Przegląd Urologiczny 2007/2 (42) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/2 (42) > Rola konsultantów wojewódzkich w kształtowaniu...

Rola konsultantów wojewódzkich w kształtowaniu szkolenia podyplomowego w urologii

4 kwietnia br. odbyło się Warszawie zebranie konsultantów wojewódzkich w dziedzinie urologii oraz kierowników klinik akademickich. Gośćmi zebrania byli: dr hab. Roman Danielewicz, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ oraz prof. dr hab. Stanisław Orkisz, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych oraz dr med. Zbigniew Węgrzyn, kierownik Zakładu Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia w CMKP.

Dyskutowano między innymi na temat roli konsultantów wojewódzkich w kształtowaniu szkolenia podyplomowego w urologii. Zasadniczym przesłaniem tej części dyskusji była konieczność uświadomienia kierownikom specjalizacji ich odpowiedzialności za nabycie przez adeptów umiejętności wykonywania standardowych procedur urologicznych oraz wiedzy niezbędnej do pomyślnego złożenia egzaminu specjalizacyjnego.

Kol. Bartosz Dybowski, poprzedni przewodniczący Sekcji Adeptów Urologii PTU przedstawił założenia proponowanych zmian. Są nimi:

  1. Wprowadzenie 6-miesięcznego stażu: propedeutyka urologii, który będzie rozpoczynał studia i poprzedzał oddelegowanie na 2-letnie szkolenie ogólnochirurgiczne.
  2. Przywrócenie obowiązku samodzielnego wykonywania zabiegów przez adeptów w trakcie szkolenia.
  3. Skrócenie czasu trwania niektórych stażów kierunkowych tak, aby adept jak najwięcej czasu spędzał w jednym ośrodku urologicznym i w jednym ośrodku chirurgicznym.
  4. Zmiana charakteru egzaminu praktycznego: nie trzeba będzie wykonywać samodzielnie zabiegów. W czasie 2-tygodniowego pobytu w ośrodku kierowanym przez konsultanta wojewódzkiego adept będzie musiał wykazać się umiejętnością samodzielnego planowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego oraz asystować do zabiegów.

Dyrektor R. Danielewicz omówił zasady przyznawania miejsc specjalizacyjnych w urologii. Obecnie nie ma niedoboru miejsc szkoleniowych, jednak - niestety - nie można mieć większych nadziei na zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych w systemie rezydenckim. Prezentacja dyr. R. Danielewicza jest dostępna na www.pturol.org.pl.

Prof. S. Orkisz podkreślił, że niezależnie od wątpliwości dotyczących "umocowania prawnego" egzaminu specjalizacyjnego EBU, obowiązującego od 10 lat w Polsce, zgłoszonych przez prawników CEM (patrz wyżej), należy dążyć do dokonania takich uzupełnień w zapisach prawnych MZ, które pozwolą na utrzymanie tego egzaminu w przyszłości.

Genezę egzaminu EBU w Polsce oraz korzyści, które odnosi środowisko urologiczne, dzięki wprowadzeniu tego egzaminu przedstawił prof. Andrzej Borówka (patrz: www.pturol.org.pl). Omawiane zagadnienia spotkały się z zainteresowaniem zebranych i wywołały twórczą dyskusję. Wyrażono opinię, że kierunki rozwoju nauczania urologii są właściwe oraz że nie wolno dopuścić do zrezygnowania z egzaminu EBU jako narodowego egzaminu specjalizacyjnego w Polsce.