Przegląd Urologiczny 2007/1 (41) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/1 (41) > Warsztaty prywatyzacyjne

Warsztaty prywatyzacyjne

Sytuacja finansowa podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia jest zróżnicowana. Z jednej strony zauważalny jest systematyczny rozwój niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, z drugiej zaś niedostateczne tempo zmian w publicznej ochronie zdrowia. Istniejące ograniczenia budżetowe państwa powodują, że większość publicznych zakładów opieki zdrowotnej cechuje mała efektywność ekonomiczna i mała skuteczność zarządzania. Wielu ekspertów twierdzi, że na odczuwalną poprawę przyjdzie poczekać jeszcze długie lata. Dla większości z nas oznacza to pogłębienie się wielu negatywnych zjawisk, które zapewne nie pozostaną bez wpływu na społeczną ocenę pracy lekarzy, a także - co równie ważne - nie wpłyną na wzrost zadowolenia z wykonywania trudnego i odpowiedzialnego zawodu lekarza. Rodzi się zatem pytanie, czy istniejący stan rzeczy musimy traktować jako "dopust Boży"? Może powinniśmy - tak jak inne grupy zawodowe - wziąć sprawy w swoje ręce? Wszak w społeczeństwie obywatelskim każda oddolna inicjatywa zmierzająca do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego (w najszerszym znaczeniu) powinna spotkać się z życzliwym zainteresowaniem. Oczywiście później - najlepiej w toku debaty publicznej - powinna zostać poddana wnikliwej analizie i ocenie.

Wierzę, że taka debata miałaby sens. Co więcej, mam nadzieję na jej rychłe rozpoczęcie. Aby się do niej właściwie przygotować - a przy okazji wprowadzić w czyn zapowiedzi zgłoszone podczas obrad 36. Kongresu PTU - postanowiliśmy zorganizować dla członków naszego Towarzystwa warsztaty problemowe pod hasłem "Przekształcenia własnościowe w ochronie zdrowia - pobożne życzenia czy realna alternatywa?".

Na pierwszą edycję warsztatów zapraszamy 29 marca 2007 roku. W toku warsztatów uczestnicy otrzymają odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 1. Dlaczego prywatyzacja jest korzystna dla rozwoju rynku usług medycznych?
 2. Czy urologia jest podatna na prywatyzację i outsourcing?
 3. Czy w obecnych uwarunkowaniach prawnych istnieje optymalna ścieżka prywatyzacji usług medycznych?
 4. W jaki sposób budować ekwiwalentne, a zarazem przejrzyste relacje kontraktowe z płatnikami instytucjonalnymi i pacjentami?
 5. Skąd wziąć pieniądze na prywatyzację i rozwój?
 6. Jakimi argumentami przekonać do prywatyzacji dyrekcję i pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej?
 7. Jak poradzić sobie z nieuchronnym konfliktem interesów?

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach odsyłam na stronę internetową PTU www.pturol.org.pl. Znajdziecie tam, Koleżanki i Koledzy, program warsztatów i wszystkie niezbędne informacje adresowe.
Z koleżeńskim pozdrowieniem. Andrzej Borówka
Prezes PTU.

Ramowy program warsztatów

(program może ulec nieznacznym zmianom)

 1. Rejestracja uczestników (godz. 9.00-10.00)
 2. Powitanie - Andrzej Borówka
 3. Wprowadzenie (10.00-10.30) - Artur A. Antoniewicz
 4. Prywatyzacja - szansa czy zagrożenie?
  Wielogłos praktyków (10.30-11.30)
  • Piotr Humański - NZOZ "Specjalista" w Kutnie
  • Marek Rożniecki (Oddział Urologii szpitala w Łasku)
  • Piotr Trypens (Uro-Ves w Warszawie)
  • Janusz Zajda (Conti-Medica w Warszawie)
 5. Przerwa na kawę (11.30-11.45)
 6. Prawne i ekonomiczne uwarunkowania prywatyzacji (11.45-13.30) - dwa wystąpienia po 50 minut na temat zagadnień prawnych (legalność prywatyzacji, formy prawne prywatyzacji - zalety i wady, rekomendacje) i zagadnień ekonomicznych (syntetyczne omówienie zagadnienia na modelu przepływów pieniężnych - ujęcie asocjacyjne pn. "układ krwionośny firmy"); wykładowcy: Claudia Fendler-Bielicka, Andrzej Ludwicki.
 7. Przerwa obiadowa (13.30-14.30)
 8. Panel dyskusyjny (14.30-15.50) z udziałem przedstawicieli:
  • Ministerstwa Zdrowia (temat: "Polityka prywatyzacyjna rządu w sektorze ochrony zdrowia")
  • Narodowego Funduszu Zdrowia (temat: "Stosunek NFZ do kontraktowania świadczeń medycznych z niepublicznymi zakładami ochrony zdrowia
  • teraz i w przyszłości")
  • sektora bankowego (temat: "Czy lekarze dostaną kredyt prywatyzacyjny")
  • firmy leasingowej (temat: "Leasing środków trwałych dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • fikcja czy rzeczywistość"')
 9. Podsumowanie warsztatów (15.50-16.00)
  • Andrzej Borówka