Przegląd Urologiczny 2007/1 (41) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/1 (41) > Katalog procedur urologicznych

Katalog procedur urologicznych

W poprzednim numerze "Przeglądu Urologicznego" [PU 2006; 7(6): przedostatni akapit na stronie 9.] zasygnalizowałem, że konstruowany jest zupełnie nowy Katalog Procedur Urologicznych. Katalog przygotowujemy na zlecenie Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM), powołanej przez Ministra Zdrowia (vide: www.mz.gov.pl) jako jeden z elementów naprawy ochrony zdrowia.

Prace nad Katalogiem, prowadzone przez zespół w składzie: Andrzej Borówka (przewodniczący), Zbigniew Wolski (urologia akademicka), Tomasz Demkow (uroonkologia), Adam Jędzura (przedstawiciel ordynatorów), Piotr Nowakowski (sektor prywatny), Artur A. Antoniewicz (sekretarz), przy korespondencyjnym udziale konsultacyjnym: Piotra Jarzemskiego (uro-lap), Piotra Chłosty (przedstawiciel konsultantów wojewódzkich), Jana Karola Wolskiego (andrologia), Andrzeja Krupy (przedstawiciel AOTM) potrwają jeszcze przez pewien czas.

Teraz dysponujemy wersją roboczą Katalogu, która wymaga stałego udoskonalania. Jesteśmy informowani, że jego ostateczna wersja będzie obowiązywała od 2008 roku.

Katalog jest bardzo obszerny, staramy się bowiem uwzględnić w nim możliwie wszystkie badania wykonywane w urologii oraz zabiegi lecznicze i operacje. Nadal nie mamy pewności, jakie są główne założenia dotyczące konstrukcji Katalogu, niemniej łatwiej będzie go skrócić niż rozszerzyć.

Przyjęliśmy następujące założenia:

 1. Wprowadzenie zasady odrębnego finansowania:M - znieczulenia wykonywanego przez zespół anestezjologiczny,
  - badań patomorfologicznych,
  - wybranych materiałów (np. protez i taśm) oraz badań wykonywanych przez nie-urologów w pracowniach niestanowiących integralnej części placówek (oddziałów/klinik) urologii (np. badania obrazowe - urografia, ateriografia, TK, MRI, bakteriologia).
 2. Wprowadzenie możliwości sumowania różnych procedur w ramach jednego aktu chirurgicznego (znieczulenia)
  - np. operacji przepukliny pachwinowej u chorego operowanego z powodu dajmy na to gruczolaka stercza lub cholecystektomii u chorego operowanego z powodu guza nerki - możliwość sumowania różnych procedur, w tym nie tylko urologicznych, przyczyniłaby się do skrócenia Katalogu.

  Teraz sporządzamy obszerne "opisy" poszczególnych procedur, zgodnie z wymogami AOTM. Szczególne emocje towarzyszyć będą negocjowaniu wycen punktowych procedur.

  Mnie osobiście - o czym informowałem wcześniej - oraz całemu zespołowi urologicznemu AOTM zależy bardzo na tym, aby Katalog był jak najszerzej znany środowisku urologicznemu w toku jego tworzenia.

  Obecna wersja Katalogu jest umieszczona na stronie internetowej PTU www.pturol.org.pl, aby wszyscy zainteresowani - mniemam, że większość z nas - mogli wypowiedzieć się konstruktywnie na jej temat. Jestem jak najdalszy od tego, by Katalog powstawał w zamkniętym gronie osób. Proszę o zgłaszanie "na bieżąco" wszelkich uwag, propozycji i komentarzy pod moim adresem ab@urologia.waw.pl lub - lepiej - bezpośrednio na stronie: www.pturol.org.pl. Sądzę bowiem, że wszystkim urologom zależy na tym, abyśmy wreszcie dysponowali Katalogiem właściwym, odmiennym od tego, którym "obdarzył" nas NFZ przed kilkoma laty - "stary" Katalog powstawał wprawdzie przy udziale urologów, w tym i moim, jednak właściwie żadnej ze zgłaszanych przez nas sugestii w nim nie uwzględniono.

  Mamy szansę, aby nowy Katalog był "przyjazny" pod względem użytkowania i rzetelny pod względem zawartości. W sprawie wycen procedur będziemy ostro działać, posługując się analizą kosztów sporządzoną na zlecenie PTU przez niezależny (od urologów) zespół analityków (vide publikacja w tym numerze PU).

  Na zakończenie pierwszej relacji dotyczącej Katalogu Procedur Urologicznych konstruowanego przez nas na zlecenie AOTM pragnę wyrazić podziękowanie członkom zespołu urologicznego AOTM i gorąco zachęcić wszystkich urologów do współpracy - to w końcu nasza sprawa.