Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) > II Katowickie Warsztaty Endoskopowe Z...

II Katowickie Warsztaty Endoskopowe Z laserem do Unii Europejskiej

SPZOZ Szpital Urologiczny im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach
kierownik kliniki: dr n. med. Wiesław Duda

W dniach 30.04-3.05.2004 roku odbyły się w Katowicach i Ustroniu II Katowickie Warsztaty Endoskopowe. Podobnie jak w roku ubiegłym, zaszczycił nas swoją obecnością prof. Rainer Kuntz z Viktoria Augusta Klinik (Berlin). Warsztaty rozpoczęły się od laserowej ablacji stercza, wykonanej przez prof. R. Kunza z użyciem lasera holmowo-yagowego (HoLEP) VersaPulse firmy Lumenis, stanowiącego wyposażenie Szpitala Urologicznego im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach. Po tym zabiegu dr med. Wiesław Duda, dyrektor szpitala, wykonał u dwóch chorych przezcewkową waporyzację stercza laserem wysokoenergetycznym KTP.

Sesje referatowe

Podobnie jak w roku poprzednim ("Przegląd Urologiczny" 2003; 4 (5): 94-95), przebieg operacji był transmitowany przez regionalny oddział TVP bezpośrednio do szpitalnej sali obrad, w której byli zaproszeni goście, m.in. prof. Jerzy Lorenz, prof. Mieczysław Fryczkowski, prof. Zbigniew Dobrowolski i wielu innych.

Po operacjach wszyscy zaproszeni goście udali się do hotelu Belweder w Ustroniu, położonego u stóp Równicy. Pierwszy dzień członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej przywitaliśmy zgodnie z hasłem przewodnim warsztatów ("Z laserem do Unii Europejskiej") wykładem prof. R. Kuntza poświęconym porównaniu laserowej ablacji stercza (HoLEP) i przezcewkowej elektroresekcji stercza (TURP). Autor dowodził, iż czas operacji wynosi odpowiednio dla tych zabiegów 93,9 min vs 97 min (p<0,0001), utrata krwi 1,8 vs 1,2 mg/dl (p<0,05), czas utrzymywania cewnika Foleya w pęcherzu po operacji 48 vs 24 godz. (p<0,0001), czas pobytu w szpitalu 72 vs 48 godz. (p<0,0001). Wyniki pomiarów przepływu cewkowego po operacji u chorych z obu porównywanych grup są podobne w okresie pierwszych 3 miesięcy, jednak kolejne miesiące obserwacji wykazują, że efekt HoLEP jest lepszy niż TURP (28 vs 24 ml/s).

W podsumowaniu prof. Kuntz stwierdził, że zabieg laserowy należy nazwać wyłuszczeniem gruczolaka stercza wykonanym na granicy torebki chirurgicznej gruczolaka, co wyraźnie było widać w czasie wykonanego przezeń zabiegu. Autor wykazał korzyści związane z HoLEP. Są to: krótki okres utrzymania cewnika w pęcherzu, krótki okres hospitalizacji, mała liczba powikłań, minimalna utrata krwi. Na niekorzyść zabiegu składa się jego dłuższy czas trwania, potrzeba dużego doświadczenia operatora, duże koszty zakupu sprzętu.

Kolejnym prelegentem był prof. Aleksander Sieroń, rektor ds. naukowych Śląskiej Akademii Medycznej, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodka Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu.

Prof. A. Sieroń, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej, wygłosił wykład pt. "Diagnostyka i terapia fotodynamiczna -współczesność i przyszłość". Autor przybliżył słuchaczom zastosowanie technik fotodynamicznych w różnych dyscyplinach klinicznych. Wart podkreślenia jest fakt ścisłej współpracy Szpitala im. prof. E. Michałowskiego oraz Ośrodka Diagnostyki i Terapii Laserowej. Naukowcy z obu ośrodków są autorami wspólnych prac przedstawianych na zjazdach naukowych oraz publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych.

Wydarzeniem o dużej wartości naukowej było pokazanie przez prof. A. Sieronia - po raz pierwszy na świecie - autorskich prac z dziedziny spektrograficznej analizy widm nowotworowych, co należy uznać za wybitne osiągnięcie współczesnej biooptyki.

Doktor Jan Kawecki zaprezentował wyniki endopielotomii laserowej, wykonanej z powodu wrodzonego zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego; wystąpienie było kontynuacją doświadczeń przedstawionych w czasie zeszłorocznych Warsztatów Endoskopowych. Autor uznaje laser holmowy za doskonałe narzędzie tnące, a dobry efekt terapeutyczny zabiegu ocenia na 70%.

Dr Marek Lipiński z Kliniki Urologii w Łodzi wygłosił dwa wykłady: "Pierwsze doświadczenia w leczeniu łagodnego rozrostu stercza wysokoenergetycznym laserem potasowo-tytanowo-fosforowym" oraz "Znaczenie terapii fotodynamicznej (PDT) w leczeniu nawrotowych, powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego". Autor u 38 chorych obserwowanych przez 12 miesięcy po PDT nie stwierdził wznowy nowotworu pęcherza oraz podkreślił, że PDT z użyciem kwasu 5-aminolewulinowego nie spowodowała niepożądanych działań fototoksycznych ani zmniejszenia pojemności pęcherza moczowego.
Prof. Jacek Fijuth w sposób usystematyzowany przedstawił onkologiczne aspekty leczenia raka stercza:

  1. Wskazania do scyntygrafii kości przed planowaną radioterapią (RT): stężenie PSA >15 ng/ml; T3-T4;
    Gleason score (Gl.s.) >7.
  2. Wskazania do limfadenektomii miedniczej przed planowaną RT: stężenie PSA >15 ng/ml; Gl.s. ≥6.
  3. Autor zacytował publikacje z prasy światowej dowodzące zasadności stosowania neoadjuwantowej hormonoterapii przed planowaną prostatektomią.

W drugiej części obrad rozważano zagadnienia dotyczące endourologii. Prof. A. Borkowski wygłosił wykład "Miejsce otwartych zabiegów operacyjnych kamicy moczowej w dobie endourologii i ESWL". Dr Artur Pietrusa zapoznał słuchaczy z doświadczeniami wynikającymi z 953 zabiegów przezskórnej nefrolitotrypsji (PCNL), dr Krzysztof Stempel przedstawił 5-letnie doświadczenia w leczeniu kamicy moczowodowej metodą pomocy URSL. Dr Jakub Dobruch z Kliniki Urologii CMKP w Warszawie dokonał przeglądu obecnych opinii i poglądów na temat wczesnego rozpoznawania raka stercza (screening).

Tematy wolne

W tej części obrad wystąpił dr Tomasz Borkowski (Klinika Urologii AM w Warszawie), który wygłosił wykład pt. "Postępy w laparoskopii". Dr Jacek Huk z Kliniki Urologii w Zabrzu mówił o powikłaniach po 850 laparoskopowych operacjach urologicznych.

Dr med. W. Duda streścił sesję satelitarną poświęconą leczeniu łagodnego rozrostu stercza ze szczególnym uwzględnieniem stosowania alfa-blokerów, która odbyła się w czasie tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w Wiedniu.
Gospodarz zjazdu, dr med. W. Duda, zadbał o wysoki standard hotelowy, wieczorami goście brali udział w imprezach tanecznych, spotkaniach towarzyskich, z pewnością w pamięci uczestników pozostanie kolacja w Zbójeckiej Chacie na Równicy.
Do zobaczenia za rok.