Przegląd Urologiczny 2008/1 (47) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/1 (47) > Varia

Varia

BJU Int. 2006 Nov; 98(5): 943-944

Postępowanie urologiczne u chorych w przypadku "nerki Page'a".

Urological management of 'page kidney'

Melissa C Davies, Matthew J Perry
St Georges Hospital, Department of Urology, London, UK

Termin "nerka Page'a" odnosi się do wystąpienia nadciśnienia wtór nego do ucisku nerki zazwyczaj związanego z krwiakiem okołoner kowym lub podtorebkowym. Zjawisko to zostało opisane przez Page'a w 1939 roku.
Uważa się, że nadciśnienie jest tu skutkiem niedokrwienia nerki i hipoperfuzji, co w następstwie wywołuje aktywację układu renina- angiotensyna-aldosteron i tym samym wzrost absorpcji soli i wody. Sporadycznie mogą pojawić się cechy niewydolności takiej nerki, zwłaszcza w przypadku osłabionej, zniesionej czynności lub braku nerki przeciwległej.
Jest wiele możliwych przyczyn nerki Page'a. Tradycyjnie wymienia się tępy uraz. Okres od urazu do wystąpienia objawów wynosi od kilku dni do wielu lat, średnio 36 miesięcy. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby jatrogennych przypadków nerki Page'a. Zjawisko obserwowano po zabiegach ESWL, biopsji nerki, inwazyjnych zabiegach radiologicznych i spontanicznie u chorych w trakcie kuracji przeciwkrzepliwej.
W diagnostyce poleca się TK i MRI, a do kontroli przebiegu leczenia wykonywanie ultrasonografii przezpowłokowej. Na początku ubiegłego wieku leczenie opierało się wyłącznie na interwencji chirurgicznej i najczęściej polegało na całkowitym wycięciu narządu. Obecnie postępowaniem z wyboru jest leczenie zachowawcze polegające na podawaniu leków przeciwnadciśnieniowych. Opisano przypadek drenażu krwiaka podtorebkowego wykonany przezskórnie pod kontrolą ultrasonografii u młodego chorego z jedyną nerką.
W sytuacji nadciśnienia opornego na leczenie farmakologiczne może zaistnieć konieczność dekompresji chirurgicznej. Istotą zabiegu jest ewakuacja krwiaka podtorebkowego i usunięcie tkanki włóknisto-kolagenowej. Technika laparoskopowa wydaje się cen ną alternatywą w tym względzie. Obecnie nie istnieją ścisłe reguły wyznaczające postępowanie u chorych z nerką Page'a. Dlatego postuluje się próbę leczenia farmakologicznego i ostrożną kwalifikację do interwencji chirurgicznej.

Oprac. dr Piotr Zagórski (Szpital Powiatowy, Giżycko)