Przegląd Urologiczny 2006/6 (40) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/6 (40) > Rak nerki

Rak nerki

Urology 2006; 67: 260-264

Porównanie skuteczności onkologicznej częściowego wycięcia nerki i nefrektomii radykalnej wykonanych z powodu guza, którego średnica przekracza 4 cm

Partial nefrectomy and radical nefrectomy offer similar cancer outcomes in renal cortical tumors 4 cm or larger

Department of Urology, Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York, New York, USA

Opracowanie dotyczy znaczenia wyboru metody leczenia chirurgicznego chorych, u których stwierdzono guz nerki o średnicy przekraczającej 4 cm.

W latach 1988-2004 z powodu guza nerki operowano 830 chorych. U 256 (30%) z nich wykonano resekcje nerki, przy czym u 33 z powodu guza, którego maksymalny wymiar przekraczał 4 cm. Tym 33 osobom przyporządkowano inne 33 osoby, u których wykonano nefrektomię radykalną z tego samego powodu. To przyporządkowanie uwzględniało wiek, płeć, wymiary guza oraz typ histologiczny jego utkania. U żadnego chorego poddanego częściowemu wycięciu nerki nie stwierdzono wznowy w jej obrębie. Wśród osób poddanych resekcji i nefrektomii radykalnej, z powodu raka nerki zmarły odpowiednio 1 i 3 osoby. W każdej z grup z innych niż rak nerki powodów zmarły 3 osoby. 5-letnie przeżycie wyniosło odpowiednio 96,2% i 97,8% i nie różniło się istotnie pomiędzy grupami. Na podstawie analizy jednoczynnikowej wykazano, że jedynie wielkość guza wiązała się w sposób istotny z ryzykiem wznowy raka.

W dyskusji autorzy wskazują na brak przejrzystych zasad, które posłużyły do przyjęcia maksymalnej wielkości guza nerki, wynoszącej 4 cm, za kryterium stanowiące o wyborze metody leczenia chirurgicznego. Przytaczając wyniki innych badań dotyczących podobnego tematu, autorzy wyraźnie sugerują potrzebę uwzględniania resekcji jako sposobu leczenia chorych, u których stwierdza się guz nerki, którego maksymalny wymiar przekracza 4 cm.

Opr. dr n. med. Jakub Dobruch