Przegląd Urologiczny 2006/3 (37) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/3 (37) > Raporty roczne CME-CPD 2005

Raporty roczne CME-CPD 2005

CME-CPD Project Manager

Mimo kolejnych zmian personalnych w Biurze European Board of Urology w Holandii, raporty dotyczące punktów uzyskanych w 2005 roku przygotowano w terminie. Po gruntownej analizie i wprowadzeniu koniecznych poprawek zostały one rozesłane do uczestników systemu CME-CPD (EU-ACME) w maju. Jak co roku każdy uczestnik systemu CME-CPD otrzymał także dyplom przygotowany przez Biuro CME-CPD PTU.

Wyniki w punktach

W 2005 roku do systemu CME-CPD (EU-ACME) należało 366 polskich specjalistów urologów. Spośród nich 331 osób to uczestnicy aktywni, czyli tacy, którzy uzyskali przynajmniej minimalną liczbę punktów. Brak punktów został odnotowany u 35 osób (14 spośród nich nie uzyskało punktów także w roku 2004). Najwięcej - 166 - uczestników uzyskało od 21 do 50 punktów. Liczna była też grupa, która uzyskała od 51 do 100 punktów - 63 osoby. Gratulacje należą się 27 osobom, które zgromadziły od 100 do 200 punktów CME-CPD oraz 10 liderom, którzy uzyskali ponad 200 punktów. Oznacza to, że 11% aktywnych uczestników CME-CPD w ciągu roku zdobyło ponad 100 punktów. Wykres obrazuje, ilu uczestników CME-CPD uzyskało punkty w wyodrębnionych przedziałach liczbowych. Wyniki te można z całą pewnością uznać za dobre (tabela 1).

Tabela 1
 

CME-CPD 2002-2005

Porównując wyniki uczestników CME-CPD uzyskane w roku 2005 z wynikami z lat ubiegłych można stwierdzić, że znacznie zwiększyła się liczba uczestników CME-CPD, którzy uzyskali od 21 do 100 punktów - obecnie to prawie 70% wszystkich aktywnych uczestników. Bardzo aktywna pozostaje nieznacznie zmieniająca się liczebnie grupa osób, które uzyskały od 101 do 200 punktów. Tak jak w latach ubiegłych, grupę liderów stanowi 10 specjalistów urologów, którzy i w tym roku zgromadzili na swoich kontach ponad 200 punktów CME-CPD. Porównanie danych liczbowych na przestrzeni lat działania systemu CME-CPD w Polsce przedstawia tabela 2.

Tabela 2
Liczby i odsetki aktywnych uczestników w poszczególnych "kategoriach punktowych" - porównanie kolejnych lat istnienia systemu CME-CPD EBU-PTU

CME-CPD 2006

Zapisy do systemu CME-CPD na rok 2006 zostały wznowione w styczniu i zakończą się w czerwcu, na Kongresie PTU w Poznaniu. Warunki uczestnictwa w CME-CPD są następujące: członkostwo PTU, posiadanie specjalizacji z urologii oraz opłacanie składki członkowskiej PTU. Na początku 2006 roku z systemu CME-CPD wyrejestrowanych zostało 12 osób, które nie opłaciły składki członkowskiej. Analiza raportów dotyczących roku 2005 skłoniła też do podjęcia decyzji o wyrejestrowaniu z systemu CME-CPD tych uczestników, którzy nie uzyskali ani jednego punktu w kolejnych dwóch latach: 2004 i 2005. Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim względami finansowymi. ZG PTU co roku wnosi do European Board of Urology opłatę za każdego uczestnika CME-CPD (EU-ACME) zarejestrowanego przez PTU. Opłata ta jest wnoszona na podstawie ustaleń zawartych w liście intencyjnym o współpracy PTU z EBU i obejmuje wszystkich zarejestrowanych uczestników - bez względu na to, czy gromadzą punkty, czy nie. Po raz pierwszy więc, z powodu nieuzyskania punktów w latach 2004 i 2005 czternastu uczestników zostało poinformowanych o wyrejestrowaniu z systemu CME-CPD administrowanego przez Biuro CME-CPD PTU. Osoby, które nie uzyskały punktów tylko w roku 2005 i nie zgromadzą także żadnych punktów w roku 2006, będą automatycznie wyrejestrowane z CME-CPD na początku 2007 roku.

Od początku 2006 roku do CME-CPD zostało zarejestrowanych 5 osób. Tak więc obecnie do CME-CPD należy 345 polskich urologów. Jak dotąd, w 2006 roku mieli oni możliwość uzyskania punktów kredytowych, m.in. uczestnicząc w 13. akredytowanych imprezach naukowych (pełna lista zamieszczona jest na stronie www.pturol.org.pl). Największą coroczną imprezą, na której można uzyskać punkty CME-CPD, jest Kongres Naukowy PTU.

Punkty w Poznaniu

36. Kongres Naukowy PTU, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 22-24.06.2006 roku, otrzymał akredytację CME-CPD EBU PTU. Na kongresie będzie można uzyskać łącznie 19,5 punktów CME-CPD:

  • 13,5 pkt za udział we wszystkich sesjach naukowych
  • 3 pkt - za udział w kursie Szkoły Urologii Komitetu Edukacji PTU (punkty przyznane będą na podstawie listy obecności - sesja skanowana)
  • 3 pkt - za udział w Europejskiej Szkole Urologii (punkty przyznane będą na podstawie listy obecności - sesja skanowana)
  • Dodatkowe punkty otrzymają członkowie komitetu naukowego, organizacyjnego, autorzy i współautorzy prezentowanych prac.

Uczestnictwo w kongresie będzie też podstawą do uzyskania 18 punktów edukacyjnych, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6.10.2004 "W sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów".

Dyplomy uczestnictwa w 36. Kongresie Naukowym PTU w Poznaniu będą wydawane wyłącznie w sobotę, 24.06.2006 r. w stoisku Polskiego Towarzystwa Urologicznego.