Przegląd Urologiczny 2006/5 (39) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/5 (39) > www.eu-acme.org

www.eu-acme.org

CME-CPD Project Manager

Jedną z wygodnych form komunikacji z uczestnikami systemu CME-CPD (EU-ACME) jest łączność za pośrednictwem Internetu. Na stronie internetowej European Board of Urologyzamieszczone były podstawowe informacje na temat systemu punktacji kredytowej oraz zapewniony był łatwy dostęp do indywidualnej sekcji każdego uczestnika należącego do CME-CPD. W lipcu 2006 roku dotychczasowa strona systemu CME-CPD została zastąpiona nową stroną pod adresem: www.eu-acme.org. Nie pojawiły się na niej jeszcze wszystkie informacje dostępne wcześniej, nadal trwają prace nad jej uaktualnieniem (wrzesień 2006). Na razie brakuje np. listy akredytowanych aktywności zagranicznych, nie można też sprawdzić, w jakich formach aktywności CME-CPD dany uczestnik brał udział w latach ubiegłych. Zgodnie z informacją biura EU-ACME z siedzibą w Holandii, trwają obecnie prace zmierzające do szybkiego uaktualnienia tych danych.

Zmieniony został wygląd graficzny strony, zmienił się też nieco sposób dotarcia do indywidualnych stron uczestników systemu punktacji kredytowej. Wynika to z faktu, że nowy system informatyczny EU-ACME wprowadził trzy dane identyfikujące uczestnika: numer rejestracyjny EU-ACME (widoczny na karcie EU-ACME), "username" oraz hasło. W poprzednim systemie numer rejestracyjny był taki sam jak "username". Dane osób, które zostały zarejestrowane w systemie CME-CPD do czerwca 2006 roku, zostały przeniesione do nowego systemu i nadal ich numer rejestracyjny CME-CPD jest taki sam jak "username". Nowi uczestnicy (zarejestrowani np. na kongresie w Poznaniu) mają już trzy numery (przekazane w listach informacyjnych) potwierdzające przynależność do CME-CPD ® EU-ACME. "Username" i hasło będą niezbędne, aby z głównej strony www.eu-acme.org po kliknięciu "Log in" dotrzeć do indywidualnej sekcji każdego uczestnika.

www.pturol.org.pl

Informacje na temat systemu CME-CPD (EU-ACME) są także dostępne na stronie www.pturol.org.pl w sekcji pt. "Biuro CME-CPD". Są tam zamieszczone najważniejsze dane na temat systemu punktacji kredytowej, lista akredytowanych polskich imprez naukowych (z podanym czasem trwania, nazwą organizatora, liczbą przyznanych punktów CME-CPD), archiwalne listy akredytowanych imprez naukowych z lat 2002-2005 oraz spis wszystkich artykułów na temat CME-CPD publikowanych w "Przeglądzie Urologicznym". Dostępne są tam też formularze potrzebne do rejestracji w systemie CME-CPD, ubiegania się o akredytację lub zgłaszania aktywności naukowych. Najświeższe informacje są zamieszczane na bieżąco w serwisie aktualności. Pytania dotyczące CME-CPD można także kierować pod adresem: cmecpd@ptu.net.pl

Nie tylko Internet

Internet nie może jednak zastąpić bezpośredniej komunikacji z uczestnikami CME-CPD. Dlatego, jak co roku podczas kongresu PTU, w stoisku PTU udzielane były informacje na temat działania systemu. W Poznaniu do CME-CPD (EU-ACME) zapisały się 22 osoby. Oznacza to, że obecnie do systemu CME-CPD za pośrednictwem PTU zarejestrowanych zostało 369 polskich urologów. Aktywni uczestnicy otrzymają jesienią raporty cząstkowe dotyczące zgromadzonych dotąd punktów CME-CPD. Jest to informacja, której zadaniem jest zwrócenie uwagi uczestników na to, czy wszystkie ich aktywności naukowe zostały zgłoszone do Biura CME-CPD i czy znalazły swój wyraz w naliczonych punktach. Dotyczy to nie tylko udziału w kongresach zagranicznych (których udział powinien być potwierdzony świadectwem uczestnictwa przysłanym do Biura CME-CPD), ale także np. udziału w radach naukowych. Punkty za udział w radach są przyznawane każdego roku na podstawie aktualnych informacji. Oznacza to, że zainteresowany uzyskaniem punktów członek rady naukowej powinien każdego roku zgłosić ten fakt do Biura CME-CPD. W tym celu należy wypełnić "Formularz uczestnictwa" po polsku i po angielsku oraz dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego udział w takiej radzie w danym roku.

Od roku 2005 do Biura CME-CPD zaczęły napływać liczne świadectwa uczestnictwa w imprezach, które nie są akredytowane w systemie CME-CPD, natomiast są potwierdzeniem uzyskania punktów edukacyjnych. Niestety, udział w imprezie naukowej punktowany jest w systemie CME-CPD tylko wtedy, jeśli impreza naukowa została akredytowana w systemie CME-CPD (informacja o akredytacji zamieszczana jest w programie imprezy i na świadectwie uczestnictwa). Jeśli impreza nie jest akredytowana, wtedy uczestnik nie otrzymuje punktów za udział w niej, natomiast możliwe jest uzyskanie punktów CPD, np. za udział w komitecie organizacyjnym, naukowym lub za wygłoszenie wykładu (aktywności te powinny być zgłoszone przez uczestnika).
Uwaga! Punkty za wykład przyznawane są tylko jeden raz, tzn. wykładowca otrzymuje 5 punktów za wystąpienie, natomiast nie otrzymuje punktów za zamieszczenie streszczenia tego wykładu w książce streszczeń. Organizatorzy akredytowanych imprez są zobowiązani do przygotowania listy uczestników i zebrania ich podpisów. Jak wiadomo, lista nazwisk nie zawsze oznacza, że wszystkie osoby były obecne, dlatego tak ważne dla ewidencji i naliczania punktów są podpisy przy nazwiskach uczestników akredytowanej imprezy, świadczące o ich obecności.

Analiza raportów cząstkowych ma na celu zachęcenie uczestników systemu CME-CPD do nadesłania w najbliższym czasie brakujących dokumentów, by w raportach rocznych nie zabrakło żadnej ważnej informacji o uzyskanych w roku 2006 punktach.