Przegląd Urologiczny 2006/3 (37) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/3 (37) > Warsztaty ultrasonograficzne w Poznaniu

Warsztaty ultrasonograficzne w Poznaniu

Klinika Chirurgii Traumatologii i Urologii Dziecięcej AM w Poznaniu

W dniach 21-24 marca tego roku miałem przyjemność brać udział w warsztatach ultrasonograficznych zorganizowanych przez Klinikę Urologii Akademii Medycznej w Poznaniu we współpracy z firmą Meden.

Uczestnicy kursu zostali przywitani we wtorkowy wieczór przez kierownika kursu, prof. Zbigniewa Kwiasa podczas uroczystej kolacji inaugurującej trzydniowe zajęcia. Większość uczestników warsztatów znalazła zakwaterowanie w komfortowych warunkach Green Hotelu w podpoznańskim Stęszewie, gdzie też odbywały się wykłady części teoretycznej kursu.

Warsztaty podzielono na część referatową oraz zajęcia praktyczne. Pierwszy dzień zajęć spędziliśmy na sali seminaryjnej. Wykłady były podzielone na bloki tematyczne. Pierwszy z nich obejmował podstawy teoretyczne diagnostyki ultrasonograficznej z uwzględnieniem najnowszych technik obrazowania.
Następnie zaproszeni referenci omawiali szczegółowo zasady diagnostyki poszczególnych narządów układu moczowego. Po całym dniu zajęć teoretycznych organizatorzy zaprosili uczestników na wieczór szkocki.

Na dwa następne dni warsztaty przeniosły się do Kliniki Urologicznej przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu. Te dwa dni praktycznego szkolenia urozmaicone zostały czwartkową wieczorną wyprawą na wycieczkę po poznańskiej Starówce.
Organizatorzy warsztatów zadbali o odpowiednią ilość sprzętu ultrasonograficznego, który dostarczyła firma Meden z Koszalina. Do dyspozycji uczestników kursu postawiono 6 aparatów ultrasonograficznych B&K najnowszej generacji, pozwalających na wykonywanie badań zarówno w technice klasycznej, dopplerowskiej, jak i z wykorzystaniem możliwości power Doppler. Zajęcia praktyczne prowadzone były przez zaproszonych ekspertów w małych grupach. Taki system umożliwił każdemu z uczestników wykonywanie samodzielnie badań i zabiegów pod kierunkiem jednego z ekspertów.

Do prowadzenia ćwiczeń zaproszono wybitnych ultrasonografistów, takich jak: prof. Wieczorek, dr Szerstobitow, dr Prędki, dr Białek, dr Tyloch, dr Skrzywanek.

Zespół poznańskiej kliniki zgromadził na potrzeby warsztatów znaczną liczbę chorych. Każdy uczestnik kursu miał możliwość samodzielnego wykonywania nie tylko badań poszczególnych narządów układu moczowego, ale - co szczególnie warte podkreślenia - także wykonania biopsji diagnostycznych stercza oraz nakłucia nerki. Zajęcia praktyczne przy aparatach ultrasonograficznych były uzupełniane prowadzonymi na żywo transmisjami telewizyjnymi z sali operacyjnej, gdzie wykonywano biopsję nerki i zabiegi obliteracji żylaków powrózka nasiennego.

Zajęcia odbywające się pod kierunkiem prof. Zbigniewa Kwiasa były prowadzone w prawdziwie warsztatowej atmosferze, momentami mającej charakter konsylium lekarskiego. W pamięci uczestników zajęć pozostanie na pewno jedna z pacjentek, u której ostateczne rozpoznanie ustalono po długiej dyskusji i uzupełnieniu diagnostyki badaniem naczyniowym, które wykonał dr Paweł Skrzywanek.

Sądzę, że oprócz słów podziękowania dla zespołu lekarskiego poznańskiej kliniki, kierowanego przez prof. Zbigniewa Kwiasa, wyrazy szacunku i podziękowania należą się pacjentom. Bez ich zgody na udział w naszych zajęciach i bez ich cierpliwości, warsztaty te nie mogłyby się odbyć. Można wyrazić nadzieję, że warsztaty ultrasonograficzne w Poznaniu staną się stałym elementem systemu kształcenia PTU.