemu, rozpoczynającemu kadencję 2008-2012 i złożył Mu życzenia wszelkiego powodzenia w sprawowaniu tej funkcji - zaszczytnej, jednak wymagającej ciężkiej pracy i pełnego poświęcenia. Prof. Andrzej Borówka, dziękując najserdeczniej Członkom Zarządu Głównego za Ich niestrudzoną pracę dla Polskiego Towarzystwa Urologicznego w minionej kadencji, przekazał Im dyplomy uznania i okolicznościowe upominki.

 • Prof. Zbigniew Kwias był wiceprezesem ZG PTU przez rekordową liczbę czterech kadencji - wspierał nas radą i wyważonym, humanistycznym podejściem do wielu odpowiedzialnych i nierzadko trudnych decyzji.
 • Prof. Andrzej Borkowski znakomicie prowadził Komitet Naukowy PTU.
 • Dr med. Artur A. Antoniewicz był nadzwyczajnym ministrem skarbu PTU, niespotykanie oddanym Stowarzyszeniu, w istocie współtwórcą sukcesu dwóch ostatnich kadencji ZG PTU. Był pomysłodawcą i realizatorem wielu oryginalnych koncepcji, które przyczyniły się do rozwoju naszego Stowarzyszenia i zdobycia przez nie wiodącej pozycji wśród medycznych towarzystw naukowych.
 • Dr hab. Romuald Zdrojowy był skrupulatnym sekretarzem ZG PTU, ponadto z oddaniem patronował Sekcji Adeptów Urologii PTU.
 • Prof. Józef Matych był członkiem ZG PTU, starającym się nawiązać kontakt z polskim środowiskiem transplantologów.

Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd Główny PTU w następującym składzie:

 • prof. Zbigniew Wolski - będzie wiceprezesem
 • dr hab. Tomasz Demkow - będzie sekretarzem ZG PTU
 • dr hab. Waldemar Różański, prof. nadzw. - będzie skarbnikiem ZG PTU
 • prof. Andrzej Borkowski
 • prof. Krzysztof Bar

Wybrano Główną Komisję Rewizyjną PTU w składzie:

 • dr hab. Andrzej Paradysz, prof. nadzw.
 • dr hab. Henryk Zieliński, prof. nadzw.
 • dr med. Andrzej Potyka

oraz Sąd Koleżeński PTU w składzie:

 • prof. Mieczysław Fryczkowski
 • prof. Zbigniew Kwias
 • prof. Andrzej Sikorski
 • dr hab. Wojciech Pypno, prof. nadzw.
 • dr med., dr n. hum. Sławomir Letkiewicz

Kolejny, 39. Kongres PTU odbędzie się w Poznaniu 18-20.06. 2009, zaś 40. Kongres w 2010 roku w Bydgoszczy.

Andrzej Borówka

Sprawozdanie fotograficzne z 38. Kongresu PTU oraz sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków PTU dostępne są na www.pturol.org.pl

Fotografia 1
 
Fotografia 2
 

Fotografia 3
 
Fotografia 4
 

Fotografia 5
 
Fotografia 6
 
Fotografia 7
 
Fotografia 8
 
Fotografia 9