Przegląd Urologiczny 2008/3 (49) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/3 (49) > Prof. dr hab. med Zbigniew Wolski

Prof. dr hab. med Zbigniew Wolski

Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej z Pracowniami Endoskopii, Małoinwazyjnego Leczenia Kamicy Moczowej, Badań Urodynamicznych oraz Poradnią Przykliniczną. Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Certyfikat Europejskiej Rady Urologii(EBU) od 2004r.

Zbigniew Wolski urodził się 28 lipca 1945 roku w Radomsku. Jest żonaty, ma troje dzieci. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończył w 1970 roku. W roku 1975 uzyskał specjalizację I st. z chirurgii ogólnej, a w 1978 roku II st. z urologii. Doktoryzował się w 1984 roku w Warszawie na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. Pracę habilitacyjną obronił na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1994 roku. W roku 1996 nominowany na profesora AM w Bydgoszczy, w 2004 roku otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego, a w 2006 na profesora zwyczajnego.

Fotografia 1
 

Praca zawodowa

W latach 1972-1983 Zbigniew Wolski pracował w Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu koło Łodzi na Oddziale Urologicznym jako asystent. W latach 1983-1994 jako adiunkt w Katedrze i Klinice Urologii AM w Warszawie. Od 1994 roku do chwili obecnej pracuje w Bydgoszczy, w Katedrze i Klinice Urologii AM.

Profesor Zbigniew Wolski pełnił wiele funkcji: W latach 1996-2002 był prorektorem ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W okresie od 1999 do 2001 roku był członkiem Krajowej Rady Specjalizacji Medycznych, a w latach 2000-2001 członkiem Komisji ds. Nagród przy Ministrze Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich Uczelni Medycznych. Zbigniew Wolski jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. Akredytacji Oddziałów Urologii.

W latach 1995-1998 był konsultantem regionalnym w dziedzinie urologii dla województw bydgoskiego, toruńskiego, włocławskiego. Od 1999 roku jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie urologii dla woj. kujawsko - pomorskiego, a od 2004 roku członkiem Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.

Członkostwo towarzystw i organizacji naukowych

 • Od 1972 roku Polskie Towarzystwo Urologiczne
 • 1983-1994 członek Zarządu (skarbnik) Oddziału Warszawskiego PTU
 • 1992 członek Komisji Urologii Komitetu PatofizjologiiWydziałuNauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk
 • 1992-1995 członek Zarządu (skarbnik), współzałożyciel Sekcji Endourologii i ESWL PTU
 • Członek Sekcji Urologów Wojska Polskiego PTU
 • Członek Zarządu Głównego PTU w latach 1996-2002
 • Członek Komitetu Edukacji PTU
 • Członek Zarządu, współzałożyciel Sekcji Medycyny Seksualnej i Andrologii PTU: 2005
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Urologicznego
 • Członek Światowego Towarzystwa Urologicznego

Działalność edukacyjna

 • Szkolenie przeddyplomowe
 • Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie - adiunkt ds. studenckich w Katedrze i Klinice Urologii Onkologicznej Bydgoszcz 1995-1999, 2006.
 • Członek Komitetu Naukowego "Urologii Polskiej".
 • Członek Komitetu Naukowego Medical and Biological Science.
 • Członek Komisji Edukacji Polskiego Towarzystwa Urologicznego
 • 1983-1994 Szkolenie studentów Wydziałów Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Bydgoszczy - obecnie Collegium Medicum UMK - kierownik programów nauczania: od 1994 roku do chwili obecnej.

Szkolenie podyplomowe

 • Kierownik specjalizacji z urologii.
 • Promotor przewodów doktorskich, prac magisterskich.
 • Kierownik i wykładowca kursów podstawowych i doskonalących CMKP.
 • Wykładowca w Szkole Urologii PTU.
 • Od 1995 członek komisji egzaminacyjnej CMKP z urologii, chirurgii ogólnej.
 • Od 1997 roku egzaminator podczas polskiego egzaminu European Board of Urology.
 • Organizator i wykładowca I, II, III i IV Spotkania Naukowo - Szkoleniowego Adeptów Urologii: Bydgoszcz, Ciechocinek w latach 2004, 2005, 2006, 2007.
 • Organizator corocznego próbnego egzaminu testowego EBU.

Działalność organizacyjna

 • Członek komitetów organizacyjnych Sympozjów Urologii Dziecięcej i Sekcji Endourologii: 1984-1994.
 • Członek komitetów organizacyjnych Kongresów PTU: 1972, 1990.
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu PTU w Bydgoszczy: 2001.
 • Założyciel i przewodniczący Rady Programowej "Wiadomości Akademickich", pisma Akademii Medycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy od 1999 r. do dzisiaj.
 • Przewodniczący komitetów organizacyjnych Sympozjów Urologii Onkologicznej: Bydgoszcz 1995-1999 i 2006.
 • Organizator i przewodniczący Komitetu Naukowego Spotkań Naukowych Urologów Kanady i Polski: od 1999 r.

