Przegląd Urologiczny 2006/6 (40) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/6 (40) > Nagroda imienia Profesora Tadeusza Krzeskiego

Nagroda imienia Profesora Tadeusza Krzeskiego

przewodniczący Kapituły Nagrody im. Prof. Tadeusza Krzeskiego

Nagroda im. Profesora Tadeusza Krzeskiego będzie przyznana w 2007 roku po raz jedenasty. Jej sponsorem jest tradycyjnie AstraZeneca. Nagrodę uzyska autor najlepszej rozprawy doktorskiej dotyczącej urologii, obronionej w 2006 roku. Laureata wyłoni Kapituła Nagrody ustanowiona przez Zarząd Główny PTU według zasad określonych przez Statut Nagrody (patrz strona internetowa PTU: www.pturol.org.pl).

Tabela 1
Kapituła Nagrody im. Prof. Tadeusza Krzeskiego

Nagroda im. Prof. Tadeusza Krzeskiego jest najbardziej prestiżową nagrodą naukową PTU. O jej wadze stanowi nie tylko to, że jest przyznawana za najlepszą w danym roku rozprawę na stopień doktora nauk medycznych dotyczącą urologii, ale także jej ogólnopolski zasięg i pokaźny wymiar finansowy.

Termin zgłaszania rozpraw do konkursu o Nagrodę upływa 15 lutego 2007 roku. Po tym czasie rozprawy, przygotowane tak, aby nie można było zidentyfikować ich autorów, zostaną przekazane recenzentom wybranym przez Kapitułę Nagrody. Recenzentami będą wyłącznie samodzielni pracownicy nauki, którzy nie brali udziału w przewodach doktorskich kandydatów do Nagrody. Kapituła wyłoni laureata Nagrody po otrzymaniu ocen sporządzonych przez recenzentów.

Nagroda im. Prof. Tadeusza Krzeskiego zostanie wręczona laureatowi podczas uroczystej inauguracji 37. Kongresu PTU w Warszawie 21 czerwca 2007 roku. Ponadto laureat przedstawi tezy nagrodzonej rozprawy podczas sesji naukowej kongresu.

Zachęcam wszystkich doktorów medycyny należących do PTU, którzy obronili rozprawę doktorską w 2006 roku, aby każdy z nich pamiętał o możliwości przystąpienia do konkursu o najważniejszą nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Dotychczas aplikowało do Nagrody 44 kandydatów. Laureatami Nagrody byli:

Tabela 2