Przegląd Urologiczny 2008/3 (49) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/3 (49) > Prof. dr hab. Andrzej Sikorski

Prof. dr hab. Andrzej Sikorski

Andrzej Sikorski urodził się 11 maja 1945 r. w Kaliszu. Tam w 1963 r. ukończył Liceum im. Asnyka. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza uzyskał w 1969 r. Później był starszym lekarzem pułku. W latach 1972-1986 pracował w WAM. Studia specjalizacyjne z urologii odbył w Klinice Urologii WAM, kierowanej kolejno przez prof. Jana Leńko, doc. Stanisława Cieślińskiego i prof. Eugeniusza Miękosia. Tytuł specjalisty urologa uzyskał w 1980 r. W 1975 r. otrzymał stopień doktora nauk medycznych, w 1983 r. stopień doktora habilitowanego, a w 1993 r. tytuł profesora medycyny.

Fotografia 1
 

Umiejętności zawodowe i kwalifikacje naukowe doskonalił w wielu ośrodkach zagranicznych: w Bremie, Monachium, Pekinie, Paryżu, Nowym Jorku, Heilbrum i w Berlinie. Profesor Andrzej Sikorski pracuje w zespole naukowym International Hereditary Cancer Center, założonym i prowadzonym przez prof. Jana Lubińskiego. W 1986 r. został zwolniony w stopniu podpułkownika z wojska i macierzystej WAM ze względów politycznych.

Od 21 lat kieruje Katedrą i Kliniką Urologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie - stanowisko to objął w wyniku konkursu w kwietniu 1987 r. Kierowana przez niego klinika uzyskała w 2007 r. akredytację European Board of Urology. Pod Jego kierunkiem 8 lekarzy zdobyło tytuł specjalisty urologa, 9 stopień doktora nauk medycznych. Był recenzentem w kilkunastu przewodach habilitacyjnych i profesorskich. Opublikował jako jedyny autor lub współautor ponad 300 prac i doniesień zjazdowych. Jest autorem rozdziałów w 6 podręcznikach urologii (w tym 2 na temat laparoskopii). Był nagrodzony za osiągnięcia w pracy naukowo - badawczej przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W 1993 r. nominowano Go na "Szczecinianina Roku" w plebiscycie prasowym. W 2001 r. Kaliskie Towarzystwo Lekarskie nadało profesorowi godność Członka Honorowego (w 126-letniej historii tego Towarzystwa jest 41. członkiem honorowym, a czwartym żyjącym). Pracownicy kliniki kierowanej przez prof. A. Sikorskiego zostali uhonorowani wysoko cenionymi nagrodami naukowymi PTU, a ostatnio także EAU (Tampere, 2007 r.).

Od 20 lat jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie urologii w województwie zachodniopomorskim. Na terenie tego województwa zorganizował wiele cyklicznych spotkań naukowo-szkoleniowych dla urologów i lekarzy innych specjalności. Profesor A. Sikorski należy do Polskiego Towarzystwa Urologicznego od 1977 r. Przez trzy kadencje był członkiem Zarządu Głównego PTU, a przez jedną kadencję przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej PTU. W latach 2000-2004 był przewodniczącym Sekcji Endourologii i ESWL PTU. W latach 1993 i 2004 przewodniczył komitetom organizacyjnym 23. Kongresu i 34. Kongresu PTU, które odbyły się w Szczecinie. Przez cztery lata był delegatem PTU do European Board of Urology. Przez 6 lat - do 2002 r. - był delegatem krajowym do Societe Internationale d'Urologie. Przez trzy kolejne kadencje był wiceprzewodniczącym Oddziału Północno-Zachodniego PTU. W 1992 roku zorganizował w Szczecinie po patronatem PTU, Polsko-Szwedzkie Sympozjum Urologiczne z transmisją prostatektomii radykalnej z bloku operacyjnego na duży ekran sali wykładowej - był to pierwszy tego rodzaju przekaz telewizyjny zrealizowany w ramach spotkań naukowych organizowanych przez PTU.

Profesor Andrzej Sikorski jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej prowadzącej egzamin specjalizacyjny z urologii, organizowany w Polsce wraz z European Board of Urology - w pracy tej komisji uczestniczy nieprzerwanie od jej powstania.

Fotografia 2
 

Profesor A. Sikorski jest pionierem i wybitnym znawcą laparoskopii urologicznej w Polsce. W kierowanej przez Niego klinice w 1993 r. (dwa lata po pionierskiej nefrektomii laparoskopowej przeprowadzonej przez R. Claymana) wykonano po raz pierwszy w kraju nefrektomię laparoskopową. Laparoskopia jest przez zespół pracowników kliniki konsekwentnie rozwijana - tam wykonano po raz pierwszy w Polsce cystektomię laparoskopową oraz nefrektomię radykalną z usunięciem czopa nowotworowego przez kawotomię (dr med. Marcin Słojewski). Laparoskopowa nefrektomia radykalna oraz laparoskopowe częściowe wycięcie nerki z powodu guza są w klinice wykonywane rutynowo i całkowicie zastąpiły operacje otwarte u chorych na guz nerki. Dostęp laparoskopowy lub retroperitoneoskopowy stosowany jest częściej niż dostęp "otwarty" i tendencja ta systematycznie się pogłębia.

Coroczne wystąpienia prof. Andrzeja Sikorskiego na Kongresach PTU mają swoją tradycję. Profesor podejmuje w nich "gorące" tematy współczesnej urologii jako moderator autorskich sesji i debat, między innymi na temat standardów w laparoskopii, techniki prostatektomii radykalnej, wykorzystania laserów w urologii, zaburzeń wzwodu prącia, a ostatnio aging male. Tematy te oraz zagadnienia uwarunkowań genetycznych dziedziczenia nowotworów urologicznych są kluczowymi kierunkami Jego zainteresowań badawczych.

Profesor Andrzej Sikorski jest postacią powszechnie znaną i cenioną w polskim środowisku urologicznym. Jego dokonania na rzecz rozwoju Polskiego Towarzystwa Urologicznego i urologii w Polsce zasługują na najwyższe uznanie i w pełni uzasadniają przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu kandydatury Profesora do godności Członka Honorowego PTU. Propozycja nadania prof. A. Sikorskiemu tego prestiżowego wyróżnienia została jednomyślnie zaakceptowana przez Zarząd Główny PTU.