Działalność naukowa

 • Członek Komitetów Naukowych Kongresów PTU: od 1995 r. do dzisiaj.
 • Przewodniczący komitetów naukowych Sympozjów Urologii
 • Onkologicznej: Bydgoszcz 1995-1999, 2006.
 • Członek Komitetu Naukowego "Urologii Polskiej".
 • Członek Komitetu Naukowego Medical and Biological Science.
 • Członek Komisji Edukacji Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Współpraca naukowa

 • Oficjalna umowa o wymianie naukowo-szkoleniowej z Kliniką Urologii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Dalhausie, Halifax, Kanada.
 • Wymiana szkoleniowa i naukowa z Klinikami Urologii: Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Padwie, Instytutu Medycznego w Grodnie, Uniwersytetu Stanowego Florydy, Centre de Recherche Patologie Prostatiques, Every.

Główne kierunki zainteresowań naukowych i badawczych

 • Urologia onkologiczna i rekonstrukcyjna, dziecięca, przerost gruczołu krokowego, hodowle komórkowe nabłonka dróg moczowych,stercza, apoptoza w stanach przedrakowych i przeroście łagodnym stercza.

Dorobek naukowy od czasu uzyskania stopnia profesora nadzwyczajnego i tytułu zwyczajnego, tj. od 2005 do 2007 r.

 • prace opublikowane w czasopismach naukowych - 46 i 1 rozdział w książce Supportive care for the urology patient (Ed. RW Norman, DC Currow. New York: Oxford University Press, 2005, s. 217-227). Tytuł rozdziału: "The patient presenting with requirements for a urinary diversion or reservoir".
 • punktacja KBN - 278
 • IF - 11 711
 • wystąpienia na kongresach i konferencjach naukowych - 65
 • Łącznie 137 publikacji naukowych, 3 rozdziały w książkach, 1 roz-dział w skrypcie, 306 wystąpień na kongresach, sympozjach i spotkaniach naukowych.
 • W 2005 r. uzyskałem 263,5 punktów w systemie ustawicznego kształcenia medycznego i stałego doskonalenia umiejętności zawodowych CME-CPD European Board of Urology i Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Należę do tego systemu od wprowadzenia w Polsce, uzyskując co roku ponad 250 punktów, a w 2002 r. zostałem wyróżniony dyplomem za nadzwyczajną aktywność.
 • 2005 r. Indywidualna Nagroda Rektora UMK za działalność naukową.
 • 2006 r. Nagroda zespołowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie ochrona zdrowia.
 • 2006 r. Wyróżnienie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego za największą liczbę publikacji naukowych w "Urologii Polskiej" w 2005 r.
 • 1998 r. Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1999 r. Odznaka "Za wzorową pracę w służbie zdrowia"
 • 2001 r. Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy "Za szczególne zasługi dla miasta Bydgoszczy"

Dorobek organizacyjno-szkoleniowy od czasu uzyskania tytułu profesora

 • Organizator i wykładowca warsztatów z wykładami "Nietrzymanie moczu u kobiet - leczenie operacyjne metodą TOT" w latach 2004, 2005, 2006.
 • Organizator i wykładowca Akademii Urologii "Farmakologiczne i operacyjne leczenie nietrzymania moczu u kobiet".
 • Organizator i wykładowca warsztatów z wykładami "Nietrzymanie moczu u mężczyzn. Implantacja sztucznego zwieracza hydraulicznego cewki moczowej" w 2006 r.
 • Organizator i wykładowca warsztatów "Leczenie chorych na raka stercza ograniczonego do narządu metodą ultradźwiękowej ablacji przezodbytniczej - HiFU" w 2006 r.

Osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne i medyczne w latach 2004-2006

 • Uzyskanie w 2004 r. przez Katedrę i Klinikę Urologii Certyfikatu Jakości Europejskiej Rady Urologii (European Board of Urology) jako jednego z trzech ośrodków urologicznych w Polsce.
 • Wprowadzenie od 2004 r. systematycznej implantacji sztucznego zwieracza cewki moczowej u mężczyzn (jako jeden z dwóch ośrodków urologicznych w Polsce).
 • Utworzenie ośrodka szkoleniowego firmy Porges-Skamex w wykonaniu operacji nietrzymania moczu u kobiet za pomocą taśmy Ob-Tape dla lekarzy urologów i ginekologów.
 • Organizacja corocznych spotkań szkoleniowych dla lekarzy - adeptów urologii.
 • Wykonanie po raz pierwszy w Polsce leczenia chorych z rakiem stercza metodą ablacji ultradźwiękowej (High intensity focused ultrasound - HiFU); czerwiec 2006 r.
Fotografia 2
 

Zainteresowania pozamedyczne

Historia I Rzeczypospolitej, a w ramach rekreacji - golf, jazda rowerem w terenie, narciarstwo zjazdowe.