Przegląd Urologiczny 2008/3 (49) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/3 (49) > Dr Zofia Salska

Dr Zofia Salska

Fotografia 1
Dr med. Zofia Salska

Dr med. Zofia Salska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W roku 1975 uzyskała specjalizację z chirurgii ogólnej, a w 1978 specjalizację z urologii. Po ukończeniu studiów medycznych odbyła dwuletni staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Pabianicach, a w 1971 r. podjęła pracę w Oddziale Urologii w Tuszynku, gdzie pracowała do 2001 r. Zdobywała tam wiedzę urologiczną i umiejętności chirurgiczne pod kierunkiem znakomitego urologa - prof. dr. hab. med. Ludwika J. Mazurka. Dodatkowo w latach 1980-1990 była pracownikiem Grupy Problemowej Instytutu Gruźlicy Urogenitalnej, przez ostatnie 3 lata pełniła obowiązki kierownika grupy. Przez cały czas pracy badawczej zajmowała się problemami udoskonalenia metod leczenia przeciw prądkowego w gruźlicy urogenitalnej. Wyniki tej pracy zostały sformułowane w rozprawie doktorskiej pt. "Badania nad skutecznością krótkotrwałej chemioterapii przeciwprątkowej w gruźlicy urogenitalnej", obronionej w 1985 r. W latach 1989-2001, po przejściu prof. L. J. Mazurka na emeryturę, była ordynatorem Oddziału Urologii w Tuszynku. W latach 2001-2007 pracowała w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej jako ordynator Oddziału Urologii. Po przejściu na emeryturę nadal pracuje na stanowisku konsultanta, służąc młodym kolegom i pacjentom zdobytą przez lata wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

Dr Zofia Salska jest wybitnie uzdolnionym urologiem, mającym ogromne doświadczenie i wszechstronne umiejętności. Szczególne uznanie budzi jej znajomość operacji rekonstrukcyjnych dróg moczowych, z których wiele wykonała w Polsce jako pierwsza, a także propagowała je w licznych publikacjach. Pod tym względem przoduje w skali kraju. Dysponuje ogromną wiedzą o zagadnieniach związanych z gruźlicą urogenitalną, z uroonkologią i uroginekologią. Ponadto zajmuje się leczeniem kamicy moczowej, wykorzystując wszystkie dostępne metody leczenia. W ostatnich latach w Bielsku-Białej rozwija urologiczną chirurgię laparoskopową.

Dr med. Zofia Salska od wielu lat zajmuje się szkoleniem adeptów urologii. Wykształciła już kilku samodzielnych specjalistów, a kolejnych pięciu jest w trakcie specjalizacji. Wielokrotnie była zapraszana jako wykładowca na kursy doskonalące z urologii. Ponadto prowadziła indywidualne szkolenia urologów z zakresu gruźlicy urogenitalnej, uroonkologii i chirurgii rekonstrukcyjnej dróg moczowych z wykorzystaniem jelita. Dzięki swoim walorom jako chirurg była wielokrotnie zapraszana do wykonywania pokazowych operacji w innych ośrodkach, w tym także akademickich.

Zofia Salska jest członkiem kilku towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Komisji Urologii Komitetu Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Regularnie uczestniczy we wszystkich ważniejszych krajowych i międzynarodowych zjazdach naukowych, a także w regionalnych spotkaniach PTU. Przedstawiła na nich wiele interesujących i oryginalnych wystąpień, będących jedynie fragmentem Jej bogatego dorobku naukowego, na który składają się również prace opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Za dokonania naukowe była nagrodzona prestiżowymi nagrodami PTU, a także odznaczona za osiągnięcia w pracy zawodowej.

Dr Zofia Salska należy do grona znakomitych przedstawicieli naszego zawodu i cieszy się zasłużonym prestiżem w środowisku urologicznym, a Jej wkład w rozwój urologii w naszym kraju zasługuje na najwyższe uznanie.