Przegląd Urologiczny 2006/6 (40) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/6 (40) > Profesor Frans MJ Debruyne - gigant urologii

Profesor Frans MJ Debruyne - gigant urologii

W Nijmegen odbyło się w dniach 26-27 października 2006 r. międzynarodowe sympozjum zorganizowane przez Department of Urology of the Radboud University oraz European Association of Urology i Duch Urological Association. Sympozjum pod nazwą "Urology beyond boundaries" przeprowadzono dla upamiętnienia przejścia Prof. Fransa MJ Debruyne'a, wieloletniego sekretarza generalnego EAU i kierownika Kliniki Urologii Uniwersytetu w Nijmegen, na pozycję Professor Emeritus w Radboud University. Pierwszy dzień sympozjum, nazwany "EAU day", był specjalnie dedykowany Profesorowi.

W niezwykle bogatym programie naukowym wystąpili najwybitniejsi urolodzy rangi światowej z Europy (m.in. F. Hamdy - chairman EAU Scientific Office: EAU Lecture "Population evaluation for prostate cancer: pros and cons"; H. Madersbacher - chairman EU-ACME Office: EBU Lecture "Recent progress in the management of overactive bladder"; J. Schalken: Special Lecture "Molecular diagnostics of prostate cancer - a reality") i z Ameryki Północnej (M. Elhilali - Kanada - Secretary General SIU: SIU Lecture "Minimal invasive therapy for localized prostate cancer"; C. Olsson - Past Secretary General AUA: AUA Lecture "The American view on the surgical management of localized prostate cancer"). Ponadto tego dnia najlepsi "spikerzy" wygłosili wiele znakomitych wykładów dotyczących postępu w urologii: C. Schulman - ageing male, F. Montorsi - erectile dysfunction, P-A Abrahamson - rak stercza, A. Joyce - endourologia, W. Artibani - wysiłkowe nietrzymanie moczu, G. Bogaert - urologia dziecięca. Tego dnia odbyło się również kilka sesji dyskusyjnych z udziałem powszechnie znanych i wysoko cenionych urologów europejskich. Jak zatem widać, ładunek naukowy sympozjum był nadzwyczaj interesujący, godny Adresata tego spotkania.

Drugi dzień, nazwany "Nijmegen Day", był wypełniony sesjami i wykładami przygotowanymi przez członków Holenderskiego Towarzystwa Urologicznego.

W trzecim dniu odbył się turniej golfowy, "Frans Debruyne Invitational Golf Tournament", dedykowany również Prof. FMJ Debruyne'owi, miłośnikowi tego sportu, z udziałem Jubilata oraz wielu zagorzałych golfistów.
Nie można mieć najmniejszych wątpliwości, że Prof. FMJ Debruyne zmienił oblicze European Urological Association. Profesor nadał mu nadzwyczajny rozmach i doprowadził do niekwestionowanego rozkwitu. Dzięki Niemu EAU jest dzisiaj potężnym stowarzyszeniem, liczącym 16 tys. członków, mającym bogatą i użyteczną strukturę, na którą składa się wiele agend o charakterze naukowym i edukacyjnym oraz względnie niewielką, jednak bardzo sprawną administrację. Warto zajrzeć na stronę internetową EAU (www.uroweb.org), aby przekonać się, jak znakomitą rolę w urologii światowej pełni to Stowarzyszenie, "rozpędzone" - w znaczeniu tempa rozwoju i zakresu działalności - przez Prof. FMJ Debruyne'a [A. Borówka. Profesor Frans MJ Debruyne. Przegl Urol 2004, 5, 24].

Mając świadomość ogromu dokonań naukowych i organizatorskich Prof. FMJ Debruyne'a, możemy być dumni z powodu przyjęcia przez Niego godności Członka Honorowego PTU.

Niestety, nie mogłem uczestniczyć w uroczystym sympozjum "Urology beyond boundaries". Wobec tego wysłałem do Prof. FMJ Debruyne'a list z uprzejmymi i gorącymi gratulacjami.

Rycina 1